Succesvol assetmanagement in de praktijk

Voor een succesvol bedrijf is assetmanagement geen optie; het is een must. Maar hoe doet je dit als organisatie slim en op een duurzame manier? Compris maakt het mogelijk. Organisaties die succesvol hun assets weten te managen, verlagen hun kosten, verbeteren hun asset prestaties en zijn beter in staat om risico’s te beheersen. Maar hoe zorgt u als organisatie voor het duurzaam managen van uw assets? Compris werkt voor asset eigenaren om hen bij te staan in het optimaliseren van hun assetmanagement systeem. Op deze pagina vindt u een aantal praktijkcases.

Laat u inspireren door onze opdrachtgevers in onze Praktijkcases

De gemeente Zoetermeer, op weg naar professioneel beheer

De gemeente Zoetermeer is eigenaar en beheerder van hun asset areaal. Begin december 2022 werd de Nelson Mandelabrug acuut afgesloten. Voor de rol van Compris betekende dit dat deze verschoof van gedelegeerd assetmanager naar risicomanager.

Waternet – Assetmanagementketen

Waternet heeft de ambitie om te werken volgens uniforme processen voor de hele assetmanagementketen. Voor één van deze processen: Programmeren, werd een kwartiermaker gezocht die dit proces kon organiseren en uitvoeren.

Rotterdam The Hague Airport – asset management

Compris heeft Rotterdam The Hague Airport geholpen bij het bouwen van een solide asset management organisatie. Samen met de afdeling assets & projects is een strategisch asset management plan opgesteld dat vervolgens is vertaald naar praktisch uitvoerbare activiteiten voor elke medewerker: van directie tot monteur.

Schiphol Bagage – ISO 55001

Om de beschikbaarheid en prestaties van het bagageafhandelingssysteem te kunnen borgen wilde Cluster Bagage, een belangrijk onderdeel van de afdeling Asset Management van Schiphol, hun asset management nog verder professionaliseren. Aan Compris de vraag hen daarbij te ondersteunen.

Gemeente Amsterdam: Risicogestuurd inspecteren van civiele constructies

We hebben met de kwalitatieve update van het huidige inspectiekader de gemeente Amsterdam geholpen met een helder beleid en duidelijke aanpak voor het monitoren en inspecteren van civiele constructies.

Schiphol Group: ISO50001 Energiemanagement

Samen met het energieteam van Royal Schiphol Group hebben wij het energiemanagementsysteem optimaal ingericht en gezorgd dat het systeem voldoet aan de ISO 50001-norm. Op deze manier kan Royal Schiphol Group aan al haar stakeholders laten zien dat zij grote stappen zet in het behalen van de klimaatdoelstellingen.

Pivot Park: Life Cycle Management

Samen met de afdeling Operations van Pivot Park hebben we de huidige situatie geanalyseerd en een life cycle managementsysteem ontwikkeld en opgesteld. Daarnaast is er in samenwerking met Pivot Park een Life cycle management flowchart ontwikkeld, waarmee inzichtelijk wordt wie wat doet in welke fase.

Compris als facilitator om tot een goede RAMS-analyse te komen

Voor diverse asset owners in Nederland werkt Compris aan de totstandkoming van kwalitatieve en objectieve RAMS-analyses. Door de overzichtelijke wijze van vastlegging geeft Compris een duidelijk beeld van de uitkomsten per analyse. Deze werkwijze zorgt voor rust en regie tijdens een zeer belangrijke fase in een project.

RET: Aardig onderweg naar duurzaam asset management

De RET vervoert dagelijks vele passagiers met bus, metro, ferry of tram in de regio Rotterdam. Compris heeft in  een workshopsessie samen met de afdeling vlootmanagement van RET richting gegeven aan duurzaam asset management.

Procesoptimalisatie van onderhoudsconcept tot werkorder bij Olam

Olam heeft ’s werelds meest geavanceerde systemen om cacaobonen te verwerken tot cacaopoeder, cacaomassa en cacaoboter. In de rol van werkvoorbereider, heeft Compris samen met Olam verbetermogelijkheden geanalyseerd en geïmplementeerd. Voor Olam betekent dit meer regie over haar assets.

Samen voor veiligheid: Coronaschermen op Schiphol

Compris heeft Schiphol geholpen bij het ophalen van de eisen en wensen voor het ontwerp, veiligheid, het beheer en het onderhoud van 850 spatschermen die geplaatst zijn op ruim 500 balies.

