Colofon

De zorg voor deze website

Compris besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar websites. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Compris behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen. Compris aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie. Compris aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

De inhoud van deze website

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht, databankenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten van Compris. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Compris.

Op de website staat ook inhoud van of gemaakt door derden. Voorbeelden hiervan zijn foto’s, video’s en ander beeldmateriaal. Vaak heeft de gemeente hierop geen auteursrechten of databankrechten. Deze zaken mag u niet hergebruiken zonder toestemming van die derden.

Vragen, opmerkingen of suggesties

Hebt u vragen, opmerkingen en/of suggesties over onze website? Werkt er iets niet goed? Wij stellen uw reactie op prijs. Gebruik hiervoor ons contactformulier.

Redactie website

De redactie van deze website is in handen van Compris

Vormgeving website / Web design

Compris

Bouw website / Web development

Compris

Compris laat ‘asset management’ voor organisaties werken. Onze 30 asset management professionals zorgen ervoor dat organisaties de regie over hun complexe infrastructuur, productie- en logistieke systemen (terug)krijgen waardoor deze organisaties kunnen excelleren. We hebben oog voor de mensen die ermee werken en bewijzen daar onze meerwaarde als ervaren asset managers met ‘people skills’. Meer informatie