Meesters in beheer

Prestaties verhogen, kosten verlagen en risico’s beheersen. Deze wens leeft bij veel organisaties. Maar hoe realiseer je dat?

Door sturing te geven aan je assets til je je organisatie naar een hoger plan. Het helpt je uit te stijgen boven de concurrentie. Je organisatie kan gaan excelleren. Compris is gespecialiseerd in asset management en helpt organisaties excelleren door hen de regie (terug) te geven over hun complexe systemen.

We helpen organisaties bij het ontwerpen én bouwen van een solide asset management organisatie. In onze visie rust asset management op bovenstaande vijf pijlers, op maat samengesteld en toegepast naar gelang de uitdaging van onze opdrachtgever. Op smaak gebracht met coaching en training van de medewerkers. Want die moeten het uiteindelijk gaan doen!
Lees hier meer over Asset Management

Beheren kun je leren

We zien het goed functioneren van assets als succesfactor, mits het professioneel gebeurt. En beheren, dat kun je leren. Alle kennis en ervaring die wij in huis hebben, delen wij onder ons label Compris Academy. Onze professionals hebben stuk voor stuk een passie voor het asset management vak, ieder vanuit een eigen discipline. Zij zijn voortdurend bezig met het delen en borgen van kennis. Maak gerust kennis met onze professionals.

Trends en ontwikkelingen

Vanuit de Compris Academy delen we onze kennis en ervaring. Tijdens onze opdrachten signaleren we trends en ontwikkelingen die we verwerken in ons opleidingsaanbod en ons blog. Ons blog meteen in je mailbox? Meld je hiervoor aan in onderstaand contactformulier. We nemen jouw kennis en ervaring graag hierin mee. Hiervoor plaatsen wij regelmatig stellingen. In de rechterkolom staat onze laatste stelling en we nodigen je uit je mening achter te laten!

Klantcases

Schiphol Bagage – ISO 55001

Samen met het energieteam van Royal Schiphol Group hebben wij het energiemanagementsysteem optimaal ingericht en gezorgd dat het systeem voldoet aan de ISO 50001-norm. Op deze manier kan Royal Schiphol Group aan al haar stakeholders laten zien dat zij grote stappen zet in het behalen van de klimaatdoelstellingen.

Gemeente Amsterdam: Risicogestuurd inspecteren van civiele constructies

Samen met de afdeling Operations van Pivot Park hebben we de huidige situatie geanalyseerd en een life cycle managementsysteem ontwikkeld en opgesteld. Daarnaast is er in samenwerking met Pivot Park een Life cycle management flowchart ontwikkeld, waarmee inzichtelijk wordt wie wat doet in welke fase.

Schiphol Group: ISO50001 Energiemanagement

Samen met het energieteam van Royal Schiphol Group hebben wij het energiemanagementsysteem optimaal ingericht en gezorgd dat het systeem voldoet aan de ISO 50001-norm. Op deze manier kan Royal Schiphol Group aan al haar stakeholders laten zien dat zij grote stappen zet in het behalen van de klimaatdoelstellingen.

Pivot Park: Life Cycle Management

Samen met de afdeling Operations van Pivot Park hebben we de huidige situatie geanalyseerd en een life cycle managementsysteem ontwikkeld en opgesteld. Daarnaast is er in samenwerking met Pivot Park een Life cycle management flowchart ontwikkeld, waarmee inzichtelijk wordt wie wat doet in welke fase.