Waardegestuurd vastgoedbeheer

De NEN 8026 voor waardegestuurd vastgoedbeheer is momenteel in ontwikkeling en publicatie wordt in 2023 verwacht.

De NEN-normcommissie komt naar verwachting medio 2023 met een nieuwe norm die helpt bij het bepalen van de instandhoudingseisen van bestaande fysieke assets in de gebouwde omgeving.

Deze eisen kunnen variëren in tijd, per asset en per locatie. Ze worden bepaald aan de hand van de beleidsdoelen van de organisatie, waardeaspecten en portfoliobesluiten. Daarnaast biedt deze norm een gemeenschappelijke terminologie.

Het gaat hier om de NEN 8026 voor waardegestuurd vastgoedbeheer. Een interessante norm voor een ieder in ons vakgebied!

De methodiek is bedoeld voor organisaties die verantwoordelijk zijn voor het beheren van bestaande fysieke assets in de gebouwde omgeving en voor de professionals die deze organisaties ondersteunen bij het uitvoeren van hun taken.

Via deze link vindt u meer informatie over de NEN8026: https://www.normontwerpen.nen.nl/Home/Details/851

Frank Schouten
Business Development Manager
Wil je meer weten over dit onderwerp, neem dan contact op met Frank Schouten.
Meer informatie / Neem contact op

Onze enthousiaste asset management professionals zorgen ervoor dat onze opdrachtgevers de regie over hun complexe infrastructuur, productie- en logistieke systemen (terug)krijgen waardoor zij excelleren. We hebben verstand van professioneel beheer én oog voor de mensen die ermee werken. Compris werkt exclusief voor asset eigenaren en staat uw organisatie als onafhankelijke expert graag bij om een pragmatisch en duurzaam asset management systeem te realiseren. meer informatie

KIVI Webinar

In samenwerking met KIVI heeft Compris het Webinar “Asset Life Cycle & Asset Management Activities” georganiseerd voor de achterban van KIVI en andere geïnteresseerden.

KIVI is het Koninklijk Instituut van Ingenieurs en bestaat uit diverse vakafdelingen waaronder Asset- & Maintenance Management

Collega Marco van der Kruijf (Asset Management Professional) nam de deelnemers mee in de wereld van asset management:

 • Welke asset levensfases zijn er?
 • Welke asset management rollen en activiteiten zijn er?
 • Wat betekent het om volgens de ISO55001 te werken?

Frank Schouten
Business Development Manager
Wil je meer weten over dit onderwerp, neem dan contact op met Frank Schouten.
Meer informatie / Neem contact op

Onze enthousiaste asset management professionals zorgen ervoor dat onze opdrachtgevers de regie over hun complexe infrastructuur, productie- en logistieke systemen (terug)krijgen waardoor zij excelleren. We hebben verstand van professioneel beheer én oog voor de mensen die ermee werken. Compris werkt exclusief voor asset eigenaren en staat uw organisatie als onafhankelijke expert graag bij om een pragmatisch en duurzaam asset management systeem te realiseren. meer informatie

Een concrete stap verder in onze duurzame bedrijfsvoering

Bijdragen aan een steeds effectievere én een meer duurzaam assetmanagementsysteem, dat is waar Compris opdrachtgevers mee helpt door heel Nederland.

Het verbeteren van het (asset) management systeem stopt in principe nooit. De basis blijft om continu te verbeteren om te kunnen excelleren. Wanneer je de regie hebt over je asset portefeuille of areaal, ervaar je als asset eigenaar de ruimte om na te denken over de toekomst. Organisaties die van reactief onderhoud naar een vakvolwassen onderhoudsorganisatie gaan, ervaren hetzelfde: minder rennen en meer plannen! Asset management is natuurlijk vele malen breder dan ‘alleen’ onderhoud. Het opzetten van een asset management systeem is een alomvattend bedrijfsmodel met vele aspecten, kijk maar eens naar de ’39 onderwerpen-afbeelding’ die gaan over al deze facetten van professioneel beheer.

Compris werkt voor diverse asset eigenaren in Nederland die zichzelf als doel stellen verder te verduurzamen en tegelijkertijd te voldoen aan de hoge verwachtingen van stakeholders. Geen gemakkelijke opgave!

Zelf willen wij als organisatie ook continu verbeteren en bewust omgaan met alle facetten van ons werk. Compris zet daarom in op het verduurzamen van haar bedrijfsactiviteiten. In februari 2022 heeft Compris het certificaat ‘CO2 prestatieladder (niveau 3) in ontvangst genomen van Normec NCK.

Weer een mooie stap in de goede richting. Complimenten aan ons interne team om dit in goede banen te leiden!

Frank Schouten
Business Development Manager
Wil je meer weten over dit onderwerp, neem dan contact op met Frank Schouten.
Meer informatie / Neem contact op

Onze enthousiaste asset management professionals zorgen ervoor dat onze opdrachtgevers de regie over hun complexe infrastructuur, productie- en logistieke systemen (terug)krijgen waardoor zij excelleren. We hebben verstand van professioneel beheer én oog voor de mensen die ermee werken. Compris werkt exclusief voor asset eigenaren en staat uw organisatie als onafhankelijke expert graag bij om een pragmatisch en duurzaam asset management systeem te realiseren. meer informatie

Maak kennis met de Combinatie Audeta Ingenieurs!

Met de gunning van de samenwerkingsraamovereenkomst (SROK) voor ingenieursdiensten, heeft Rijkswaterstaat gekozen voor 21 partijen in de Nederlandse markt waaronder ook onze combinatie Audeta Ingenieurs.

Onze naam is voortgekomen uit twee gezamenlijke kenmerken die ons als combinatie heeft samengebracht:

1. De ambitie nog meer te willen betekenen voor “eau d’état” (Rijks-water-staat).

2. Als combinatie hebben wij de “audens”, oftewel de moed om met een nieuwe combinatie van ervaren organisaties deze opgave vol vertrouwen aan te gaan. De oorsprong van de combinatie komt voort uit de kenmerken van de individuele bedrijven: grotendeels specialisten op het eigen vakgebied en als team vormen wij gezamenlijk één grote organisatie met inhoudelijke kennis, kunde en ruime ervaring. Door het vormen van Combinatie Audeta Ingenieurs zijn wij net als Rijkswaterstaat georganiseerd in (7) clusters en is er sprake van regionale dekking. Onze doelen zijn daarnaast overeenkomstig: werken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland op duurzame wijze.

Combinatie Audeta Ingenieurs wordt gevormd door de volgende bedrijven:

Verhoeven en Leenders, Roelofs Advies en Ontwerp, TAS, Raadgevend Ingenieursbureau Wiertsema & Partners, BK Ingenieurs, Veldheer Engineering en Compris.

Vanuit Compris richten wij ons uiteraard op de asset management vraagstukken.

De foto’s zijn genomen op  de dag waarop de combinatie voor het eerst fysiek bijeen kon komen. Dit was bij het Wouda Gemaal in Friesland voor een bespreking en rondleiding. Het was een zeer geslaagde dag. De komende jaren gaan wij samen aan de slag voor Rijkswaterstaat.

Frank Schouten
Business Development Manager
Wil je meer weten over dit onderwerp, neem dan contact op met Frank Schouten.
Meer informatie / Neem contact op

Compris laat ‘asset management’ voor organisaties werken. Onze 30 asset management professionals zorgen ervoor dat organisaties de regie over hun complexe infrastructuur, productie- en logistieke systemen (terug)krijgen waardoor deze organisaties kunnen excelleren. We hebben oog voor de mensen die ermee werken en bewijzen daar onze meerwaarde als ervaren asset managers met ‘people skills’. Meer informatie

Compris Consulting legt focus op Asset Data Management door overname NoMondai

Door toenemende vraag op het gebied van Asset Data Management heeft Compris Consulting besloten om kennispartij NoMondai over te nemen. Voormalig eigenaar en managing consultant Alfons Kemper komt in dienst bij Compris en voegt met zijn jarenlange ervaring op het gebied van CMMS implementaties zijn kennis toe aan het dienstenportfolio van Compris.

