De wereld van asset management staat niet stil. Op technisch vlak vinden er diverse veranderingen plaats. Waar monteurs vroeger nog met hun oor aan een schroevendraaier zaten om een kapotte lager te vinden, zo kan er tegenwoordig gebruik worden gemaakt van geluidscamera’s, warmtecamera’s en geavanceerde trillingsmeters. Maar er zijn meer technologiegedreven trends, zoals het toepassen van augmented reality. In deze blog lees je er meer over.

Snel en zonder fouten storingen oplossen

Misschien heb je het wel eens meegemaakt. Een nieuwe collega werkt bij een klant aan het oplossen van een kritische storing en belt je voor hulp. Hij is op zoek naar een reserve-onderdeel en wil weten hoe hij deze vervolgens moet monteren. Hoe kom je erachter waar je collega zich op dat moment bevindt en hoe wijs je hem de weg naar het magazijn? Hoe zorg je dat hij het juiste reserve-onderdeel uit het schap pakt en niet het artikel dat er sterk op lijkt? En hoe maak je vervolgens duidelijk welke componenten eerst gedemonteerd moeten worden voordat het reserve-onderdeel geïnstalleerd kan worden? Augmented reality kan uitkomst bieden om de storing snel en zonder fouten op te lossen.

Wat is augmented reality eigenlijk?

Augmented reality (AR) betekent “toegevoegde realiteit”. Hierbij worden door een computer digitale elementen toegevoegd aan het werkelijke zicht. De Google Glass was een bekende toepassing van augmented reality, maar tegenwoordig vind je het ook veel terug op mobiele telefoons en tablets (bij het bekende spelletje Pokémon Go bijvoorbeeld). AR verschilt van virtual reality (VR), waarbij een computer een omgeving simuleert zodat een gebruiker een situatie zo reëel mogelijk kan beleven.

Augmented reality kan de volgende functies leveren:

• Levering van digitale informatie, zoals een stappenplan voor storingsdiagnose;
• Beeldherkenning voor de identificatie van omgevingen, installaties en componenten;
• Videobeelden ten behoeve van beoordeling op afstand;
• Gesproken aanwijzingen, annotaties en visuals voor snelle en effectieve communicatie.

Het nut voor asset management

De toevoegde waarde van AR komt vooral tot uiting in onduidelijke en/of onbekende situaties. Dit zorgt er vaak voor dat werkzaamheden langer duren en dat de kans op fouten groter wordt. Helaas zien we dit vaak in de praktijk gebeuren. Monteurs worden geacht om voor diverse klanten te kunnen werken en bij een storing direct de weg te weten naar de storingslocatie en op de hoogte te zijn van de installatieconfiguratie. In operationele 24/7 omgevingen waarin in shift wordt gewerkt is het een uitdaging om een nieuwe werkinstructie duidelijk te communiceren naar alle monteurs; wat uiteindelijk dus ook leidt tot onduidelijke en/of onbekende situaties op de werkvloer. Juist door de functies die AR levert kan deze onduidelijkheid en onbekendheid worden weggenomen.

De volgende video’s geven een goed beeld van het nut van AR voor asset management:

Augmented Reality Maintenance
DAQRI Worksense

Toekomstperspectief?

Dat augmented reality kan werken is duidelijk; het sluit aan bij de aloude behoeftes: snelheid en minder fouten. Het sluit ook aan op de trend waarbij installaties toenemende hoeveelheid data produceren, dat middels augmented reality op een duidelijke manier kan worden ontsloten. Toch is het, net als voor zoveel technologiegedreven trends, nog lastig de kwantitatieve financiële business case op te stellen. Het is lastig expliciet te maken wat de voordelen zijn en dat laatste is vaak een voorwaarde voor asset managers om een innovatie daadwerkelijk te implementeren.

MARCO VAN DER KRUIJF
ASSET MANAGEMENT PROFESSIONAL
Wil je meer weten over dit onderwerp, neem dan contact op met deze asset management professional.
Meer informatie / Neem contact op

Compris laat ‘asset management’ voor organisaties werken. Onze 30 asset management professionals zorgen ervoor dat organisaties de regie over hun complexe infrastructuur, productie- en logistieke systemen (terug)krijgen waardoor deze organisaties kunnen excelleren. We hebben oog voor de mensen die ermee werken en bewijzen daar onze meerwaarde als ervaren asset managers met ‘people skills’. Meer informatie