Dé partner in duurzaam assetmanagement

Voor een succesvol bedrijf is assetmanagement geen optie; het is een must. Maar hoe doet je dit als organisatie slim en op een duurzame manier? Compris maakt het mogelijk.

Assetmanagement- wat is het?

Assetmanagement is het gecoördineerd uitvoeren van activiteiten met als doel om waarde te creëren voor de organisatie. Het is een werkwijze om alle fysieke systemen en objecten gedurende hun levensduur op een kosteneffectieve manier in te zetten voor het primaire proces ter realisatie van de bedrijfsdoelstellingen, op basis van systeem, levenscyclus en het afwegen van risico’s.

De principes van assetmanagement (ISO55000) zijn de basis voor een gewenste verhouding tussen rollen, taken en verantwoordelijkheden binnen de organisatie van een asset eigenaar. Een veelgehoorde misvatting is dat beheer en onderhoud hetzelfde is als assetmanagement. Waar het bij technisch beheer gaat het om het optimaal in-stand-houden van het asset portfolio, gaat het bij assetmanagement om de behoeften van de gebruiker. Dit is vele malen meer dan ‘enkel’ beheer en onderhoud. De top van de organisatie geeft aan wat de strategische doelen zijn. Die vormen het kader voor de assetmanagement beslissingen. Het is goed mogelijk dat een gekozen maatregel technisch gezien niet optimaal is, maar dat met minder kwaliteit toch het gestelde doel wordt bereikt. De maatregel voldoet dan vanuit het assetmanagement perspectief. Uiteraard mogen er geen ongewenste risico’s optreden. Daarom wordt de keuze van een maatregel altijd bepaald door een afweging tussen kosten, prestaties en risico’s. Deze moeten met elkaar in balans zijn. Zowel het gewenste niveau van de kwaliteit en de prestaties, als de daarbij behorende en geaccepteerde risico’s liggen vast in een bedrijfswaardenmatrix. Deze matrix zegt: hier staat de organisatie van de asset eigenaar voor.

Assetmanagement – ISO55001- wat levert het op?

De methodiek geeft een heldere structuur en kader voor een veelzijdige werkwijze:

  • Waarmee een belangrijke bijdrage wordt geleverd aan de bedrijfsdoelstellingen;

  • Waarmee strategie kan worden vertaald naar de uitvoering;

  • Waarmee 'hogere doelen' kunnen worden bewaakt, zoals veiligheid, duurzaamheid, betrouwbaarheid;

  • Waarin heldere afwegingen worden gemaakt tussen prestaties, kosten en risico's;

  • Die gestandaardiseerd (ISO55000) en transparant is;

  • Waarin kennis wordt geborgd en waarin het eenvoudig is om kennis uit te wisselen;

  • Waarmee wet- en regelgeving onder controle wordt gebracht;

  • Die ruimte biedt voor verbetering, aanpassing en innovatie;

  • Die leidt tot betere prestaties en duidelijke investeringsbeslissingen.

Assetmanagement – rust en regie

Assetmanagement is een systeem om (nog) professioneler te werken en bewuste keuzes te maken op basis van feiten. Dat is van groot belang in een tijdperk waarin de kapitaalgoederen in Nederland op leeftijd raken, de grondstoffen steeds duurder worden, de beschikbare financiële middelen afnemen en er steeds meer beheeractiviteiten aan de markt worden uitbesteed. Het gedachtegoed en de werkwijze van assetmanagement maken samen het assetmanagementsysteem van een organisatie. Die structuur geeft rust en ruimte om regie te voeren- van rennen naar plannen!

Compris is er van overtuigd dat assetmanagement de wereld duurzamer maakt. De hele levenscyclus staat namelijk al bij het ontwerp centraal en de methodiek maakt dat je actief kan blijven bijsturen. Het resultaat is een effectieve inzet van middelen. We willen organisaties inspireren om de methodiek pragmatisch toe te passen en het assetmanagementsysteem voor hen te laten werken. Hoe ver is jouw organisatie met assetmanagement? Kijk voor een indruk van ons werk op de pagina klantcases of vraag een assetmanagement Quickscan aan!

Ontdek wat we voor jouw organisatie kunnen betekenen

Transport & logistiek

Zorg voor duurzaam asset management in de transport en logistiek. Weten hoe? Ontdek onze oplossingen.

(Semi-)overheid

Draag met slim asset management binnen de (semi-)overheid bij aan een duurzame wereld. Weten hoe? Ontdek onze oplossingen.

Industrie

Beheers met duurzaam asset management de risico’s en zorg voor een organisatie die compliant is. Weten hoe? Ontdek onze oplossingen.

Luchtvaart

Voorkom storingen en verklein risico’s met asset management binnen de luchtvaart. Weten hoe? Ontdek onze oplossingen.