Mitch van der Heijden, algemeen directeur van Compris, over deze stap:
“Na een eerste gesprek met Alfons over de kennis en dienstverlening van NoMondai in de zomer van 2020 werd het idee geboren om de krachten te bundelen. In deze bijzondere tijd is focus op onze core-business belangrijker dan ooit voor Compris. Door de overname van NoMondai versnellen we de ontwikkeling van onze Asset Data Management propositie en verstevigen wij onze positie in de Asset Management markt.”

Alfons Kemper, voormalig managing consultant van NoMondai:
“Ik heb het vertrouwen dat Compris als professionele organisatie met een mooi track record de diensten van NoMondai verder kan ontwikkelen onder de vlag van Compris. Wij willen graag onderdeel uitmaken van deze transformatie en onze bijdrage leveren aan verdere ontwikkeling en groei van Compris.”

NoMondai heeft naast de ervaring met CMMS implementaties ook een online leeromgeving gecreëerd waarin interactieve cursussen zijn gebouwd. Deze leeromgeving is een katalysator om de ontwikkeling van de Compris Academy te stimuleren. Opbouwen en delen van kennis is tenslotte één van de belangrijkste pijlers van ons vakgebied.

Per 1 januari 2021 is NoMondai onderdeel geworden van Compris. De medewerkers van NoMondai worden opgenomen in het team met enthousiaste Asset Management Professionals van Compris.

Wilt u meer informatie over deze overname, dan zijn wij uiteraard bereid om dit in een persoonlijk gesprek toe te lichten via uw reguliere contactpersoon bij Compris of NoMondai.

Anton Post
ASSET MANAGEMENT PROFESSIONAL
Wil je meer weten over dit onderwerp, neem dan contact op met deze asset management professional.
Meer informatie / Neem contact op

Compris laat ‘asset management’ voor organisaties werken. Onze 30 asset management professionals zorgen ervoor dat organisaties de regie over hun complexe infrastructuur, productie- en logistieke systemen (terug)krijgen waardoor deze organisaties kunnen excelleren. We hebben oog voor de mensen die ermee werken en bewijzen daar onze meerwaarde als ervaren asset managers met ‘people skills’. Meer informatie

Compris 20 jaar
Compris bestaat 20 jaar!

Het begon 20 jaar geleden allemaal met de ondernemerszin van Ren van ’t Slot. Koersvast rolt hij – Compris uit tot wat het nu is: een gezonde organisatie met een enthousiaste groep Asset Management Professionals. Begin dit jaar heeft Van ’t Slot het stokje van algemeen directeur overgedragen aan Mitch van der Heijden. Een ervaren ondernemer die een duidelijke koers voor ogen heeft; verder groeien met Compris als kennisorganisatie op het gebied van asset management.

Asset Management door de jaren heen
In de afgelopen 20 jaar is de perceptie van asset management veranderd. In de eerste jaren werd onderhoud vooral gezien als een lastige kostenpost. Nu zien steeds meer organisaties asset management als een middel tot een groter doel, namelijk een succesvolle onderneming. Alles moet blijven draaien. Organiseer je dit goed, dan draagt asset management bij aan de continuïteit van de bedrijfsvoering. Met oog voor die continuïteit, draagt Compris al 20 jaar bij aan de optimale prestatie en het rendement van assets bij haar opdrachtgevers.

Frank Schouten
ASSET MANAGEMENT PROFESSIONAL
Wil je meer weten over dit onderwerp, neem dan contact op met deze asset management professional.
Meer informatie / Neem contact op

Compris laat ‘asset management’ voor organisaties werken. Onze 30 asset management professionals zorgen ervoor dat organisaties de regie over hun complexe infrastructuur, productie- en logistieke systemen (terug)krijgen waardoor deze organisaties kunnen excelleren. We hebben oog voor de mensen die ermee werken en bewijzen daar onze meerwaarde als ervaren asset managers met ‘people skills’. Meer informatie

GERELATEERDE ARTIKELEN

Compris behaalt ISO 9001-keurmerk voor kwaliteitsmanagement

Compris heeft in september 2019 ISO-certificering voor kwaliteitsmanagement, ISO 9001:2015,
behaald. De certificering is gericht op kwaliteitsmanagement, in te zetten voor zowel producerende bedrijven als dienstverleners.

ISO 9001 is een bewijs van kwaliteit van dienstverlening en interne processen, continue verbeteringen op dit gebied en het verbeteren van efficiëntie. Bij externe audits werd onze organisatie door een onafhankelijke beoordelaar positief beoordeeld op verschillende onderdelen. Hiermee is het ISO 9001-keurmerk een feit.

Rogier Bleys, kwaliteitsmanager bij Compris: “We zijn erg trots dat we de ISO 9001-certificering hebben behaald. Deze certificering bevestigt aan onze huidige en toekomstige opdrachtgevers dat wij procesmatig werken en steeds op zoek zijn naar verbetering van processen.“

Jaarlijks laat Compris zich door middel van interne audits toetsen om te beoordelen of het systeem nog overeenstemt met het beoogde doel. Hierna volgt een controle van een gecertificeerd extern bureau om te bepalen of het opgestelde kwaliteitsbeleid en de ISO 9001:2015 norm in voldoende mate wordt nageleefd.

Rogier Bleys

Rogier Bleys
ASSET MANAGEMENT PROFESSIONAL
Wil je meer weten over dit onderwerp, neem dan contact op met deze asset management professional.
Meer informatie / Neem contact op

Compris laat ‘asset management’ voor organisaties werken. Onze 30 asset management professionals zorgen ervoor dat organisaties de regie over hun complexe infrastructuur, productie- en logistieke systemen (terug)krijgen waardoor deze organisaties kunnen excelleren. We hebben oog voor de mensen die ermee werken en bewijzen daar onze meerwaarde als ervaren asset managers met ‘people skills’. Meer informatie

GERELATEERDE ARTIKELEN

Verbinding: niet makkelijk, wel eenvoudig

Zelfs keiharde assets hebben een zachte kant: de mens die ermee werkt. Daarom een warm pleidooi voor verbinding en communicatie als belangrijk onderdeel van performance management en continu verbeteren.

Waar gaat het mis?

Een verbeterteam constateert een probleem met de asset en voert een verandering door. Van de ene op de andere dag presteert de asset anders. Grote ogen op de werkvloer (wat gebeurt er?), ongenoegen (waarom zijn wij niet betrokken?) en waarschijnlijk ook een suboptimale oplossing, bedacht achter de computer.

Zo’n situatie kan ontstaan door een tekort aan verbinding. Een tekort aan verbinding tussen mensen, afdelingen, processen, en tussen de bedrijfsdoelstellingen en de operatie. Afdelingen werken aan hun eigen doelstellingen in hun eigen silo, maar missen de helikopterview. In zo’n situatie komen assets nooit volledig tot bloei.

Verbinding geeft inzicht in het totaalplaatje

Wat hebben de ándere afdelingen nodig om bij te dragen aan de missie, visie en strategie van een organisatie? Aan het eindproduct? Dat is een vraag die vaak te weinig wordt gesteld (en beantwoord). Door de verbinding te zoeken kom je erachter wat de ander nodig heeft. Zo wordt jouw output de juiste input voor de ander.

Als in de spreekwoordelijke koekjesfabriek de operatie concludeert dat het deeg te kleverig is, kunnen er twee dingen gebeuren. Óf iemand draait zelf de waterkraan een beetje dicht (resultaat: minder deeg  en dus minder koekjes, verbazing en irritatie) – of de operatie kaart het aan bij R&D, die bedenkt en test een oplossing (meer bloem), communiceert de aanpassing met de operatie en met Inkoop (die meer bloem moet bestellen), en voilà: lekkerdere koekjes en een tevreden sales-afdeling.

Hoe breng je die verbinding tot stand?

Door communicatie en sturing. Iemand moet bovenop de communicatielijnen zitten. Erop toezien dat afdelingen met elkaar communiceren over ieders bijdrage aan het hogere doel. Anders vallen afdelingen terug op hun eigen pakkie-an, gaan mensen op eigen houtje dingen repareren. Als dat weinig oplevert, zakt het moreel langzaam in.

En de verantwoordelijkheid ligt bij…

Dat is wellicht de lastigste kwestie. Bij complexe organisaties zou de verantwoordelijkheid in de basis bij het management moeten liggen. Waar afzonderlijke afdelingen vooral met hun eigen complexe uitdagingen bezig zijn, bewaakt het management de communicatielijnen.

