Optimale inzet van assets met SAMP bij HTM

Op 7 juli 2016 heeft Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) de tramconcessie aan HTM gegund. Dit betekent dat HTM gedurende de periode 2016-2026 wederom het tramvervoer in de regio Haaglanden mag verzorgen. Naast het vervoeren van de bijna 100 miljoen reizigers per jaar, is het onderhoud aan de infrastructurele werken en railvoertuigen ook belegd bij HTM. Om het onderhoud aan deze assets volgens de ISO55000-norm uit te kunnen voeren, heeft HTM Compris gevraagd de projectleiding op zich te nemen voor het opleveren van een Strategisch Asset Management Plan (SAMP). Hét fundament om op basis van kosten, prestaties en risico’s te kunnen sturen op assets.

Top-down en bottom-up

Het SAMP beschrijft welke waarde de assets moeten leveren om te kunnen voldoen aan de organisatiedoelstellingen. Dit wordt uitgedrukt in termen van prestaties, kosten en risico’s, waarbij de optimale balans tussen deze drie factoren wordt bepaald. Om tot een SAMP te komen, worden de organisatiedoelen eerst vertaald naar asset management doelen. Hiervoor zijn eisen, gesteld door het management (top-down), samengebracht met de behoeften die voortkwamen uit de organisatie (bottom-up). Zo is er draagvlak voor het plan ontstaan door alle lagen van de organisatie. Daarnaast is er een structuur opgezet voor het asset management systeem op basis van de ISO55000. Alle informatie die is verzameld middels werksessies, interviews, analyses én veldwerk, is vervolgens verwerkt in het SAMP.

Draagvlak, regie en structuur

Door de strategie af te stemmen op de processen van de werkvloer heeft Compris draagvlak voor het plan weten te creëren bij alle betrokken afdelingen en lagen. Met name door het introduceren van een generieke structuur is iedereen zich bewust geworden van zijn of haar verantwoordelijkheid. Door het SAMP is er een concrete strategie geleverd voor de gehele levenscyclus van alle assets binnen het railsysteem. “Het SAMP geeft HTM en MRDH een uitstekende structuur om gericht te kunnen sturen op prestaties, kosten en risico’s voor alle railsysteem assets “ vertelt Martijn Jacobs, Asset Management Professional bij Compris. “Hiermee is HTM perfect in staat om op gestructureerde wijze te bouwen aan een Asset Management Systeem dat HTM zal ondersteunen om weloverwogen beslissingen te kunnen maken, zodat de assets optimaal kunnen worden ingezet voor het vervoeren van de 100 miljoen reizigers per jaar.

Frank Schouten
ASSET MANAGEMENT PROFESSIONAL
Wil je meer weten over dit onderwerp, neem dan contact op met deze asset management professional.
Meer informatie / Neem contact op

Compris laat ‘asset management’ voor organisaties werken. Onze 30 asset management professionals zorgen ervoor dat organisaties de regie over hun complexe infrastructuur, productie- en logistieke systemen (terug)krijgen waardoor deze organisaties kunnen excelleren. We hebben oog voor de mensen die ermee werken en bewijzen daar onze meerwaarde als ervaren asset managers met ‘people skills’. Meer informatie