Industrie

Organisaties die binnen de (proces)industrie opereren, hebben te maken met stringente wet- en regelgeving en een toename van controles en audits vanuit bevoegd gezag. Een duurzaam assetmanagementsysteem zorgt voor aantoonbare compliance. Zo werkt de organisatie actief aan het verlagen van kosten, het verhogen van de prestaties en het beheersen van risico’s.

Het effectief beheren van systemen en machines wordt steeds complexer, zeker nu organisaties in toenemende mate te maken krijgt met nieuwe technologie, digitalisering en innovaties. Wij weten als geen ander hoe je assets duurzaam beheersbaar houdt. Zo voorkom je dat assets al vervangen worden voordat deze daadwerkelijk end-of-life zijn. Hieronder een greep uit onze dienstverlening:

• Begeleiden van de onderhoudsorganisatie om de asset-beschikbaarheid en betrouwbaarheid te verhogen;
• Reviewen en/of opzetten van het test- en acceptatieproces om modificaties, nieuwe technologie of gehele systemen te implementeren;
• Uitvoeren van een assetmanagement quickscan volgens de ISO55001;
• Opzetten van een functionele en technische assetd-ecompositie.

Succesvol assetmanagement in de praktijk

Praktijkcase Olam

In de rol van werkvoorbereider, heeft Compris samen met Olam verbetermogelijkheden geanalyseerd en geïmplementeerd. Voor Olam betekent dit meer regie over haar assets.

Praktijkcase PivotPark

Samen met de afdeling asset management beheer van Pivot Park hebben we de huidige situatie geanalyseerd en een life cycle management systeem ontwikkeld en opgesteld. Daarnaast heeft Pivot Park een flowchart ontvangen waarmee inzichtelijk wordt wie wat doet in welke fase.

Praktijkcase Aluchemie

Aluchemie heeft Compris de opdracht gegeven als projectleider en intermediair bij te dragen aan het identificeren en begeleiden van procesverbeteringen in het EVA verbeterteam.

Praktijkcase Gasunie

Compris speelt sinds 2015 een rol in de 3rd line of defense, namelijk het uitvoeren van operationele audits. Hierbij helpt Compris Gasunie bij het in kaart brengen van processen die moeten worden verbeterd om de regie op de assets verder te versterken, risico’s te beheersen en de efficiency te verhogen.