Als performance management is ondergebracht bij een verbeterteam of een verbetermanager, dan is die verantwoordelijk voor de communicatie en de feedbackloop: contact met de operatie, input ophalen, verbeteringen aankondigen en evalueren.

Het is niet makkelijk, wel eenvoudig

Natuurlijk is het makkelijker om een asset op afstand te besturen. Communicatie schiet er vaak bij in, omdat het tijd en moeite kost. Voor de troepen gaan staan, zeker als je te maken hebt met continudiensten, is bijna een dagtaak. Maar het is de investering dubbel en dwars waard. En het hoeft niet ingewikkeld te zijn. Liever niet zelfs. Communicatie opzetten en bewaken is misschien moeilijk, maar laat de uitwerking vooral simpel en toegankelijk zijn. Ofwel: verbinding is niet makkelijk, maar wel eenvoudig. En cruciaal voor performance management.

HELLEN CASPERS
ASSET MANAGEMENT PROFESSIONAL
Wil je meer weten over dit onderwerp, neem dan contact op met deze asset management professional.
Meer informatie / Neem contact op

Compris laat ‘asset management’ voor organisaties werken. Onze 30 asset management professionals zorgen ervoor dat organisaties de regie over hun complexe infrastructuur, productie- en logistieke systemen (terug)krijgen waardoor deze organisaties kunnen excelleren. We hebben oog voor de mensen die ermee werken en bewijzen daar onze meerwaarde als ervaren asset managers met ‘people skills’. Meer informatie

Trends in asset management: 3D-printen

De wereld van asset management staat niet stil. Op technisch vlak vinden er diverse veranderingen plaats. Waar monteurs vroeger nog met hun oor aan een schroevendraaier zaten om een kapotte lager te vinden, zo kan er tegenwoordig gebruik worden gemaakt van geluidscamera’s, warmtecamera’s en geavanceerde trillingsmeters. Maar er zijn meer technologiegedreven trends, zoals het toepassen van 3D-printen. In deze blog lees je er meer over.

Wat is 3D-printen?

We moeten eigenlijk eerst de vraag stellen of 3D-printen wel een trend is. Wist je dat de eerste 3D-printer al in de jaren 80 is ontwikkeld? Door verbeterde technieken ondergaat 3D-printen echter een snelle opmars en daarom kunnen we het gerust een trend noemen.

3D-printen is en productietechniek waarbij een digitaal bestand wordt omgezet naar een tastbaar object dat laag voor laag wordt opgebouwd door een drie dimensionale printer. De materialen die daarvoor worden gebruikt zijn divers; (gerecycled) plastic, metalen en hout behoren tot de mogelijkheden (en chocola…!).

Op de website van Ultimaker, een Nederlands bedrijf gespecialiseerd in 3D-printen, vind je een duidelijke uitleg: https://ultimaker.com/en/explore/what-is-3d-printing

Voordelen van 3D printen

De voordelen van 3D printen zijn als volgt:

 • Innoveren door goedkoop en snel prototypen: 3D-printen stelt bedrijven in staat om snel en goedkoop prototypen te maken, zodat nieuwe ideeën snel kunnen worden uitgewerkt.
 • Op maat maken: 3D printen is bij uitstek geschikt voor het produceren van lage kwantiteit producten die moeten voldoen aan individuele wensen, zoals op maat gemaakt gereedschap of onderdelen van een complexe machine. Daarbij is het ook mogelijk om complexe geometrische vormen te maken.
 • Duurzame productie: 3D-printen leidt niet of nauwelijks tot materiaalverspilling; dit komt doordat het productieproces additief is en niet subtractief.
 • Beter voor het milieu: omdat onderdelen op locatie kunnen worden gemaakt, is het verpakken en transporteren van het product niet nodig.
 • Op locatie: producten kunnen worden gemaakt op allerlei (afgelegen) locaties, zoals een schip of een rampgebied.

Het nut voor asset management?

Er zijn diverse voorbeelden hoe 3D-printen kan bijdragen aan asset management. Met 3D-printen is het bijvoorbeeld mogelijk om zelf een reserve-onderdeel te maken op locatie. In de video zie je hoe met behulp van een 3D-printen een kapotte gootsteenstop kan worden gerepareerd.


Bron: ekeler.com

Op maat gemaakt gereedschap in de werkplaats

Er kunnen ook op maat gemaakte gereedschappen worden geprint. De Ford fabriek in Keulen (Duitsland) beschikt over een eigen 3D-printer waar op maat gemaakte mallen, gereedschappen en klemmen worden geproduceerd. Deze hebben als doel om de productie van (prototype) auto’s te versnellen en de ergonomie van de werknemers te bevorderen.

https://ultimaker.com/en/stories/52786-ford-reinventing-efficient-manufacturing-using-3d-printing

Gevaren?

Helaas kleven er ook enkele nadelen aan het toenemende gebruik van 3D-printen. Zo is een 3D-printer ook inzetbaar voor criminaliteit: je kunt er wapens mee printen of huissleutels mee kopiëren. Met 3D-printen wordt ook het risico op inbreuk van intellectuele eigendomsrechten verhoogd.

MARCO VAN DER KRUIJF
ASSET MANAGEMENT PROFESSIONAL
Wil je meer weten over dit onderwerp, neem dan contact op met deze asset management professional.
Meer informatie / Neem contact op

Compris laat ‘asset management’ voor organisaties werken. Onze 30 asset management professionals zorgen ervoor dat organisaties de regie over hun complexe infrastructuur, productie- en logistieke systemen (terug)krijgen waardoor deze organisaties kunnen excelleren. We hebben oog voor de mensen die ermee werken en bewijzen daar onze meerwaarde als ervaren asset managers met ‘people skills’. Meer informatie

Trends in asset management: augmented reality

De wereld van asset management staat niet stil. Op technisch vlak vinden er diverse veranderingen plaats. Waar monteurs vroeger nog met hun oor aan een schroevendraaier zaten om een kapotte lager te vinden, zo kan er tegenwoordig gebruik worden gemaakt van geluidscamera’s, warmtecamera’s en geavanceerde trillingsmeters. Maar er zijn meer technologiegedreven trends, zoals het toepassen van augmented reality. In deze blog lees je er meer over.

Snel en zonder fouten storingen oplossen

Misschien heb je het wel eens meegemaakt. Een nieuwe collega werkt bij een klant aan het oplossen van een kritische storing en belt je voor hulp. Hij is op zoek naar een reserve-onderdeel en wil weten hoe hij deze vervolgens moet monteren. Hoe kom je erachter waar je collega zich op dat moment bevindt en hoe wijs je hem de weg naar het magazijn? Hoe zorg je dat hij het juiste reserve-onderdeel uit het schap pakt en niet het artikel dat er sterk op lijkt? En hoe maak je vervolgens duidelijk welke componenten eerst gedemonteerd moeten worden voordat het reserve-onderdeel geïnstalleerd kan worden? Augmented reality kan uitkomst bieden om de storing snel en zonder fouten op te lossen.

Wat is augmented reality eigenlijk?

Augmented reality (AR) betekent “toegevoegde realiteit”. Hierbij worden door een computer digitale elementen toegevoegd aan het werkelijke zicht. De Google Glass was een bekende toepassing van augmented reality, maar tegenwoordig vind je het ook veel terug op mobiele telefoons en tablets (bij het bekende spelletje Pokémon Go bijvoorbeeld). AR verschilt van virtual reality (VR), waarbij een computer een omgeving simuleert zodat een gebruiker een situatie zo reëel mogelijk kan beleven.

Augmented reality kan de volgende functies leveren:

• Levering van digitale informatie, zoals een stappenplan voor storingsdiagnose;
• Beeldherkenning voor de identificatie van omgevingen, installaties en componenten;
• Videobeelden ten behoeve van beoordeling op afstand;
• Gesproken aanwijzingen, annotaties en visuals voor snelle en effectieve communicatie.

