Wij vinden alles gaaf wat vliegt en zo belandden wij op twee drone-evenementen: eerst op een bijeenkomst van de NVDO over drone-inspecties, en daarna op de TUSExpo over Unmanned Systems. Omdat we gek zijn op gadgets, maar vooral om te onderzoeken wat drones kunnen betekenen in asset management. Want drones kunnen reddingsboeien naar beneden gooien (op zee) en biertjes bezorgen (in het café), maar bovenal kunnen ze hoge kwaliteit beelden leveren van moeilijk bereikbare plekken.

Neem een grote kolencentrale

Eens in de zoveel tijd bouwden ze er een steiger van 50 meter hoog om een schacht te inspecteren en te onderhouden. Daar waren ze drie weken zoet mee. Nu vliegt er een drone door de schacht. De inspectie is in drie uur gereed, en geen moment zijn mensen in onveiligheid geweest. De steiger is nu alleen nodig voor uitvoering van werk uit inspectie.

Men denkt bij een drone vooral aan vliegende objecten, maar er zijn ook varende en rijdende drones. Een drone kan een klein (duik)bootje zijn of een karretje. Hij kan zijn werk doen in een kruipruimte, boven dijken en onder bruggen. Langs windmolens, kerktorens en elektriciteitsmasten. Het kenmerk van een drone is dat hij ‘payload’ vervoert, meestal apparatuur waarmee hij waarnemingen doet. Een fotocamera of infraroodcamera bijvoorbeeld .

Drones inzetten voor tal van metingen

Een drone met een infraroodcamera kan zichtbaar maken hoeveel olie in een olieopslagtank zit en kan lekkages waarnemen, ook in bijvoorbeeld leidingen. Drones met camera’s kunnen foto’s en video’s maken van installaties, bijvoorbeeld om roestplekken op te sporen. Ze kunnen 3D-modellen maken van tunnels. Waar mensen niet of moeilijk kunnen komen, biedt de drone uitkomst.

Maar verder dan dat is de drone-markt eigenlijk nog niet.

Drones verrichten inspecties – het moment dat een drone ook een reparatie kan uitvoeren lijkt nog ver weg. Bovendien valt de data die drones verzamelen nog vaak in een zwart gat. Metingen door drones zijn nog niet opgenomen in de onderhoudsloop – zo maakt het onderhoudsmanagementsysteem nog niet automatisch een werkorder aan als de drone een roestplek heeft gezien.

Daarnaast is het nog lang niet altijd mogelijk om een business case te maken.

De aanschaf van een drone kan oplopen tot duizenden euro’s, en dat is exclusief de certificering (rond de 10.000 euro) en verzekeringen die je nodig hebt om legaal je drone voor je bedrijf in te zetten. Als je de drone gebruikt voor iets dat mensen ook eenvoudig kunnen doen, heeft het dan wel zin? We weten nog niet echt wat het oplevert aan kostenreductie en betere inspecties. Bedrijven die er wel mee werken zijn nog aan het pionieren.

Drone-leveranciers en drone-‘gebruikers’ moeten daarom gezamenlijk om de tafel. Want gebruikers kennen nog lang niet alle mogelijkheden en leveranciers weten nog niet wat gebruikers precies nodig hebben.

Toegevoegde waarde

Vanuit assetmanagementperspectief kan de toegevoegde waarde van drones groter worden als de ontsloten beelden bruikbaarder worden. Op dit moment kan de ontsluiting van beelden al zowel in 2D als 3D, maar wij denken nog een stapje verder om dit fenomeen écht geschikt te maken voor de asset manager:

  • De beelden van opeenvolgende inspecties (automatisch) vergelijken om trends te ontdekken;
  • Aansluiting op bestaande systemen van de asset manager zoals het onderhoudsmanagementsysteem (om bijvoorbeeld inspectieresultaten om te zetten in werkorders) en het configuratiebeheersysteem (om bijvoorbeeld bestaande informatie als bouwjaar, type, fabrikant en overige specificaties te koppelen aan beelden).
    De markt is tot nu toe behoorlijk gericht op ‘technology push’. Er zijn echt veel handige toepassingen te verzinnen. Maar dan moet de informatie wel op een slimme wijze worden ontsloten voor de asset manager én moet ook de business case beter inzichtelijk zijn.

In elk geval blijven wij de ontwikkelingen op de voet volgen. En gaan we graag de uitdaging aan om een business case te maken voor klanten die kansen zien met drones. En als u het liever houdt bij een drone die biertjes bezorgt? Dan doen wij daar ook graag aan mee.

Marco van der Kruijf en Kees Raateland

PS: meer weten over alle wetgeving rond drones? Mail Kees op kees.raateland@compris.eu!

MARCO VAN DER KRUIJF
ASSET MANAGEMENT PROFESSIONAL
Wil je meer weten over dit onderwerp, neem dan contact op met deze asset management professional.
Meer informatie / Neem contact op

Compris laat ‘asset management’ voor organisaties werken. Onze 30 asset management professionals zorgen ervoor dat organisaties de regie over hun complexe infrastructuur, productie- en logistieke systemen (terug)krijgen waardoor deze organisaties kunnen excelleren. We hebben oog voor de mensen die ermee werken en bewijzen daar onze meerwaarde als ervaren asset managers met ‘people skills’. Meer informatie