Wat zijn de belangrijkste trends op het gebied van Asset Management? Compris heeft ze voor u samengevat in een trendsheet. Van duurzaamheid tot vergrijzing en van blockchain tot energietransitie. Voldoende om over na te denken!

3D-printen

3D-printen is een productietechniek waarbij een digitaal bestand (CAD-bestand) omgezet wordt naar een tastbaar object. Een 3D-printer bouwt het object laagje voor laagje op uit plastic, metaal of ander materiaal. Met 3D-printen kan worden gezorgd dat er geen reserve-onderdelen meer op voorraad hoeven te worden gelegd omdat het ter plekke kan worden gemaakt. Het bespaart magazijnruimte en transport(tijd). Op elke willekeurige locatie kunnen reserveonderdelen worden geproduceerd; dit kan bijvoorbeeld handig zijn op een boot die langdurig op zee is.

Blockchain

Blokchain is een systeem dat gebruikt kan worden om gegevens vast te leggen, zoals bankoverschrijvingen, eigendomsaktes en afspraken. Met blockchain is dit mogelijk zonder centrale autoriteit, waardoor het vervalsen van de vastgelegde gegevens niet mogelijk is door één centraal punt te corrumperen. De blockchain kan worden gebruikt wanneer aantoonbaarheid van uitgevoerd onderhoud aan een asset essentieel is, bijvoorbeeld in de vliegtuigindustrie. Ook garantieafspraken kunnen worden bijgehouden middels de blockchain.

Drone

Een onbemand luchtvaartuig of drone is een luchtvaartuig zonder piloot aan boord. Drones zijn in te zetten voor onderhoudsinspecties op lastig te bereiken locaties. Het betreft visuele inspectie; het daadwerkelijk uitvoeren van onderhoud kan (nog) niet worden gedaan met drones.

Virtual Reality (VR) en Augmented Reality (AR)

VR simuleert een omgeving via een computer met als doel een gebruiker via diverse zintuigen onder te dompelen in een ervaring. VR kan worden gebruikt om een nieuw gebouwontwerp te tonen; de gebruiker kan er als het ware zelf doorheen wandelen. AR betekent “toegevoegde realiteit” en hierbij worden elementen door een computer toegevoegd aan een beeld van de werkelijkheid. Door het tonen van de juiste informatie ‘op de bril’ kan AR monteurs ondersteunen door sneller op de locatie van een storing te komen en sneller de benodigde informatie te vinden.

Duurzaam asset management

Assets gedurende hun levenscyclus waarde laten creëren met een optimale balans tussen prestaties, kosten en risico’s, zonder dat dit het welzijn van mens en milieu schaadt. Duurzaam asset management betekent dat we niet meer en sneller stoffen uit de aarde (fossiele brandstoffen, metalen, mineralen) in het milieu brengen dan de natuur kan verwerken. Dit geldt ook voor natuurvreemde en chemische stoffen. Bovendien betekent duurzaam asset management dat de natuur niet sneller af wordt gebroken dan de tijd die nodig is om te herstellen en dat we geen dingen doen waardoor we mensen beperken in het vervullen van hun basisbehoeften.

Energietransitie

Is de overgang van het gebruiken van fossiele energiebronnen naar duurzame energiebronnen. Het loskomen van fossiele brandstoffen en energieneutraal worden, vraagt om nieuwe duurzame vormen van grootschalige energieopwekking, een aanpassing van de energie-infrastructuur en het uitbouwen van (tijdelijke) opslag van energie. Bovendien vraagt het aan de gebruikerskant om het besparen van energie, kleinschalige opwekking en lokale opslag. De regeltechnische vooruitgang draagt bij aan de energietransitie. Met decentrale aansturing met behulp van sensoren kan bijvoorbeeld een individuele kantoorruimte worden geventileerd als daar de luchtkwaliteit onvoldoende is. Op wijk- of straatniveau kunnen smart grids worden ingericht, waarbij onderling energie wordt uitgewisseld en opgeslagen.

Big data

Big data verwijst naar de mogelijkheden om gebruik te maken van de steeds toenemende hoeveelheid data. Eén van de oorzaken van de toenemende hoeveelheid data is dat steeds meer apparaten zelf data verzamelen, opslaan en uitwisselen. Het internet of things refereert aan de situatie dat de meerderheid van de internetgebruikers zal bestaan uit semi-intelligente apparaten, zogenaamde embedded systems. Alledaagse voorwerpen worden hierdoor een entiteit op het internet, die kunnen communiceren met personen en met andere objecten, en die op grond hiervan autonome beslissingen kunnen nemen.

De klant is koning

De klant wordt steeds kritischer en beschikt over middelen om onvrede gemakkelijk wereldkundig te maken. Kosten, prestaties en risico’s moeten worden geoptimaliseerd. Storingen, ongeacht de oorzaak, worden niet geaccepteerd.

Openbare kennisbronnen

Je kunt er vanuit gaan dat iemand anders ter wereld ooit hetzelfde probleem heeft gehad als jijzelf en dat er een oplossing voor is. Waarschijnlijk heeft iemand zelfs de moeite genomen de oplossing te filmen of uit te leggen met foto’s. Informatie over hoe machines werken of moeten worden onderhouden is eenvoudig te vinden op internet. De millennialgeneratie is beter in staat kennis op te halen van online platformen en die zo in te zetten. Het delen van informatie en het inschakelen van hun netwerk om expertise te vragen wordt normaler gevonden.

Vergrijzing

Is een term om aan te geven dat het aandeel van ouderen in de bevolking stijgt en daardoor een stijging van de gemiddelde leeftijd veroorzaakt. De groei vanaf onderaan is niet voldoende. Technici en vakpersoneel moeten worden om-, her- of bijgeschoold. Wellicht kan projectmatig werken de jeugd enthousiaster maken, want dit zal beter aansluiten op hun huidige leerstijl.

MARCO VAN DER KRUIJF
ASSET MANAGEMENT PROFESSIONAL
Wil je meer weten over dit onderwerp, neem dan contact op met deze asset management professional.
Meer informatie / Neem contact op

Compris laat ‘asset management’ voor organisaties werken. Onze 30 asset management professionals zorgen ervoor dat organisaties de regie over hun complexe infrastructuur, productie- en logistieke systemen (terug)krijgen waardoor deze organisaties kunnen excelleren. We hebben oog voor de mensen die ermee werken en bewijzen daar onze meerwaarde als ervaren asset managers met ‘people skills’. Meer informatie

GERELATEERDE DOWNLOADS