Het nut voor asset management

De toevoegde waarde van AR komt vooral tot uiting in onduidelijke en/of onbekende situaties. Dit zorgt er vaak voor dat werkzaamheden langer duren en dat de kans op fouten groter wordt. Helaas zien we dit vaak in de praktijk gebeuren. Monteurs worden geacht om voor diverse klanten te kunnen werken en bij een storing direct de weg te weten naar de storingslocatie en op de hoogte te zijn van de installatieconfiguratie. In operationele 24/7 omgevingen waarin in shift wordt gewerkt is het een uitdaging om een nieuwe werkinstructie duidelijk te communiceren naar alle monteurs; wat uiteindelijk dus ook leidt tot onduidelijke en/of onbekende situaties op de werkvloer. Juist door de functies die AR levert kan deze onduidelijkheid en onbekendheid worden weggenomen.

De volgende video’s geven een goed beeld van het nut van AR voor asset management:

Augmented Reality Maintenance
DAQRI Worksense

Toekomstperspectief?

Dat augmented reality kan werken is duidelijk; het sluit aan bij de aloude behoeftes: snelheid en minder fouten. Het sluit ook aan op de trend waarbij installaties toenemende hoeveelheid data produceren, dat middels augmented reality op een duidelijke manier kan worden ontsloten. Toch is het, net als voor zoveel technologiegedreven trends, nog lastig de kwantitatieve financiële business case op te stellen. Het is lastig expliciet te maken wat de voordelen zijn en dat laatste is vaak een voorwaarde voor asset managers om een innovatie daadwerkelijk te implementeren.

MARCO VAN DER KRUIJF
ASSET MANAGEMENT PROFESSIONAL
Wil je meer weten over dit onderwerp, neem dan contact op met deze asset management professional.
Meer informatie / Neem contact op

Compris laat ‘asset management’ voor organisaties werken. Onze 30 asset management professionals zorgen ervoor dat organisaties de regie over hun complexe infrastructuur, productie- en logistieke systemen (terug)krijgen waardoor deze organisaties kunnen excelleren. We hebben oog voor de mensen die ermee werken en bewijzen daar onze meerwaarde als ervaren asset managers met ‘people skills’. Meer informatie

Asset management trends

Wat zijn de belangrijkste trends op het gebied van Asset Management? Compris heeft ze voor u samengevat in een trendsheet. Van duurzaamheid tot vergrijzing en van blockchain tot energietransitie. Voldoende om over na te denken!

3D-printen

3D-printen is een productietechniek waarbij een digitaal bestand (CAD-bestand) omgezet wordt naar een tastbaar object. Een 3D-printer bouwt het object laagje voor laagje op uit plastic, metaal of ander materiaal. Met 3D-printen kan worden gezorgd dat er geen reserve-onderdelen meer op voorraad hoeven te worden gelegd omdat het ter plekke kan worden gemaakt. Het bespaart magazijnruimte en transport(tijd). Op elke willekeurige locatie kunnen reserveonderdelen worden geproduceerd; dit kan bijvoorbeeld handig zijn op een boot die langdurig op zee is.

Blockchain

Blokchain is een systeem dat gebruikt kan worden om gegevens vast te leggen, zoals bankoverschrijvingen, eigendomsaktes en afspraken. Met blockchain is dit mogelijk zonder centrale autoriteit, waardoor het vervalsen van de vastgelegde gegevens niet mogelijk is door één centraal punt te corrumperen. De blockchain kan worden gebruikt wanneer aantoonbaarheid van uitgevoerd onderhoud aan een asset essentieel is, bijvoorbeeld in de vliegtuigindustrie. Ook garantieafspraken kunnen worden bijgehouden middels de blockchain.

Drone

Een onbemand luchtvaartuig of drone is een luchtvaartuig zonder piloot aan boord. Drones zijn in te zetten voor onderhoudsinspecties op lastig te bereiken locaties. Het betreft visuele inspectie; het daadwerkelijk uitvoeren van onderhoud kan (nog) niet worden gedaan met drones.

Virtual Reality (VR) en Augmented Reality (AR)

VR simuleert een omgeving via een computer met als doel een gebruiker via diverse zintuigen onder te dompelen in een ervaring. VR kan worden gebruikt om een nieuw gebouwontwerp te tonen; de gebruiker kan er als het ware zelf doorheen wandelen. AR betekent “toegevoegde realiteit” en hierbij worden elementen door een computer toegevoegd aan een beeld van de werkelijkheid. Door het tonen van de juiste informatie ‘op de bril’ kan AR monteurs ondersteunen door sneller op de locatie van een storing te komen en sneller de benodigde informatie te vinden.

Duurzaam asset management

Assets gedurende hun levenscyclus waarde laten creëren met een optimale balans tussen prestaties, kosten en risico’s, zonder dat dit het welzijn van mens en milieu schaadt. Duurzaam asset management betekent dat we niet meer en sneller stoffen uit de aarde (fossiele brandstoffen, metalen, mineralen) in het milieu brengen dan de natuur kan verwerken. Dit geldt ook voor natuurvreemde en chemische stoffen. Bovendien betekent duurzaam asset management dat de natuur niet sneller af wordt gebroken dan de tijd die nodig is om te herstellen en dat we geen dingen doen waardoor we mensen beperken in het vervullen van hun basisbehoeften.

Energietransitie

Is de overgang van het gebruiken van fossiele energiebronnen naar duurzame energiebronnen. Het loskomen van fossiele brandstoffen en energieneutraal worden, vraagt om nieuwe duurzame vormen van grootschalige energieopwekking, een aanpassing van de energie-infrastructuur en het uitbouwen van (tijdelijke) opslag van energie. Bovendien vraagt het aan de gebruikerskant om het besparen van energie, kleinschalige opwekking en lokale opslag. De regeltechnische vooruitgang draagt bij aan de energietransitie. Met decentrale aansturing met behulp van sensoren kan bijvoorbeeld een individuele kantoorruimte worden geventileerd als daar de luchtkwaliteit onvoldoende is. Op wijk- of straatniveau kunnen smart grids worden ingericht, waarbij onderling energie wordt uitgewisseld en opgeslagen.

Big data

Big data verwijst naar de mogelijkheden om gebruik te maken van de steeds toenemende hoeveelheid data. Eén van de oorzaken van de toenemende hoeveelheid data is dat steeds meer apparaten zelf data verzamelen, opslaan en uitwisselen. Het internet of things refereert aan de situatie dat de meerderheid van de internetgebruikers zal bestaan uit semi-intelligente apparaten, zogenaamde embedded systems. Alledaagse voorwerpen worden hierdoor een entiteit op het internet, die kunnen communiceren met personen en met andere objecten, en die op grond hiervan autonome beslissingen kunnen nemen.

De klant is koning

De klant wordt steeds kritischer en beschikt over middelen om onvrede gemakkelijk wereldkundig te maken. Kosten, prestaties en risico’s moeten worden geoptimaliseerd. Storingen, ongeacht de oorzaak, worden niet geaccepteerd.

Openbare kennisbronnen

Je kunt er vanuit gaan dat iemand anders ter wereld ooit hetzelfde probleem heeft gehad als jijzelf en dat er een oplossing voor is. Waarschijnlijk heeft iemand zelfs de moeite genomen de oplossing te filmen of uit te leggen met foto’s. Informatie over hoe machines werken of moeten worden onderhouden is eenvoudig te vinden op internet. De millennialgeneratie is beter in staat kennis op te halen van online platformen en die zo in te zetten. Het delen van informatie en het inschakelen van hun netwerk om expertise te vragen wordt normaler gevonden.

Vergrijzing

Is een term om aan te geven dat het aandeel van ouderen in de bevolking stijgt en daardoor een stijging van de gemiddelde leeftijd veroorzaakt. De groei vanaf onderaan is niet voldoende. Technici en vakpersoneel moeten worden om-, her- of bijgeschoold. Wellicht kan projectmatig werken de jeugd enthousiaster maken, want dit zal beter aansluiten op hun huidige leerstijl.

MARCO VAN DER KRUIJF
ASSET MANAGEMENT PROFESSIONAL
Wil je meer weten over dit onderwerp, neem dan contact op met deze asset management professional.
Meer informatie / Neem contact op

Compris laat ‘asset management’ voor organisaties werken. Onze 30 asset management professionals zorgen ervoor dat organisaties de regie over hun complexe infrastructuur, productie- en logistieke systemen (terug)krijgen waardoor deze organisaties kunnen excelleren. We hebben oog voor de mensen die ermee werken en bewijzen daar onze meerwaarde als ervaren asset managers met ‘people skills’. Meer informatie

GERELATEERDE DOWNLOADS

Zo zet je een drone in voor asset management

Wij vinden alles gaaf wat vliegt en zo belandden wij op twee drone-evenementen: eerst op een bijeenkomst van de NVDO over drone-inspecties, en daarna op de TUSExpo over Unmanned Systems. Omdat we gek zijn op gadgets, maar vooral om te onderzoeken wat drones kunnen betekenen in asset management. Want drones kunnen reddingsboeien naar beneden gooien (op zee) en biertjes bezorgen (in het café), maar bovenal kunnen ze hoge kwaliteit beelden leveren van moeilijk bereikbare plekken.

