Bol.com: De winkel van ons allemaal

Sinds de start in 1999 heeft bol.com een explosieve groei doorgemaakt. Van een winkel
voor boeken en entertainment transformeerde bol.com naar een winkel met maar liefst 20 productcategorieën wat neerkomt op zestien miljoen artikelen. Om dag in dag uit de beste winkel te kunnen zijn, is bol.com begin 2016 gestart met de bouw van een eigen fulfilment center in Waalwijk dat vervolgens in gebruik werd genomen in 2017. De bouw van dit center was nodig om de groei jaar na jaar bij te houden, zodat bol.com ook in de toekomst kan blijven groeien en innoveren. Onlangs kondigde bol.com aan dat er in 2019 gestart wordt met een uitbreiding op het bestaande fulfilment center, hierdoor kunnen klanten kiezen uit een nóg breder assortiment en rekenen op de snelste levering en maximale service.

Beheer goed op orde

Invulling van de ambitie van bol.com om te blijven groeien en innoveren, is in sterke mate afhankelijk van de prestaties van het nieuwe bol.com fulfilment center (BFC). Hoe kan bol.com er voor zorgen dat het BFC aan de verwachtingen voldoet, zowel tijdens ontwerp en bouw als bij lange termijn operatie en onderhoud? Niet alleen de betrouwbaarheid van de assets spelen hierin een belangrijke rol maar ook een degelijke organisatie rondom het BFC zorgt ervoor dat men de dagelijkse processen op orde kan houden. Asset management combineert beide uitgangspunten. Succesvolle organisaties hebben hun beheer goed op orde en creëren daarmee rust en stabiliteit in de bedrijfsvoering. Ze hebben de regie in handen waardoor de assets voor ze werken en direct bijdragen aan het excelleren van de organisatie. Voor bol.com betekent dit: snelheid, betrouwbaarheid en betaalbaarheid van bezorging aan 9 miljoen klanten.

Realiseren asset management organisatie

Niet eerder was bol.com asset owner. Belangrijke strategische vraag was daarom in welke mate bol.com zelf regie moet gaan voeren en welke organisatie daarbij past? Samen met Compris is invulling gegeven aan de asset management organisatie, de processen en de tooling. Er is gestart met het opstellen van een ‘Roadmap’, die parallel aan het realisatieproject van het BFC is uitgevoerd.
Er is een regie-organisatie ingericht, beheerprocessen en tooling zijn daarop vorm gegeven en Compris heeft ondersteund bij een goede overdracht van het project naar beheer. Een belangrijke rol hierin speelden met name het kwaliteitsniveau van installaties, kennisontwikkeling, documentbeheer, de samenwerking met strategische partners en flexibel kunnen inspelen op de situatie.

Compris heeft bol.com meegenomen in de wereld die asset management heet. Bol.com heeft grip op haar belangrijkste logistieke assets en kan direct bijsturen waar nodig. Er is een goede en professionele samenwerking tot stand gebracht tussen bol.com en haar strategische partners voor onderhoud aan het pand, terrein en de mechanisatie- en IT-componenten. Enerzijds door de juiste onderhoudscontracten af te sluiten en anderzijds ook door de relatie en organisatiestructuur op maat in te richten. Naast advies heeft Compris daadwerkelijk de implementatie verzorgd waardoor het direct van toegevoegde waarde voor de bol.com organisatie is geweest. Als strategisch partner op het gebied van asset management zal Compris ook voor de uitbreiding van het fulfilment center zorgen voor de benodigde ondersteuning. Compris begrijpt niet alleen, maar doet het ook.

Erik Jonkers, Manager beheer fulfilment center bol.com:
‘Ik kan oprecht zeggen dat Compris echt meesters in beheer zijn. Zij hebben bol.com geleerd hoe je een eigen professionele beheer organisatie moet neerzetten voor ons fulfilment center. Bol.com is de winkel van ons allemaal en wat mij betreft “Compris de beheer professionals voor ons allemaal!”

Frank Schouten
Asset Management Professional- Business Development
Wil je meer weten over dit onderwerp, neem dan contact op met deze asset management professional.
Meer informatie / Neem contact op

Compris laat ‘asset management’ voor organisaties werken. Onze 30 asset management professionals zorgen ervoor dat organisaties de regie over hun complexe infrastructuur, productie- en logistieke systemen (terug)krijgen waardoor deze organisaties kunnen excelleren. We hebben oog voor de mensen die ermee werken en bewijzen daar onze meerwaarde als ervaren asset managers met ‘people skills’. Meer informatie