Colofon

De zorg voor deze website

Compris besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Compris behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen. Compris aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie. Compris aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. De redactie, vormgeving, het webdesign, de bouw en het web-development van deze website is in handen van Compris.

De inhoud van deze website

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht, databankenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten van Compris. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Compris.
Op de website staat ook inhoud van of gemaakt door derden. Voorbeelden hiervan zijn foto’s, video’s en ander beeldmateriaal. Deze zaken mag u niet hergebruiken zonder toestemming van die derden.

Vragen, opmerkingen of suggesties

Heeft u vragen, opmerkingen en/of suggesties over onze website? Werkt er iets niet goed? Wij stellen uw reactie op prijs. Gebruik hiervoor ons contactformulier of stuur een email aan info@compris.eu

Onze enthousiaste asset management professionals zorgen ervoor dat onze opdrachtgevers de regie over hun complexe infrastructuur, productie- en logistieke systemen (terug)krijgen waardoor zij excelleren. We hebben verstand van professioneel beheer én oog voor de mensen die ermee werken. Compris werkt exclusief voor asset eigenaren en staat uw organisatie als onafhankelijke expert graag bij om een pragmatisch en duurzaam asset management systeem te realiseren’. Meer informatie.