Neem een grote kolencentrale

Eens in de zoveel tijd bouwden ze er een steiger van 50 meter hoog om een schacht te inspecteren en te onderhouden. Daar waren ze drie weken zoet mee. Nu vliegt er een drone door de schacht. De inspectie is in drie uur gereed, en geen moment zijn mensen in onveiligheid geweest. De steiger is nu alleen nodig voor uitvoering van werk uit inspectie.

Men denkt bij een drone vooral aan vliegende objecten, maar er zijn ook varende en rijdende drones. Een drone kan een klein (duik)bootje zijn of een karretje. Hij kan zijn werk doen in een kruipruimte, boven dijken en onder bruggen. Langs windmolens, kerktorens en elektriciteitsmasten. Het kenmerk van een drone is dat hij ‘payload’ vervoert, meestal apparatuur waarmee hij waarnemingen doet. Een fotocamera of infraroodcamera bijvoorbeeld .

Drones inzetten voor tal van metingen

Een drone met een infraroodcamera kan zichtbaar maken hoeveel olie in een olieopslagtank zit en kan lekkages waarnemen, ook in bijvoorbeeld leidingen. Drones met camera’s kunnen foto’s en video’s maken van installaties, bijvoorbeeld om roestplekken op te sporen. Ze kunnen 3D-modellen maken van tunnels. Waar mensen niet of moeilijk kunnen komen, biedt de drone uitkomst.

Maar verder dan dat is de drone-markt eigenlijk nog niet.

Drones verrichten inspecties – het moment dat een drone ook een reparatie kan uitvoeren lijkt nog ver weg. Bovendien valt de data die drones verzamelen nog vaak in een zwart gat. Metingen door drones zijn nog niet opgenomen in de onderhoudsloop – zo maakt het onderhoudsmanagementsysteem nog niet automatisch een werkorder aan als de drone een roestplek heeft gezien.

Daarnaast is het nog lang niet altijd mogelijk om een business case te maken.

De aanschaf van een drone kan oplopen tot duizenden euro’s, en dat is exclusief de certificering (rond de 10.000 euro) en verzekeringen die je nodig hebt om legaal je drone voor je bedrijf in te zetten. Als je de drone gebruikt voor iets dat mensen ook eenvoudig kunnen doen, heeft het dan wel zin? We weten nog niet echt wat het oplevert aan kostenreductie en betere inspecties. Bedrijven die er wel mee werken zijn nog aan het pionieren.

Drone-leveranciers en drone-‘gebruikers’ moeten daarom gezamenlijk om de tafel. Want gebruikers kennen nog lang niet alle mogelijkheden en leveranciers weten nog niet wat gebruikers precies nodig hebben.

Toegevoegde waarde

Vanuit assetmanagementperspectief kan de toegevoegde waarde van drones groter worden als de ontsloten beelden bruikbaarder worden. Op dit moment kan de ontsluiting van beelden al zowel in 2D als 3D, maar wij denken nog een stapje verder om dit fenomeen écht geschikt te maken voor de asset manager:

 • De beelden van opeenvolgende inspecties (automatisch) vergelijken om trends te ontdekken;
 • Aansluiting op bestaande systemen van de asset manager zoals het onderhoudsmanagementsysteem (om bijvoorbeeld inspectieresultaten om te zetten in werkorders) en het configuratiebeheersysteem (om bijvoorbeeld bestaande informatie als bouwjaar, type, fabrikant en overige specificaties te koppelen aan beelden).
  De markt is tot nu toe behoorlijk gericht op ‘technology push’. Er zijn echt veel handige toepassingen te verzinnen. Maar dan moet de informatie wel op een slimme wijze worden ontsloten voor de asset manager én moet ook de business case beter inzichtelijk zijn.

In elk geval blijven wij de ontwikkelingen op de voet volgen. En gaan we graag de uitdaging aan om een business case te maken voor klanten die kansen zien met drones. En als u het liever houdt bij een drone die biertjes bezorgt? Dan doen wij daar ook graag aan mee.

Marco van der Kruijf en Kees Raateland

PS: meer weten over alle wetgeving rond drones? Mail Kees op kees.raateland@compris.eu!

MARCO VAN DER KRUIJF
ASSET MANAGEMENT PROFESSIONAL
Wil je meer weten over dit onderwerp, neem dan contact op met deze asset management professional.
Meer informatie / Neem contact op

Compris laat ‘asset management’ voor organisaties werken. Onze 30 asset management professionals zorgen ervoor dat organisaties de regie over hun complexe infrastructuur, productie- en logistieke systemen (terug)krijgen waardoor deze organisaties kunnen excelleren. We hebben oog voor de mensen die ermee werken en bewijzen daar onze meerwaarde als ervaren asset managers met ‘people skills’. Meer informatie

Waarom we meer vrouwen nodig hebben in de techniek

Toen Compris net bestond hadden we met drie man de leiding. Drie mannen met een technische achtergrond, samen met nog twee andere mannen in één hok. Dat was vragen om moeilijkheden. De sfeer op ons kantoor kenmerkte zich door haantjesgedrag, foute moppen en een voortdurende strijd over wie gelijk had. Eén collega trok het niet meer en verliet voortijdig het toneel.

Luisteren

Dat moest anders, besloot ik, en nam vrij spontaan een vrouw aan. Vanaf het moment dat zij in dienst en in het MT trad, veranderde er iets. Alle mannen deden een stapje terug, toonden meer respect voor elkaar en gingen beter naar elkaar luisteren. Iedereen ging zich ‘zachter’ gedragen, ook als de dame in kwestie er niet eens was.

Groei

Ik vond het interessant. Hoe kan één vrouw zo sterk haar stempel drukken op de werksfeer? En niet alleen op de sfeer, maar ook op de bedrijfsprestaties? Want op het moment dat we de strijd staakten, begon de grote groei. Ik besloot er mijn afstudeerscriptie aan te wijden voor mijn MBA aan de Erasmus Universiteit.

Niet aantrekkelijk

Technische bedrijven bestaan maar voor 12% uit vrouwen. In leidinggevende functies zijn het er meer, in de uitvoering zie je nauwelijks vrouwen rondlopen. Technische bedrijven doen ook niet zo hard hun best om vrouwen binnen te halen. Vrouwen op hun beurt vinden het vaak helemaal niet aantrekkelijk om bij een technisch bedrijf te werken.

1 van de 3

De vrouwen die wél in de technische sector werken, zijn vrouwen die liever met mannen werken dan met vrouwen, ontdekte ik: dit zeiden bijna alle vrouwen die ik interviewde. Daarbij lijkt één vrouw en twee mannen het beste te werken. Eén of twee dames kunnen in een mannenbedrijf al een groot verschil maken. Maar dan zit je in specifieke situaties (een vergadering in klein verband, in een projectteam of in de vakantieperiode) vaak alsnog alleen met mannen. Wil je de vrouwelijke invloed echt in het hele bedrijf voelen, dan heb je meer dames nodig: één op elke twee mannen vinden wij een ideale samenstelling.

Balans

Een nuance is hier natuurlijk op zijn plaats. Het gaat niet om vrouwen versus mannen. Het gaat om vrouwelijke eigenschappen en mannelijke eigenschappen, en in hoeverre die met elkaar in balans zijn. In de technische sector vind je veel mannelijke mannen, waardoor juist daar vrouwelijke invloeden zo’n positief effect kunnen hebben. Wij merken dat ook in de praktijk: onze vrouwelijke collega’s die in ‘mannenbedrijven’ op een opdracht zitten, worden op handen gedragen.

