ISO 50001-certificaat grote stap richting energiepositief Schiphol in 2050

Royal Schiphol Group wil de meest duurzame en hoogwaardige luchthavenorganisatie ter wereld zijn. Bij de luchthavens in Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam en Lelystad staat energiemanagement dan ook hoog op de agenda. Focus is het efficiënt omgaan met energie. Om dit te kunnen bereiken is een ISO 50001-gecertificeerd energiemanagementsysteem met bijbehorende organisatie ingericht. Het behalen van deze certificering laat zien dat de organisatie compliant is met wet- en regelgeving.

In 2030 emissievrij zijn en in 2050 energiepositief. Royal Schiphol Group heeft hoge ambities als het gaat om het klimaat. Om deze ambities waar te maken, wordt het gebruik van gas uitgefaseerd en staat efficiënt omgaan met energie hoog op de agenda. De ambities zijn vertaald naar concrete projecten, uitgewerkt in de roadmap sustainability. “Energiemanagement is randvoorwaardelijk om de roadmap te kunnen doorlopen. Om compliant te blijven richting de overheid is de ISO 50001-certificering tevens een vereiste*. Dit waren dan ook de eerste twee projecten die we hebben uitgevoerd voor Schiphol,” aldus Rogier Bleys, Asset Management Professional bij Compris.

Borgen van processen en procedures
Energiemanagement heeft binnen Royal Schiphol Group door de ondersteuning van Compris een boost gekregen. Rogier: “Eigenlijk waren alle losse onderdelen voor goed energiemanagement al aanwezig binnen Schiphol. Wij hebben ondersteund bij het gestructureerd samenbrengen van die onderdelen, zodat je echt kunt spreken van een energiemanagementsysteem. Denk bijvoorbeeld aan het uitschrijven van processen en procedures. Voorheen zaten die voornamelijk in de hoofden van individuen, nu zijn alle processen en procedures geborgd in het energiemanagementsysteem.”

Stakeholdermanagement
De opdracht bij Schiphol is uniek door het grote aantal stakeholders dat betrokken moest worden bij het project. Het is daarom bijzonder dat het is gelukt om de ISO 50001-certificering binnen een jaar te behalen. Rogier: “Het was een flinke uitdaging. Met vier locaties waar het energiemanagement qua niveau nogal verschillend was, was de focus op stakeholdermanagement enorm belangrijk. Hiervoor hebben we bijvoorbeeld een training georganiseerd over de rabdvoorwaarden, definities en doelen rondom energiemanagement.”

Continu verbeteren van energiemanagement
Met de ISO 50001-certificering krijgt Royal Schiphol Group de bevestiging dat het energiemanagementsysteem aan de hoogste eisen voldoet. Zij kunnen hiermee aantonen dat hun risico- en kansenmanagement en de context- en stakeholdersanalyse op orde is. Mirjam de Boer-Postmus, Directeur Asset Management bij de Royal Schiphol Group, is trots op wat bereikt is: “Met de certificering van het energiemanagementsysteem lopen we voorop in Nederland en hebben we een mooie stap gezet in ons streven om energie-efficiënt te werken.”

Met de  ISO 50001-certificering laat Royal Schiphol Group zien dat zij het systeem continu verbeteren en het energiegebruik voortdurend meten, monitoren en analyseren. Allemaal erop gericht om het energieverbruik structureel te verbeteren en kosten te besparen. Met als belangrijkste doel: volledig energiepositief werken in 2050.

Meer weten?
Ook uw asset management systeem verder professionaliseren? Daar helpen we u graag bij! Neem contact op met Frank Schouten, via 06 11 33 93 73 of frank.schouten@compris.eu om te bespreken wat we voor uw organisatie kunnen betekenen.

Frank Schouten
ASSET MANAGEMENT PROFESSIONAL
Wil je meer weten over dit onderwerp, neem dan contact op met deze asset management professional.
Meer informatie / Neem contact op

Compris laat ‘asset management’ voor organisaties werken. Onze 30 asset management professionals zorgen ervoor dat organisaties de regie over hun complexe infrastructuur, productie- en logistieke systemen (terug)krijgen waardoor deze organisaties kunnen excelleren. We hebben oog voor de mensen die ermee werken en bewijzen daar onze meerwaarde als ervaren asset managers met ‘people skills’. Meer informatie