Aanbesteding beheer en onderhoud bij HTM Personenvervoer

HTM, ‘openbaar vervoerder in de Haagse regio’, vervoert bijna 100 miljoen reizigers per jaar. Het bedrijf heeft een mooie uitdaging in het beheer en onderhoud van rijdend materieel en infrastructuur voor exploitatie. Voor de Europese aanbesteding van deze laatste activiteit vroeg HTM Compris om inhoudelijke begeleiding van de asset management-aspecten. Nu kan HTM zelf de regie over haar assets voeren.

HTM beheert en onderhoudt infrastructuur voor exploitatie. In 2014 stond een aanbesteding op de planning voor het beheer en onderhoud van de tunnel-technische installaties, liften en roltrappen en elektrische en werktuigbouwkundige installaties. Op dat moment waren de onderhoudscontracten verouderd en nog niet ‘asset management proof’. De vereiste betrouwbaarheid van deze kritische installaties was daarmee niet gegarandeerd.

HTM vroeg Compris om deze aanbestedingen inhoudelijk te begeleiden én om het ‘asset management’ gedachtengoed te verspreiden dat de basis is voor de aanbestedingen in de HTM-organisatie.

Een succesvolle aanbesteding

We begonnen met het vaststellen van de onderhoudsstrategie. Een essentieel document dat moet aansluiten bij de bedrijfsstrategie en –doelstellingen. De onderhoudsstrategie vormde de basis gedurende de gehele aanbesteding; vraagstukken werden continu getoetst aan deze strategie.

Vervolgens heeft Compris een gestandaardiseerd palet van onderhouds- en aanbestedingsdocumenten ontwikkeld, zoals een asset locatie structuur, asset management plan, onderhoudsconcept, programma van eisen en offerte-aanvraag. Zo weet HTM wat ze beheert en wat de assets moeten doen. Kortom: ze krijgt de regie in handen.

De nieuwe onderhoudscontracten ondergingen een kwalitatieve toets, zijn planmatig ingericht en in lijn met de strategie van HTM. De open en gezamenlijke projectaanpak resulteerde in gedragen oplossingen en inbedding van asset managementkennis en –kunde bij de HTM-beheerders. Bovendien zorgde de aanbesteding voor een significante financiële besparing van de jaarlijkse onderhoudsbudgetten.

‘HTM kan nu gaan excelleren’

Compris heeft veel ervaring met aanbestedingstrajecten op het gebied van beheer- en onderhoudscontracten. Het resultaat is niet alleen het uitvoeren van de opdracht of een financiële besparing. Sofie Gale, Asset Management Professional bij Compris: “We hebben gezorgd dat HTM de regie over haar assets heeft. Zo kan ze gaan excelleren op het gebied van snel en comfortabel vervoer voor de 100 miljoen reizigers.”

Frank Schouten
ASSET MANAGEMENT PROFESSIONAL
Wil je meer weten over dit onderwerp, neem dan contact op met deze asset management professional.
Meer informatie / Neem contact op

Compris laat ‘asset management’ voor organisaties werken. Onze 30 asset management professionals zorgen ervoor dat organisaties de regie over hun complexe infrastructuur, productie- en logistieke systemen (terug)krijgen waardoor deze organisaties kunnen excelleren. We hebben oog voor de mensen die ermee werken en bewijzen daar onze meerwaarde als ervaren asset managers met ‘people skills’. Meer informatie