Oprechte belangstelling

Een vrouwelijke eigenschap is bijvoorbeeld ‘goed kunnen luisteren’. In een salesgesprek hebben mannen de neiging om langdurig te oreren wat ze allemaal kunnen en hoeveel ervaring ze hebben. Maar wie zegt dat de wederpartij dat allemaal wil weten? Een vrouw stelt vragen, luistert naar de antwoorden en komt dan met een oplossing. Ik vond dat een eyeopener en ging het gelijk proberen. De klant was onmiddellijk binnen. Oprechte belangstelling tonen werkt echt.

Targets

Moeten we dan voor de hele branche targets gaan stellen, zoals de overheid doet? Alsjeblieft niet. We moeten in de technische sector een natuurlijke situatie creëren waarin vrouwen zich beter thuis voelen. Meisjes beschouwen techniek vaak als iets ‘engs’. Die barrière kun je wegnemen door ze eerder in aanraking te brengen met techniek. Het zou ook helpen – dit geldt overigens in alle sectoren – als parttime werken in leidinggevende functies meer geaccepteerd zou zijn.

Mannelijk werk

Tegelijk moeten we accepteren dat technisch werk al sinds het ontstaan van de mensheid in onze hersenen zit geplant als ‘mannelijk werk’. Er gaan nog heel wat generaties overheen voor dat weg is. Maar als we ons daar bewust van zijn kunnen we ver komen. De kunst is om een effectieve combinatie te maken van mannelijke en vrouwelijke eigenschappen, om als bedrijf en als bedrijfstak te excelleren. Compris is met 9 vrouwen en 21 mannen goed op weg.

Hoe is de man-vrouwverhouding in uw bedrijf? En werkt het?

REN VAN ‘T SLOT
STRATEGISCH ADVISEUR
Wil je meer weten over dit onderwerp, neem dan contact op met deze asset management professional.
Meer informatie / Neem contact op

Compris laat ‘asset management’ voor organisaties werken. Onze 30 asset management professionals zorgen ervoor dat organisaties de regie over hun complexe infrastructuur, productie- en logistieke systemen (terug)krijgen waardoor deze organisaties kunnen excelleren. We hebben oog voor de mensen die ermee werken en bewijzen daar onze meerwaarde als ervaren asset managers met ‘people skills’. Meer informatie

samen sterk in asset management

Dat het asset management vak ontwikkelt, kunnen wij goed merken. Steeds meer managers zien de toegevoegde waarde van asset management. Zij kunnen beter richting en prioriteit geven aan acties, en ze kunnen beter en sneller aantoonbaar maken wat de consequenties zijn voor de kwaliteit als de directie bijvoorbeeld besluit om kosten te verlagen. Een goed vooruitzicht voor 2017 en verder!

Moet iedereen in een organisatie iets weten van asset management om tot professioneel asset management te komen? Deze stelling deelden we dit jaar met onze opdrachtgevers. Frank Schonewille, voorzitter van de NEN Commissie van Deskundigen certificatieschema ISO 55001, reageerde eerder op deze stelling in ons lustrummagazine: “Ik zou eerder stellen dat ieder bedrijf iets dient te weten van asset management, dan dat iedereen binnen een bedrijf er iets vanaf moet weten.” De meting levert een goed beeld van de nuances die hierin kunnen bestaan. Overall kunnen we stellen dat iedereen binnen een organisatie iets moet weten van asset management en dat alle disciplines in een organisatie bewust horen te zijn van de invloed en de afhankelijkheid van elkaars discipline. Bruggen slaan dus, want asset management staat niet op zichzelf. De mate waarin iedereen ‘iets dient te weten’ wordt bepaald door de aard en de omvang van de werkzaamheden en de manier waarop men de assets kan beïnvloeden.

Hieruit kunnen we de conclusie trekken dat het inrichten, beheren en onderhouden van een professionele asset management organisatie geen 100% generiek proces is, en per organisatie verschilt. In ons dagelijks werken zien we dat terug; we werken vanuit een leidraad en de op maat gemaakte uitwerking past bij de betreffende organisatie. In 2016 maakten veel organisaties kennis met de Compris Academy waarin we eveneens stilstaan bij het feit dat Asset Management niet langer alleen het domein is van technici, operators en engineers maar juist een integraal onderdeel is van de bedrijfsorganisatie.

Ook in 2017 samen sterk in asset management

Met dank aan onze opdrachtgevers werkten we in 2016 aan geweldige praktijkcases. Praktijkcases die aantonen dat de bewustwording voor het professioneel inregelen van asset management groeit. Voor 2017 wensen we je een sterk asset management jaar toe. Graag introduceren we hiermee onze nieuwste stelling: ‘Het organiseren van professioneel AM leer je alleen in de praktijk.’. Reageren? Dat kan op onze homepage.

REN VAN ‘T SLOT
STRATEGISCH ADVISEUR
Wil je meer weten over dit onderwerp, neem dan contact op met deze asset management professional.
Meer informatie / Neem contact op

Compris laat ‘asset management’ voor organisaties werken. Onze 30 asset management professionals zorgen ervoor dat organisaties de regie over hun complexe infrastructuur, productie- en logistieke systemen (terug)krijgen waardoor deze organisaties kunnen excelleren. We hebben oog voor de mensen die ermee werken en bewijzen daar onze meerwaarde als ervaren asset managers met ‘people skills’. Meer informatie

Eemsdelta Expo: Wat is de quality of life van uw assets?

Het onderhoudsbudget besteden aan nieuwe assets (vervangen)? Of liever investeren in modificaties en levensduurverlenging van bestaande assets (business case)? Hét vraagstuk binnen elke organisatie. Want wanneer ga je dan vervangen? Wat zijn precies de voor- en nadelen als je kiest voor nieuw? En zijn er nog andere alternatieven dan onderhouden? Tijdens de Eemsdelta Expo worden dit soort vragen beantwoord. Compris directeur Ren van ’t Slot is één van de key note sprekers.

Compris laat asset management voor organisaties werken. We zorgen ervoor dat organisaties de regie over hun complexe infrastructuur, productie- en logistieke systemen (terug)krijgen waardoor deze organisaties kunnen excelleren. In veel branches zien we een toenemende vraag om asset management expertise in het vervangingsvraagstuk.

Ren: “Het is belangrijk om de criteria te weten op basis waarvan je besluit om te gaan investeren of om de levensduur van Duurzame Productie Middelen (DPM’s) te verlengen. Als de keuze is gemaakt om de levensduur te verlengen, komt de vraag hoe pak je dat aan? Plus, is het belangrijk om voorafgaand aan deze beslissingen de onderhoudscontracten zodanig in te richten dat er flexibiliteit mogelijk is in de afspraken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer? Tijdens de Eemsdelta Expo neem ik je mee langs deze vragen en dit doe ik aan de hand van de praktijkcase ‘Levensduurverlenging bij Schiphol’.”

Informatie en aanmelden

Het seminar is gratis te bezoeken voor alle leden van de NVDO Kring Noord Nederland. Mail Ren van ‘t Slotvoor meer informatie of bekijk het volledige programma en meld je aan.

REN VAN ‘T SLOT
STRATEGISCH ADVISEUR
Wil je meer weten over dit onderwerp, neem dan contact op met deze asset management professional.
Meer informatie / Neem contact op

Compris laat ‘asset management’ voor organisaties werken. Onze 30 asset management professionals zorgen ervoor dat organisaties de regie over hun complexe infrastructuur, productie- en logistieke systemen (terug)krijgen waardoor deze organisaties kunnen excelleren. We hebben oog voor de mensen die ermee werken en bewijzen daar onze meerwaarde als ervaren asset managers met ‘people skills’. Meer informatie

Bekijk de services van Compris

GERELATEERDE DOWNLOAD(S)

Praktijkseminar Duurzaamheidsambities en Asset Management

Gaat er een belletje rinkelen als we zeggen dat je je duurzaamheidsambities kunt waarmaken met Asset Management? Of blijft het nog even stil? Op 9 juni 2016 organiseert PPS Netwerk het praktijkseminar ‘Duurzaamheidsambities waarmaken met Asset Management.’ Samen met adviesbureau Balance geeft Compris invulling aan deze interactieve bijeenkomst.

Wat is duurzaam Asset Management nou eigenlijk? Hoe kun je je duurzaamheidsdoelstellingen op strategisch niveau goed formuleren? Hoe bepaal je je duurzaamheidskillers? En, hoe kun je je asset management organisatie zó inrichten dat deze bijdraagt aan het behalen van je duurzaamheidsdoelstellingen? Asset Management Professional Gabby van Meer van Compris zal zijn visie delen op deze en andere vraagstukken.

