RET: Aardig onderweg naar duurzaam asset management

De RET vervoert dagelijks vele passagiers met bus, metro, ferry of tram in de regio Rotterdam. Compris heeft in  een workshopsessie samen met de afdeling vlootmanagement van RET richting gegeven aan duurzaam asset management.

De Workshop Over Duurzaam Asset management

Tijdens de workshop kwam als eerste de definitie van asset management en de definitie van  duurzaamheid ter sprake. In de praktijk stranden veel initiatieven op het gebied van duurzaamheid doordat er teveel uiteenlopende ideeën zijn over definities en uitgangspunten. Wanneer je als organisatie duidelijkheid hebt over één taal en één 1 toets, dan pas kan je écht veranderingen gaan doorvoeren. Door gezamenlijk dezelfde uitgangspunten te hanteren over duurzaamheid, bied je als organisatie handelingsperspectief en komen veranderingen beter en sneller tot stand.

Aan de hand van de methodiek van RDSO* werden de ‘duurzaamheid-killers’ in beeld gebracht volgens de volgende basisprincipes:

– We breken de natuur sneller af dan we hem kunnen herstellen
– We halen stoffen sneller uit de aarde dan dat de natuur het kan herstellen
– We brengen te veel en te snel natuurvreemde materialen in het milieu
– We beperken mensen bij het vervullen van hun basisbehoeften

De deelnemers gingen vervolgens in groepen aan de slag om na te gaan welke RET activiteiten de grootste negatieve impact hebben. Zo kwam er zicht op de top drie grootste veroorzakers (de top van de duurzaamheid-killers).

Met dit inzicht werd de volgende stap gezet. Deelnemers gingen samen in gesprek over oplossingen en noteerden concrete ideeën. Hiervan zijn drie ideeën uitgewerkt in een krachtenveldanalyse. Remmende krachten zwakken een initiatief af en stimulerende krachten werken positief om realisatie vorm te geven.

Hoe Verder

Asset management is een stuurmiddel tussen doelen en activiteiten en duurzaamheid is een doelstelling die veel organisaties hoog op de agenda hebben staan. Deze workshop ging in op de samenhang van beide onderwerpen met als doel het zichtbaar maken van de prioriteiten en het gezamenlijk opstellen van oplossingen. Hiermee is RET weer een stap verder in bewustwording en liggen de eerste acties vast om concreet mee aan de slag te gaan.

Hakan Zor, Manager Asset Management RET: “Het was pragmatisch en gewoon goed! Duurzaamheid vertaald naar dagelijkse praktijk op een interactieve wijze en zeer herkenbaar voor de deelnemers.”

*RSDO: Raamwerk voor Strategische Duurzame Ontwikkeling

Frank Schouten
ASSET MANAGEMENT PROFESSIONAL
Wil je meer weten over dit onderwerp, neem dan contact op met deze asset management professional.
Meer informatie / Neem contact op

Compris laat ‘asset management’ voor organisaties werken. Onze 30 asset management professionals zorgen ervoor dat organisaties de regie over hun complexe infrastructuur, productie- en logistieke systemen (terug)krijgen waardoor deze organisaties kunnen excelleren. We hebben oog voor de mensen die ermee werken en bewijzen daar onze meerwaarde als ervaren asset managers met ‘people skills’. Meer informatie