Verbeter bedrijfsprestaties met duurzaam assetmanagement

Het behalen van duurzaamheidsdoelstellingen staat voor veel organisaties hoog op de agenda. Enerzijds omdat overheden, medewerkers en opdrachtgevers dit verwachten, anderzijds omdat je als organisatie een bijdrage wilt leveren aan een betere wereld. Met duurzaam assetmanagement kan je erop vertrouwen dat de assets voldoen aan de gestelde doelstellingen. Maar hoe geef je dat effectief vorm? 

Wij helpen organisaties bij het ontwerpen én bouwen van een solide assetmanagement organisatie. Het werken volgens de assetmanagement methodiek (de NEN-ISO55001) betekent dat de organisatie een effectieve doorvertaling maakt tussen de strategische doelen, de tactische processen en de operationele uitvoering. Dit brengt rust in de organisatie en geeft regie over beheer en onderhoud, nu én voor de toekomst.

Compris zorgt ervoor dat de juiste match gemaakt wordt tussen het organisatievraagstuk en onze professionals. Alles om ervoor te zorgen dat je kan vertrouwen op een effectief én duurzaam assetmanagementsysteem.

Compris laat assetmanagement voor organisaties werken. Met ruim 60 assetmanagement professionals zorgen wij ervoor dat organisaties de regie over hun complexe infrastructuur, productie- en logistieke systemen (terug)krijgen. Compris heeft verstand van techniek én de mensen die ermee werken. Die combinatie maakt dat wij organisaties succesvol bijstaan in hun reis naar assetmanagement volwassenheid. Professionals van Compris kenmerken zich door hun pragmatische en professionele instelling.

Strategie en beleid

Duurzaam assetmanagement begint bij een heldere strategie en een duidelijk beleid. Onze ervaren adviseurs brengen de huidige asset-situatie in kaart en helpen met het opstellen van een (strategisch) assetmanagementplan. Hiermee krijgt de organisatie een plan in handen dat een goed beeld geeft van de levenscyclus van de assets, de belangrijkste stakeholders, risico’s en kansen. Hoe haalt jouw organisatie de meeste waarde uit het assetportfolio? En op welke manier draagt jouw organisatie bij aan de duurzame toekomst? Wij helpen om de ‘value’ case voor jouw organisatie concreet te maken.

Maar hoe zorg je dat het geheel succesvol wordt uitgevoerd in de praktijk? Wij begeleiden organisaties bij het bedenken, vastleggen en inrichten van de assetmanagement-organisatie. Samen met de opdrachtgever gaan we aan de slag. Welke rollen zijn er bij het beheren van de assets? Welke risico’s zijn acceptabel en welke niet? aan de hand van dit soort vraagstukken vormen we het fundament voor professioneel assetmanagement.

Implementatie en uitvoering

Succesvol assetmanagement staat of valt met de implementatie en uitvoering. Wij helpen bij het bouwen van een solide assetmanagement-organisatie. Dit doen we bijvoorbeeld door heldere afspraken te maken met leveranciers om zo de gestelde doelen te behalen. Naast contractmanagement geven wij met expertise op het gebied van asset informatie management inzicht in werkbare data structuren zodat de organisatie besluiten neemt op basis van feiten. En daarbij zorgt Compris voor trainingen, workshops én draagvlak bij medewerkers. Zij zijn de belangrijkste schakel bij de totstandkoming van een effectief assetmanagement-systeem.

Evalueren en verbeteren

Een assetmanagement-systeem is continu in ontwikkeling. Het biedt een heldere structuur voor de hele organisatie. Om deze werkwijze effectief te borgen en te verbeteren is het van belang om met regelmaat te evalueren. Dit kan bijvoorbeeld door een quickscan of audit uit te (laten) voeren. Met Compris als kennispartner op het gebied van de ISO55000, ben je verzekerd van de juiste implementatie voor jouw organisatie, het is en blijft maatwerk en wij snappen dat!

Praktijkvoorbeelden van succesvol assetmanagement

Praktijkcase
Schiphol Group

Samen met het energieteam van Royal Schiphol Group hebben wij het energiemanagementsysteem optimaal ingericht en gezorgd dat het systeem voldoet aan de ISO 50001-norm.

Praktijkcase
Gemeente Amsterdam

We hebben met de kwalitatieve update van het huidige inspectiekader de gemeente Amsterdam geholpen met een helder beleid en duidelijke aanpak voor het monitoren en inspecteren van civiele constructies. Daarmee kunnen ze invulling geven aan de ambitie om risicogestuurd beheer verder te professionaliseren.

Praktijkcase
Bol.com

Niet eerder was bol.com asset owner. Belangrijke strategische vraag was daarom in welke mate bol.com zelf regie moet gaan voeren en welke organisatie daarbij past? Samen met Compris is invulling gegeven aan de asset management organisatie, de processen en de tooling.

Praktijkcase
HTM

HTM vervoert bijna 100 miljoen reizigers per jaar. Het bedrijf heeft een mooie uitdaging in het beheer en onderhoud van rijdend materieel en infrastructuur voor exploitatie. Voor de Europese aanbesteding van deze laatste activiteit vroeg HTM Compris om inhoudelijke begeleiding van de asset management-aspecten.