Duurzaam en Asset Management gaan hand in hand

Organisaties met (verantwoordelijkheid voor) veel assets kunnen vanuit hun Asset Management organisatie bijdragen aan de geformuleerde duurzaamheidsambities. De praktijk wijst uit dat lang niet alle organisaties zich hierbij iets kunnen voorstellen. Tijdens het seminar is er daarom ruim aandacht voor waarom ‘duurzaam’ en ‘Asset Management’ hand in hand gaan.

Informatie en aanmelden

Het seminar is gratis te bezoeken voor bestuurders, adviseurs, sectorhoofden en projectmanagers die bezig zijn met verandertrajecten. Mail Gabby van Meer voor meer informatie of bekijk het volledige programma en meld je aan.

FRANK SCHOUTEN
ASSET MANAGEMENT PROFESSIONAL
Wil je meer weten over dit onderwerp, neem dan contact op met deze asset management professional.
Meer informatie / Neem contact op

Compris laat ‘asset management’ voor organisaties werken. Onze 30 asset management professionals zorgen ervoor dat organisaties de regie over hun complexe infrastructuur, productie- en logistieke systemen (terug)krijgen waardoor deze organisaties kunnen excelleren. We hebben oog voor de mensen die ermee werken en bewijzen daar onze meerwaarde als ervaren asset managers met ‘people skills’. Meer informatie

Inspiratie: Leidraad ‘Regie op assets’

Nooit meer de weg kwijt, altijd een houvast in geval van asset managementvraagstukken? Regie op beheer, rust in de tent en een stabiel systeem? En hierdoor kunnen excelleren en je daarmee kunnen onderscheiden van je concurrenten? Dat zijn de ingrediënten voor de handige illustratie die we ontwikkelden. Het biedt je in één overzicht een leidraad voor het succesvol inrichten van asset management. Een inspiratie voor aan de muur, boven je bureau of op je whiteboard.

Uiteraard houdt de inhoud sterk verband met onze services die bestaan uit een uitgebalanceerd recept van diensten en producten uit asset data managementmaintenance management en contract management. In onze visie zijn dit de drie pijlers waarop asset management rust, op maat samengesteld en toegepast naar gelang de uitdaging van onze opdrachtgever. We houden focus op continu verbeteren door prestatiemetingen.

Gratis beschikbaar

De illustratie is uitgerust met een handige checklist met hierin de ‘do’s’ van asset management. Kortom, doe er je voordeel mee! Beschikbaar op deze website via downloads of bestel gratis een hardcopy versie via communicatie@compris.eu

Vragen of sparren? Neem contact met ons op.

Frank Schouten
Asset Management Professional- Business Development
Wil je meer weten over dit onderwerp, neem dan contact op met deze asset management professional.
Meer informatie / Neem contact op

Compris laat ‘asset management’ voor organisaties werken. Onze 30 asset management professionals zorgen ervoor dat organisaties de regie over hun complexe infrastructuur, productie- en logistieke systemen (terug)krijgen waardoor deze organisaties kunnen excelleren. We hebben oog voor de mensen die ermee werken en bewijzen daar onze meerwaarde als ervaren asset managers met ‘people skills’. Meer informatie

GERELATEERDE DOWNLOAD(S)

GERELATEERDE ARTIKELEN

 • Compris besluit lustrumjaar met ‘must read’ magazine
Corporate Member ‘The Institute of Asset Management’

Compris is naast lid van deze toonaangevende en internationale non-profit organisatie ook erkend om gecertificeerde Asset Management trainingen te geven. Vaak vinden er gedurende de levensduur van fysieke bedrijfsmiddelen deeloptimalisaties plaats (bijv. tijdens de exploitatie fase) en ontbreekt het bij bedrijven aan een integrale benadering. De ISO55001 (voorheen: PAS 55) beschrijft richtlijnen voor met name het optimaal managen van fysieke bedrijfsmiddelen, de assets. ISO55001 is toepasbaar bij elke organisatie waar fysieke bedrijfsmiddelen van strategisch belang zijn om de bedrijfsdoelstellingen te behalen en legt duidelijke verbanden tussen de strategische plannen en operationele werkzaamheden.

Bewustwording asset management

De non-profit organisatie ‘The Instituut of Asset Management’ waar Compris bij is aangesloten heeft als doel meer bewustwording te creëren over Asset Management in de praktijk. Compris herkent zich ook in het belang van asset management in de praktijk met integrale benadering en de samenhang van alle processen binnen asset management. Een juiste vertaling van ISO55001 naar de praktijk is echter cruciaal om de gewenste bedrijfsdoelstellingen in uw organisatie te kunnen realiseren. Compris ondersteunt organisaties op zowel strategisch als tactisch niveau bij de vormgeving en/of implementatie van asset management.

Endorsed trainer IAM

Compris hecht waarde aan kennisdeling van asset management en heeft zich daardoor via het IAM laten accrediteren tot ‘Endorsed Trainer’. Dit betekent dat de specifieke asset management trainingen conformeren aan kwalitatieve en educatieve richtlijnen van het IAM. Deze trainingen worden in onze Compris Academy aangeboden door trainers die beschikken over jarenlange ervaring met asset management beheer in de praktijk bij onze opdrachtgevers. De trainingen bieden u niet alleen kennis over beheer van uw fysieke bedrijfsmiddelen, maar ook handvaten om asset management toe te passen in de praktijk.
Voor meer informatie over onze trainingen binnen de Compris Academy of eventuele in-company trainingen kunt u terecht bij Arian Boesveld. Hij kan gericht met u meekijken hoe de trainingen het beste kunnen aansluiten op uw wensen en eisen en welk eindresultaat (certificering) opgeleverd dient te worden.

GUIDO DEBRICHY
ASSET MANAGEMENT PROFESSIONAL
Wil je meer weten over dit onderwerp, neem dan contact op met deze asset management professional.
Meer informatie / Neem contact op

Compris laat ‘asset management’ voor organisaties werken. Onze 30 asset management professionals zorgen ervoor dat organisaties de regie over hun complexe infrastructuur, productie- en logistieke systemen (terug)krijgen waardoor deze organisaties kunnen excelleren. We hebben oog voor de mensen die ermee werken en bewijzen daar onze meerwaarde als ervaren asset managers met ‘people skills’. Meer informatie

Een oude Jeep als boodschappenwagentje

Hoe blijft een oude Jeep in stand? Met deze vijf principes wordt asset management de succesfactor van je organisatie.

Bij Compris roepen we altijd: asset management is geen sausje dat je over je organisatie giet. Het is een way of life, het zit in je DNA. Een organisatie met complexe assets – denk aan machineparken, transportsystemen, technische installaties – kan het zich niet veroorloven om laconiek met die assets om te gaan. Dan wordt het chaos, en dat is geen vruchtbare bodem voor succes.

Hoe maak je van asset management je ‘way of life’: daarvoor hanteren we bij Compris vijf principes. Hoeveel kun je er afvinken voor jouw organisatie?

De vijf principes

1. Weet wat je beheert

Denk aan je huis en alle (inbouw)apparatuur die daarbij hoort: de cv-ketel, keukenapparatuur, de wasmachine. Deze apparaten kunnen een storing krijgen, kapot gaan, er is onderhoud nodig, et cetera. Dan is het prettig als iedereen weet waar de aankoopbonnen en garantiebewijzen liggen. En wie het onderhoud doet tegen welke voorwaarden. Ook is het handig om snel iets te kunnen opzoeken in een gebruiksaanwijzing. En dat iedereen in het huishouden diezelfde informatie heeft.

Dit principe is één op één door te trekken naar asset management. Alle informatie over je assets moet geordend zijn en eenvoudig toegankelijk voor iedereen die ermee te maken heeft. Hiermee voorkom je dat allerlei brokjes informatie bij verschillende mensen staan. En dat informatie verdwijnt als collega X van baan wisselt. Dus: inventariseer je assets en zet alle informatie handig bij elkaar op een manier die door alle betrokkenen gedragen wordt. En vooral: hou die informatie up-to-date.