Bol.com: De winkel van ons allemaal

Met de komst van het nieuwe fulfilment center (BFC) werd bol.com asset owner. Om te kunnen blijven groeien en innoveren is bol.com sterk afhankelijk van de prestaties van het nieuwe BFC. Compris heeft bol.com meegenomen in de wereld van asset management. Hierdoor hebben zij de regie op assets in handen waardoor deze direct bijdragen aan het excelleren van de organisatie.

APMT Maasvlakte II: klantprestaties verbeteren

In april 2015 is Compris gevraagd bij te dragen aan het verbeteren van de prestaties, het oplossen van resterende kinderziektes in het gebruik van de kranen en het faciliteren van snellere cycle-tijden van de diepzee-kadekranen. Door inzet van SCRUM-technieken werd effectiever gewerkt en zijn de diepzee-kadekranen in staat meer containers per uur over te slaan.

Aanbesteding beheer en onderhoud tunnels voor de gemeente Den Haag

Compris is sinds maart 2018 betrokken bij de totstandkoming van de aanbesteding voor tunnel- specifieke onderhoudswerkzaamheden. In deze praktijkcase gaat het om de aanbesteding voor de Hubertustunnel die sinds 2008 in bedrijf is.

Aanbesteding beheer en onderhoud bij HTM

HTM vervoert bijna 100 miljoen reizigers per jaar. Het bedrijf heeft een mooie uitdaging in het beheer en onderhoud van rijdend materieel en infrastructuur voor exploitatie. Voor de Europese aanbesteding van deze laatste activiteit vroeg HTM Compris om inhoudelijke begeleiding van de asset management-aspecten. Nu kan HTM zelf de regie over haar assets voeren.

Bagagesysteem in kaart brengen bij Schiphol

Op en onder de luchthaven Schiphol ligt een ongekend groot bagagegebied. Gedurende tien jaar is het bagagesysteem sterk uitgebreid. Daarmee ontstond de wens om een helder totaaloverzicht van het systeem te krijgen. Om dit te realiseren, heeft Compris gezorgd voor een up-to-date database waarmee overzicht, controle, en rust in de organisatie is gecreëerd.

Acceptatietesten bij APMT Maasvlakte II

APM Terminals (APMT) biedt op Maasvlakte II snelle en betrouwbare containeroverslag via diepzee, rail, binnenvaart en wegtransport. In 2012 is gestart met de bouw van deze volautomatische terminal. Compris heeft voor APMT de service ‘acceptatietesten’ ontwikkeld. Het resultaat hiervan is betere performance van de assets, voor nu en in de toekomst.

Heldere afspraken voor een optimale service bij Schiphol

De Asset Management (ASM) afdeling binnen Schiphol is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van assets in de terminals. Om deze te kunnen onderhouden, dienen er afspraken met gebruikers te worden gemaakt. Door de inzet van Compris weet ASM wat zij voor wie met welke prestatie en prioriteit moeten doen. Zo kunnen zij hun klanten voorzien van een optimale service.

Continu verbeteren met lean-methoden bij Gasunie

Gasunie verzorgt het gastransport van een kwart van het totale gasverbruik in de EU. Compris speelt sinds 2015 een rol in de 3rd line of defense, namelijk het uitvoeren van operationele audits. Hierbij helpt Compris Gasunie bij het in kaart brengen van processen die moeten worden verbeterd om de regie op de assets verder te versterken, risico’s te beheersen en de efficiency te verhogen.

Grip op het verwerken van ruimtelijke data

Elk jaar op 1 juli wordt het aantal verhuurbare vierkante meters op Schiphol wettelijk vastgesteld. Een up-to-date management systeem is daarom van groot belang. Compris heeft de volledige projectorganisatie op zich genomen om ervoor te zorgen dat de 1 juli deadline wordt behaald.

Optimale inzet van assets met SAMP bij HTM

Op 7 juli 2016 heeft Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) de tramconcessie aan HTM gegund. Dit betekent dat HTM gedurende de periode 2016-2026 wederom het tramvervoer in de regio Haaglanden mag verzorgen. Om het onderhoud aan deze assets volgens de ISO55000-norm uit te kunnen voeren, heeft HTM Compris gevraagd een Strategisch Asset Management Plan (SAMP) te leveren. Hét fundament om op basis van kosten, prestaties en risico’s te kunnen sturen op assets.