Met de gunning van de samenwerkingsraamovereenkomst (SROK) voor ingenieursdiensten, heeft Rijkswaterstaat gekozen voor 21 partijen in de Nederlandse markt waaronder ook onze combinatie Audeta Ingenieurs.

Onze naam is voortgekomen uit twee gezamenlijke kenmerken die ons als combinatie heeft samengebracht:

1. De ambitie nog meer te willen betekenen voor “eau d’état” (Rijks-water-staat).

2. Als combinatie hebben wij de “audens”, oftewel de moed om met een nieuwe combinatie van ervaren organisaties deze opgave vol vertrouwen aan te gaan. De oorsprong van de combinatie komt voort uit de kenmerken van de individuele bedrijven: grotendeels specialisten op het eigen vakgebied en als team vormen wij gezamenlijk één grote organisatie met inhoudelijke kennis, kunde en ruime ervaring. Door het vormen van Combinatie Audeta Ingenieurs zijn wij net als Rijkswaterstaat georganiseerd in (7) clusters en is er sprake van regionale dekking. Onze doelen zijn daarnaast overeenkomstig: werken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland op duurzame wijze.

Combinatie Audeta Ingenieurs wordt gevormd door de volgende bedrijven:

Verhoeven en Leenders, Roelofs Advies en Ontwerp, TAS, Raadgevend Ingenieursbureau Wiertsema & Partners, BK Ingenieurs, Veldheer Engineering en Compris.

Vanuit Compris richten wij ons uiteraard op de asset management vraagstukken.

De foto’s zijn genomen op  de dag waarop de combinatie voor het eerst fysiek bijeen kon komen. Dit was bij het Wouda Gemaal in Friesland voor een bespreking en rondleiding. Het was een zeer geslaagde dag. De komende jaren gaan wij samen aan de slag voor Rijkswaterstaat.

Frank Schouten
Business Development Manager
Wil je meer weten over dit onderwerp, neem dan contact op met Frank Schouten.
Meer informatie / Neem contact op

Compris laat ‘asset management’ voor organisaties werken. Onze 30 asset management professionals zorgen ervoor dat organisaties de regie over hun complexe infrastructuur, productie- en logistieke systemen (terug)krijgen waardoor deze organisaties kunnen excelleren. We hebben oog voor de mensen die ermee werken en bewijzen daar onze meerwaarde als ervaren asset managers met ‘people skills’. Meer informatie