Vertrouwen op je systemen

Door inzet van maintenance management laat je assets doen wat ze moeten doen waarmee ze zorgen voor stabiliteit en continuïteit in de bedrijfsvoering. Voorbeeldvragen zijn: hoe richt je je onderhoudsconcept zo effectief mogelijk in? Welke assets zijn het meest kritisch voor de bedrijfsprocessen? Moet een onderdeel vervangen of gerepareerd worden? Wachten tot er iets stuk gaat? Of toch liever zorgen dat de asset performance optimaal blijft?

Assets moeten doen waarvoor ze zijn aangeschaft – alleen dan zijn ze van strategische waarde. In het begin gaat dat doorgaans goed, maar zodra ze wat ouder worden loopt het minder. Door ze op het juiste moment te onderhouden of te vervangen, zorg je ervoor dat al die assets, stuk voor stuk, top blijven presteren. Dat vergt veel van een organisatie. Waar de blik op productie is gericht, blijft proactief onderhoud vaak onderbelicht.

De asset management professionals van Compris zorgen ervoor dat je assets in conditie blijven. Zij helpen bij het opstellen van een onderhoudsstrategie, maken een gedegen onderhoudsplan en richten de bijbehorende tooling in, herdefiniëren werkprocessen en trainen en coachen uw mensen. Meer behoefte aan een sparringpartner? Dan kun je ook kiezen voor onze quickscan of review en verbeteradvies.

Onderhoudsconcept
Eigenaren van technische assets zijn wettelijk verplicht om deze te (laten) onderhouden. Maar hoe ga je dat dan aanpakken? Een onderhoudsconcept vormt dé basis waarmee je het preventief onderhoud op een efficiënte manier in kunt richten. Door alle relevante onderhoudsgegevens te bundelen, biedt het een helder totaaloverzicht van uitvoerbare onderhoudstaken. Compris heeft voor verschillende, toonaangevende opdrachtgevers onderhoudsconcepten opgesteld op basis van best practices. Wil je meer weten over onze werkwijze? Download dan hier meer informatie over ‘onderhoudsconcept’.
Onderhoudsplan
Een onderhoudsplan is het vervolgproduct van een onderhoudsconcept, waarbij alle uit te voeren taken geclusterd worden tot logische werkpakketten. Waar het concept inzicht geeft in welke taken, hoe vaak en door wie moeten worden uitgevoerd, geeft een onderhoudsplan juist richting aan welke taken achtereenvolgend en op welk moment kunnen worden uitgevoerd. Benieuwd naar wat Compris voor jou kan betekenen? Download dan hier meer informatie over ‘onderhoudsplan’.

FRANK SCHOUTEN
ASSET MANAGEMENT PROFESSIONAL
Wil je meer weten over dit onderwerp, neem dan contact op met deze asset management professional.
Meer informatie / Neem contact op

Compris laat ‘asset management’ voor organisaties werken. Onze 30 asset management professionals zorgen ervoor dat organisaties de regie over hun complexe infrastructuur, productie- en logistieke systemen (terug)krijgen waardoor deze organisaties kunnen excelleren. We hebben oog voor de mensen die ermee werken en bewijzen daar onze meerwaarde als ervaren asset managers met ‘people skills’. Meer informatie