Pragmatisch ISO55001 of ISO50001 certificeren

Als professionele organisatie wil je klanten, leveranciers, aandeelhouders en medewerkers laten zien dat jouw organisatie een gedegen assetmanagementsysteem heeft. Dit toon je aan met de ISO55001-certificering. 

Wilt je als organisatie juist laten zien dat jullie voorop lopen op het vlak van energiemanagement? Dat geldt de ISO50001.

Hulp nodig bij het behalen van de gewenste ISO-certificeringen? Wij weten hoe je als organisatie voldoet aan de eisen van ISO55001 en ISO50001, én hebben de juiste kennis in huis om jullie processen te optimaliseren en de reis naar certificering te begeleiden.

Assetmanagement – ISO55001

Is het duurzaam managen van assets voor jouw organisatie van groot maatschappelijk belang, of is het beschikbaar en betrouwbaar functioneren van installaties en systemen een belangrijk aandachtspunt? Met ISO55001 toon je aan dat jullie systeem voldoet aan de eisen op het gebied van professioneel beheer.

Om jouw organisatie te certificeren is het van belang dat het assetmanagementsysteem voldoet aan de gestelde eisen. Wij helpen organisaties bij het volledige traject. Als eerste stap maken we een Fit-Gap analyse waarbij wij de bestaande  processen worden getoetst aan de eisen in de ISO55001. Zien we dat er een kloof is tussen de manier van werken en de gestelde eisen? Dan helpen wij u om het assetmanagementsysteem verder op orde te brengen. Vervolgens ondersteunen wij jouw organisatie bij het certificeringsproces door een pre-certificering audit uit te voeren. Daarna staan wij jullie bij om een onafhankelijke certificerende instantie te selecteren en de daadwerkelijke audit uit te voeren en te begeleiden.

Energiemanagement – ISO50001

Met ISO50001 toon je aan dat de organisatie voldoet aan de norm op energiemanagement én aan de eisen van de Tijdelijke Regeling European Energy Directive (TR(EED)).

Wij hebben een aanpak ontwikkeld die het managementsysteem klaarmaakt voor de certificering. Allereerst beginnen we met een Baseline Assessment om te bepalen wat het niveau van energiemanagement is binnen de organisatie. Op basis van de uitkomsten ontvang je een plan van aanpak waarin wij aangeven welke stappen noodzakelijk zijn voor de implementatie en/of het professionaliseren van het energiemanagementsysteem. Daarna begeleiden wij tijdens de uitvoering van de externe audit.

Wil je zeker weten dat jouw organisatie klaar is voor een duurzame toekomst? Naast de ISO50001-certificering helpen wij met het opstellen van een energie-efficiency plan.

Meer weten over ons aanbod?

Wilt u meer weten over ISO55001? Neem dan vrijblijvend contact op met Anton Post, assetmanagement professional.

ISO55001 in de praktijk

Schiphol bagage is ISO55001 gecertificeerd. Nieuwsgierig hoe zij dit voor elkaar hebben gekregen?

ISO50001 in de praktijk

Benieuwd hoe Schiphol met de ISO50001-certificering een grote stap zet naar een energiepositief Schiphol in 2050?