Haal het maximale uit installaties, machines én mensen

Met gedegen assetmanagement zorgen organisaties dat zij waarde realiseren met hun assets. Hierbij zijn doelstellingen en het nemen van besluiten op basis van feiten essentieel. En dit niet alleen, als organisatie wil je ook verantwoord verduurzamen, vertrouwen op systemen, succesvol samenwerken, continu verbeteren en effectief risico’s beheersen. Benieuwd hoe je met effectief assetmanagement het maximale uit assets haalt? Wij beschikken over de benodigde expertise om hierbij te ondersteunen.

Requirements management
Welke behoeftes en eisen leven er binnen uw organisatie op het gebied van asset management en welke doelstellingen zijn realistisch? Met de inzet van requirements management brengen wij dit in kaart. Wij gaan in gesprek met de betrokken stakeholders en zorgen dat specificaties van een nieuw systeem aansluiten op uw behoeftes en eisen. Daarnaast borgen wij de eisen binnen uw organisatie zodat u de prestaties van uw systemen en machines de gehele levenscyclus kunt monitoren. Zo heeft u de zekerheid dat u uw doelen behaalt en daarmee de concurrentie een stap voorblijft.
Maintenance management
Systemen en machines binnen uw organisatie zijn de basis van uw bedrijfsvoering. Logisch dat u op uw assets wilt kunnen vertrouwen. Met slim maintenance management richt u uw onderhoud zo effectief mogelijk in en weet u precies welke assets kritisch zijn voor uw bedrijfsprocessen. Wij helpen u bij het opstellen van de onderhoudsstrategie, het onderhoudsplan en richten de bijbehorende tools in. Uiteraard kunt u ons ook inzetten voor het herdefiniëren van de werkprocessen en het trainen en coachen van uw medewerkers.
Performance management
Stilstand is achteruitgang, dat geldt ook voor de prestaties van assets. Of het nu gaat om het inzichtelijk maken van de OEE, de MTBF, de MTBR of een controle op de mate waarin KPI’s zijn behaald, analyseren is essentieel om de prestaties van uw assets en uw organisatie verder te verbeteren. Wij bieden ondersteuning op het gebied van prestatiemeting en -analyse met als doel het inzichtelijk maken van de performance én het verbeterpotentieel.
Duurzaam asset management
Met asset management weet u zeker dat u alles onder controle hebt en houdt. Wij helpen u bij het bouwen van een solide en duurzame asset management organisatie. Zo heeft u overzicht over de assets, weet u hoe de systemen en machines zich tot elkaar verhouden en kunt u vertrouwen op professionals die sturing geven aan afzonderlijke delen en het geheel. Wij ondersteunen u met een audit die uw huidige positie inzichtelijk maakt. Op basis van de uitkomsten stellen wij een plan van aanpak op met diensten en producten waarmee duurzaam asset management binnen handbereik is.
Asset data management
Data is de sleutel tot succes, dat is bij het maken van asset management beslissingen niet anders. Met asset data management krijgt u inzicht in het beheer van alle assets. Zo weet u bijvoorbeeld precies hoe systemen presteren ten opzichte van de gestelde doelen. Alle gegevens presenteren wij in een overzichtelijke database en we zorgen voor het juist inrichten van de tools en het opleiden van uw medewerkers. Zo kunt erop vertrouwen dat u voortaan besluiten neemt op basis van feiten.
Contractmanagement
Heldere afspraken zijn de basis voor een succesvolle samenwerking met uw leveranciers. Een absolute must voor het succesvol kunnen managen van uw assets. Wij helpen u bij uw contractmanagement. Zo reviewen wij de bestaande contracten om te controleren of leveranciers afspraken nakomen. Daarnaast doen wij voorstellen om contracten nog meer aan te laten sluiten op uw organisatiedoelstellingen. En gaat u binnenkort een aanbesteding uitschrijven, of een deel van uw beheer en onderhoud outsourcen? Ook dan kunt u van onze expertise profiteren.

Compris werkt enkel voor asset eigenaren om onze onpartijdigheid en onafhankelijkheid te garanderen.

Risicomanagement
Inzicht in risico’s voor uw organisatie en assets zorgt dat u tijdig maatregelen kunt nemen. Wij identificeren de risico’s en helpen u bij het opstellen van beheersmaatregelen. U vindt alles overzichtelijk terug in een voor uw organisatie op maat gemaakt dashboard. Zo weet u precies welke risico’s om een actieve beheersing vragen, wat de mitigerende maatregelen en bijbehorende kosten zijn en welke functionarissen in uw organisatie verantwoordelijk zijn.