2. Zorg dat assets blijven doen wat ze moeten doen

Stel: je hebt een oude Jeep. Daarmee doe je je dagelijkse boodschappen, verder staat hij voornamelijk stil. Wel moet hij elk jaar voor de APK en zal hij regelmatig een onderhoudsbeurt moeten hebben, waarbij de kans groot is dat diverse onderdelen aan vervanging toe zijn. Is het je dat waard voor een auto waar je alleen boodschappen mee doet? Wordt het geen tijd hem te vervangen door een nieuwer en kleiner model, zodat je onderhoudskosten een stuk lager worden?

Moraal van het verhaal: koppel niet alleen bij aanschaf de doelstellingen van je assets aan die van je bedrijf. Stem ook het onderhoud daarop af, zodat je assets blijven doen waarvoor je ze hebt aangeschaft. Meer onderhoud dan nodig brengt te veel kosten met zich mee. Met minder onderhoud zal de performance van je assets dalen.

3. Bouw succesvolle relaties op met leveranciers, klanten én de interne organisatie

Veel werkzaamheden doe je als organisatie niet zelf, die besteed je uit. Aan een onderhoudspartij bijvoorbeeld. Of aan de leverancier, die op regelmatige basis langskomt voor een inspectie. Afspraken daaromtrent – hoe vaak, hoe intensief – worden vastgelegd in een onderhoudscontract. Afspraken met je klanten leg je vast in een Service Level Agreement (SLA).  Die afspraken zijn van groot belang voor een langdurige en succesvolle samenwerking en het voorkomen van conflicten.

Hetzelfde geldt voor interne afspraken! Stel afdeling X heeft een datacenter, en afdeling Y is verantwoordelijk voor het klimaatsysteem van het gebouw waarin het datacenter is gehuisvest. Dan moeten afdeling X en Y helder afspreken wie wat moet doen als bijvoorbeeld de temperatuur in het gebouw plotseling oploopt. Dit soort interne relaties worden vaak vergeten, maar zijn wel degelijk belangrijk.

4. Houd aandacht voor het meten en verbeteren van prestaties

Of je nou je KPI’s blijft aanscherpen of per machine kijkt hoe hij beter kan presteren: voortdurend verbeteren is in onze visie één van de kernprincipes van asset management. Prestaties meten en op basis daarvan een verbeterplan maken. Kijk wel of verbeteren daadwerkelijk iets oplevert. Sportvelgen op voornoemde oude Jeep zetten heeft functioneel gezien geen zin: dat is hooguit een cosmetische verbetering.

5. Zorg dat je duidelijk hebt wat je voor wie doet

Wie is je opdrachtgever, wat heeft hij nodig en waarom? De ‘waarom’-vraag achter de vraag is uiterst belangrijk. Als niet duidelijk is waarom je iets neerzet, is de kans groot dat je het verkeerde neerzet. Dan plaats je gaskachels terwijl je beter een HR-ketel had kunnen installeren.

Implementatie van de vijf principes geeft je de regie over je assets. Asset management is je way of life geworden. Er ontstaat rust in de organisatie, en dat is wél een vruchtbare bodem voor succes. Een bedrijf dat de controle heeft over zijn assets is in de gelegenheid om te excelleren en te groeien.

Welke van de vijf principes kun je afvinken voor jouw organisatie? En welke niet?

⃝    Weet wat je beheert
⃝    Zorg dat je assets blijven doen wat ze moeten doen
⃝    Bouw succesvolle relaties op met leveranciers, klanten en de interne organisatie
⃝    Houd aandacht voor het meten en verbeteren van prestaties
⃝    Zorg dat je duidelijk hebt wat je voor wie doet

SOFIE GALE
OPERATIONEEL DIRECTEUR
Wil je meer weten over dit onderwerp, neem dan contact op met deze asset management professional.
Meer informatie  /  Neem contact op

Compris laat ‘asset management’ voor organisaties werken. Onze 30 asset management professionals zorgen ervoor dat organisaties de regie over hun complexe infrastructuur, productie- en logistieke systemen (terug)krijgen waardoor deze organisaties kunnen excelleren. We hebben oog voor de mensen die ermee werken en bewijzen daar onze meerwaarde als ervaren asset managers met ‘people skills’. Meer informatie

IAM Exchange: ’Investeringshorizon vergroot’

De top-100 van bedrijven in railinfra, water, energie en luchtvaartsector: ze waren te vinden op de IAM Exchange in Londen. Doel van deze bijeenkomst is het uitwisselen van kennis en ervaringen op het gebied van asset management. Compris was ook van de partij.

Veelbesproken thema’s

“Alle aanwezige bedrijven hebben hun eigen specifieke uitdagingen op het gebied van asset management en de life cycle van die assets”, aldus Martijn Bakker. ‘Veelbesproken onderwerp op de Exchange was het vinden van de balans tussen investeren (CAPEX) en onderhouden (OPEX) en de optelsom daarvan (TOTEX), waarbij wordt gekeken naar de gewenste prestaties, de kosten en risico’s. “Een ander belangrijk onderwerp was ‘asset data management’. Hoe krijg je grip op je informatievoorziening en hoe kun je daarmee je bedrijf laten excelleren? Over al deze onderwerpen hebben we als Compris onze expertise kunnen delen.”

Investeringshorizon

“Wat ons opviel was dat veel van de aanwezige bedrijven werken met een lange life cycle”, zegt Ren van ’t Slot, directeur van Compris. “Zij hebben de investeringshorizon vergroot. Denk aan waterbedrijven: zij hebben leidingen die misschien al dertig jaar in de grond liggen. Wat moet je daarmee doen? Voor ons is dit een bevestiging van onze overtuiging dat je moet inzetten op asset data management. Daar zit voor die bedrijven echt de uitdaging.”

REN VAN ‘T SLOT
STRATEGISCH ADVISEUR
Wil je meer weten over dit onderwerp, neem dan contact op met deze asset management professional.
Meer informatie  /  Neem contact op

Compris laat ‘asset management’ voor organisaties werken. Onze 30 asset management professionals zorgen ervoor dat organisaties de regie over hun complexe infrastructuur, productie- en logistieke systemen (terug)krijgen waardoor deze organisaties kunnen excelleren. We hebben oog voor de mensen die ermee werken en bewijzen daar onze meerwaarde als ervaren asset managers met ‘people skills’. Meer informatie

AM als succesfactor – Compris in RTL Ondernemerszaken

Asset Management als succesfactor in de bedrijfsvoering: dat is de boodschap die Compris uitdraagt in het programma Ondernemerszaken van RTL. Het item was te zien op 9, 10 en 11 maart 2015 op RTL 7 en is terug te vinden op de website van RTL Ondernemerszaken.

Groeiend vakgebied

Asset management is een groeiend vakgebied dat steeds meer aandacht krijgt van zowel de publieke als de private sector. Tegelijkertijd is het voor deze organisaties een grote uitdaging om het asset management professioneel en effectief op te zetten, mensen op te leiden en de kennis in huis te houden.

Samenspel van verschillende disciplines

In Ondernemerszaken betoogt Compris dat asset management een soepel samenspel moet zijn tussen asset data Management, maintenance management en contract management, waarbij het precieze recept verschilt per klant en per opdracht. Resultaat: een excellerende organisatie, aldus Compris in het item.

Sofie Gale

‘We vonden het erg leuk om ons verhaal te vertellen voor de camera’, zegt directeur Ren van ’t Slot. ‘De opnamen dwongen ons ook om onze toegevoegde waarde krachtig te verwoorden. Wat betekenen wij nou écht voor onze klanten? Dit is waar we op uitkwamen: asset management als succesfactor voor de bedrijfsvoering. Daar staan we vierkant achter.’

© RTL Ondernemerszaken (2015), Motion Media BV

REN VAN ‘T SLOT
STRATEGISCH ADVISEUR
Wil je meer weten over dit onderwerp, neem dan contact op met deze asset management professional.
Meer informatie  /  Neem contact op

Compris laat ‘asset management’ voor organisaties werken. Onze 30 asset management professionals zorgen ervoor dat organisaties de regie over hun complexe infrastructuur, productie- en logistieke systemen (terug)krijgen waardoor deze organisaties kunnen excelleren. We hebben oog voor de mensen die ermee werken en bewijzen daar onze meerwaarde als ervaren asset managers met ‘people skills’. Meer informatie