Om optimaal te profiteren van de inzet van mensen en fysieke middelen is assetmanagement geen optie, maar een must. Maar hoe geven organisaties dat op een integrale en duurzame wijze vorm? Hoe maken ze de overstap van vandaag reactief handelen naar proactief inspelen op morgen? Als partners in duurzaam assetmanagement helpen wij organisaties om hun bedrijfsvoering te verduurzamen en door te groeien naar een volledig circulaire wijze van assetmanagement.

____________________________________________

“Wij geloven dat slim assetmanagement de wereld duurzamer maakt.
Als voorlopers en kennisexperts binnen ons vakgebied weten wij als geen ander
hoe je van noodzakelijk onderhoud naar duurzaam assetmanagement komt.”

____________________________________________

Wij zijn Compris. Dé partner in duurzaam assetmanagement.

Duurzaamheid is onderdeel van onze visie en een belangrijk onderdeel van onze activiteiten op het gebied van assetmanagement. Uiteindelijk draait het bij assetmanagement tevens om de levenscyclus en het verantwoord verlengen van de levensduur van fysieke middelen. Bij het vervangen of implementeren van fysieke assets is een duurzame asset voor onze opdrachtgevers belangrijk. Immers wil je graag jaren met de fysieke middelen vooruit. Deze aanpak vertalen wij door naar onze eigen bedrijfsvoering en wij streven naar een CO2-bewuste bedrijfsvoering. Als partner in duurzaam assetmanagement, is het uitgangspunt van alle activiteiten die we uitoefenen om onze milieu-impact tot een minimum te beperken en toe te werken naar een volledig circulaire dienstverlening.

We streven ernaar om onze milieu-impact te verlagen aan de hand van drie pijlers:

  1. Het verlagen van de CO2 footprint van Compris;
  2. Het stimuleren en inspireren van onze medewerkers om de CO2 footprint te verlagen door het geven van voorlichting & training en door te communiceren over praktisch toe te passen CO2, energie, -en materiaal-reducerende maatregelen;
  3. Het verlagen van de CO2 footprint en het verlagen van het materiaalgebruik bij onze klanten/partners door:
   • – het opstellen van assetmanagement adviezen;
   • – het uitvoeren van assetmanagement projecten;
   • – het verlenen van assetmanagement diensten;
   • – het geven van voorlichting en uitwisselen van kennis op kennisplatforms en sectorinitiatieven

waarbij we onze opdrachtgevers voorzien van praktische criteria en toepassingen om volledig duurzaam en circulair assetmanagement te kunnen uitvoeren. Zodat onze klanten praktische middelen krijgen om toegevoegde waarde (value) te kunnen leveren in hun eigen keten.

Per jaar formuleren we CO2-reductiedoelstellingen die we continu monitoren, meten, analyseren om te verbeteren. Indien nodig nemen we gedurende het jaar aanvullende maatregelen om onze lange termijn doelstellingen te realiseren. Onze lange-termijndoelstellingen zijn:

– CO2 neutraal in 2030;
– Energieneutraal in 2035;
– Energiepositief in 2040;
– Volledig circulaire dienstverlening in 2045.

Onze lange-termijn doelstellingen en onze circulair assetmanagement methode voeren we uit onder de noemer Compris Circulair. Meer informatie over het programma en de bijbehorende projecten is in 2022 op de website van Compris worden gepubliceerd.  Onderdeel hiervan is informatie over de voortgang t.a.v. de reductie van ons eigen elektriciteits-, gas-, en brandstofverbruik en de sector –en keteninitiatieven waaraan Compris deelneemt.

Voor de CO2-prestatieladder is een programma opgesteld om het elektriciteit-, gas- en brandstofverbruik te verminderen. Een opsomming van alle relevante documenten staat onderstaand weergegeven:
Category:PDF icons - Wikimedia CommonsNieuwsbericht 2023 (eerste halfjaar)
Category:PDF icons - Wikimedia CommonsNieuwsbericht 2022
Category:PDF icons - Wikimedia CommonsNieuwsbericht 2021
Category:PDF icons - Wikimedia CommonsNieuwsbericht 2020
Category:PDF icons - Wikimedia CommonsNieuwsbericht 2019
Category:PDF icons - Wikimedia CommonsSector- en keteninitiatieven 2024
Category:PDF icons - Wikimedia CommonsCO2-bewust Certificaat Niveau 3
Category:PDF icons - Wikimedia CommonsCO2 managementplan Compris
Category:PDF icons - Wikimedia CommonsCO2 reductieplan Compris 2023-2030

Kijk voor meer informatie over de CO2-prestatieladder op de website van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO)

Wil je meer weten over onze visie op duurzaamheid?
Mail naar Koen Blom: koen.blom@compris.eu

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan vrijblijvend contact op met Koen Blom, asset management professional.