Pragmatisch ISO55001 of ISO50001 certificeren

Als professionele organisatie wilt u klanten, leveranciers, aandeelhouders en medewerkers laten zien dat uw organisatie een gedegen asset management systeem heeft. U toont dit aan met de ISO55001-standaard.  Wilt u juist laten zien dat uw organisatie vooroploopt op het vlak van energiemanagement? Dat doet u met ISO50001.

Hulp nodig bij het behalen van de gewenste ISO-certificeringen? Wij weten hoe u voldoet aan ISO55001 en ISO50001, én hebben de juiste kennis in huis om uw processen te optimaliseren en de reis naar certificering te begeleiden.

Asset Management – ISO55001

Is het duurzaam managen van assets voor uw organisatie van groot maatschappelijk belang, of is het beschikbaar en betrouwbaar functioneren van installaties en systemen een belangrijk aandachtspunt? Met ISO55001 toont u aan dat uw asset management voldoet aan de hoogste eisen op het gebied van professioneel beheer.

Om uw organisatie te kunnen certificeren is het van belang dat het asset management systeem voldoet aan de gestelde eisen. Wij helpen uw organisatie bij het volledige traject. Als eerste stap maken we een Fit-Gap analyse waarbij wij uw processen en werkwijze afzetten tegen de eisen in de ISO55001. Zien we dat er een kloof is tussen uw manier van werken en de eisen? Dan helpen wij u om uw asset management systeem verder op orde te brengen. Vervolgens ondersteunen wij u bij het certificeringsproces door een pre-certificering audit uit te voeren. Daarna staan wij uw organisatie bij om een onafhankelijke auditor te selecteren en de daadwerkelijke audit uit te laten voeren en te begeleiden.

Energiemanagement – ISO50001

Met ISO50001 toont u aan dat uw organisatie voldoet aan de hoogste norm op energiemanagement én aan de eisen van de Tijdelijke Regeling European Energy Directive (TR(EED)).

Wij hebben een aanpak ontwikkeld die uw systeem klaarmaakt voor de certificering. Allereerst beginnen we met een Baseline Assessment om te bepalen wat het niveau van energiemanagement is binnen uw organisatie. Op basis van de uitkomsten ontvangt u een plan van aanpak waarin wij aangeven welke stappen noodzakelijk zijn voor de implementatie en/of het professionaliseren van het energiemanagementsysteem. Wij stellen het plan van aanpak op en begeleiden u tijdens de uitvoering van de externe audit.

Wilt u zeker weten dat u klaar bent voor een duurzame toekomst? Naast de ISO50001-certificering helpen wij u ook graag bij het opstellen van een energie-efficiency plan.

Meer weten over ons aanbod?

Wilt u meer weten over ISO55001? Neem dan vrijblijvend contact op met Anton Post, asset management professional.

ISO55001 in de praktijk

Schiphol bagage is ISO55001 gecertificeerd. Nieuwsgierig hoe zij dit voor elkaar hebben gekregen?

ISO50001 in de praktijk

Benieuwd hoe Schiphol met de ISO50001-certificering een grote stap zet naar een energiepositief Schiphol in 2050?