Asset management

Regie op assets

Zodra een machinepark, transportsysteem of tunnel wordt neergezet en onderdeel wordt van de bedrijfsvoering, is het een ‘asset’. Op dat moment nog nieuw, interessant en vol in het vizier. Maar wat levert het je eigenlijk op? En later, als je asset al jaren in gebruik is: krijgt het dan nog wel de aandacht die het verdient? Of gaan de bellen pas rinkelen als de prestaties al onder de maat zijn?

Asset management is een kwestie van alles onder controle hebben en houden. Overzicht hebben van wat je hebt staan, hoe alles aan elkaar is verbonden, wat het moet kunnen. Weten wie je leveranciers zijn en onder welke garanties en voorwaarden. Tot aan de laatste schroef weten wat een onderdeel doet, wanneer onderhoud of vervanging nodig is en hoe. Maar ook: de mensen in huis hebben die met deze vakkennis sturing kunnen geven. Hoe zij op zo’n manier de regie kunnen voeren over de assets dat deze geen vervelende kostenpost, maar juist een succesfactor in de bedrijfsvoering zijn.

We helpen organisaties bij het ontwerpen én bouwen van een solide asset management organisatie. Dit doen we door een heldere vertaalslag van de doelen en business strategie naar de asset management strategie. Vervolgens stellen we een uitgebalanceerd recept op van diensten en producten uit asset data management, maintenance management en contract management. In onze visie zijn dit de drie pijlers waarop asset management rust, op maat samengesteld en toegepast naar gelang de uitdaging van onze opdrachtgever. We houden focus op continu verbeteren door prestatiemetingen. Op smaak gebracht met coaching en training van de medewerkers. Want die moeten het uiteindelijk gaan doen!

Contactformulier

Requirements Management

Requirements Management

Meer informatie

Asset Data Management

Asset Data Management

Meer informatie

Maintenance Management

Maintenance Management

Meer informatie

Contract Management

Contract Management

Meer informatie

Performance Management

Performance Management

Meer informatie