De gemeente Zoetermeer, op weg naar professioneel beheer

De gemeente Zoetermeer is eigenaar en beheerder van hun asset areaal. Dit areaal loopt uiteen van wegen tot speeltoestellen en van bruggen tot verlichting. Om de organisatie meer inzicht te verschaffen in de staat van de Nelson Mandelabrug, is Compris medio 2022 gevraagd om tijdelijk als asset manager voor deze brug te fungeren. Daarnaast is gevraagd om expertise op het gebied van assetmanagement actief in te brengen om hiermee de organisatie een stap verder te helpen richting professioneel beheer en onderhoud.

Aan de slag

Vanuit Compris is een senior assetmanagement professional gestart met het ophalen en analyseren van de aanwezige objectgegevens/archiefdocumenten van de Nelson Mandelabrug waaronder inspectie- en monitoringsdata. Van daaruit is in samenspraak met de betrokken beheerders een risicosessie georganiseerd om de analyse te toetsen en aan te scherpen. Jordy Mingaars is als Assetspecialist civiele kunstwerken in dienst bij de gemeente Zoetermeer. Tijdens dit project fungeerde hij als technisch specialist en werkte hij samen met Compris aan het verkrijgen van inzicht en overzicht. Het primaire doel was in eerste instantie om tot een instandhoudingsplan te komen en daarmee de veiligheid, betrouwbaarheid en beschikbaarheid van de brug te garanderen. Onderdeel van het instandhoudingplan is een gefundeerd Meer Jaren Onderhoud Plan (MJOP) waardoor de noodzakelijke werkzaamheden gestructureerd in de tijd worden uitgezet. Deze opdracht kreeg alleen een heel andere wending omdat tijdens het proces bleek dat er van (reguliere) instandhouding geen sprake meer kon zijn!

Dhr. Ing. I.J. (Jordy) Mingaars: “De professional vanuit Compris zorgde voor het juiste gesprek over risicomanagement, hij bracht stakeholders bij elkaar en verzamelde de feiten waardoor wij tijdig konden bijsturen.”

‘’Uiteindelijk is snel gehandeld met een mooi resultaat! Voor elke overspanning (in totaal vier) is nu een geschikte oplossing gevonden om de veiligheid te garanderen.’’

Ongeplande ‘harde stop’
Begin december 2022 werd de Nelson Mandelabrug acuut afgesloten vanwege mogelijk instortingsgevaar. Uit diverse risicosessies in combinatie met de bevindingen, werd namelijk duidelijk dat de constructieve veiligheid van de brug niet langer gegarandeerd kon worden. De Mandelabrug is een belangrijke verbinding voor de stad en de enige manier om op het NS treinstation te komen. Ook de Zuidweg en belangrijke busverbinding gaan onder de brug door waardoor het een zeer kritisch en belangrijke asset betreft met betrekking tot vervoer, verkeer en logistiek. Op basis van de voorliggende feiten uit de eindrapportage (die is opgesteld door firma Westenberg) heeft de politiek besloten om de brug direct af te sluiten voor gebruikers.

Voor de rol van Compris betekende dit dat deze verschoof van gedelegeerd assetmanager naar risicomanager. De weken daarna is er door alle betrokken partijen keihard gewerkt om de brug zo snel mogelijk veilig te stellen. Gemeente Zoetermeer, NS, ProRail, Rijkswaterstaat, netbeheerders, ondernemers iedereen werkte samen om het probleem zo snel mogelijk te verhelpen en de brug weer veilig in bedrijf te nemen. In samenspraak met alle stakeholders is besloten om de overkapping deels te verwijderen en de brugoverspanning te vervangen voor een tijdelijke constructie om de veiligheid te garanderen.

Regie op assets

De professionals bij de gemeente Zoetermeer hebben de wens om hun regie op assets te vergroten door het implementeren van assetmanagement. De casus van de Mandelabrug heeft de noodzaak hiervoor verder bekrachtigd en de eerste stappen richting het verder professionaliseren van het beheer zijn gezet. Zo is onderzoek gedaan naar het verbeterpotentieel om ‘toekomstbestendig stadsbeheer’ te realiseren. Een deel van dit onderzoek heeft verbinding met de opdracht van Compris zoals het uitvoeren van het assetmanagement van de Mandelabrug. Zo zijn de rollen van assetmanagement middels een RACI gekoppeld aan de bestaande functies binnen de gemeente Zoetermeer en is er een werkproces gedefinieerd voor het uitvoeren van risicomanagement om risico gestuurd onderhoud mogelijk te maken.

Vanuit Compris hebben we een rol mogen vervullen om tijdelijk bij te springen in een situatie die je eigenlijk met assetmanagement kunt en wilt voorkomen. Een bijzonder project waarbij nut en noodzaak van het implementeren van assetmanagement voor de Gemeente werd onderstreept.

Ook uw asset management verder professionaliseren? Daar helpen we u graag bij! Neem contact op met Frank Schouten via 0611339373 of te mailen naar frank.schouten@compris.eu om te zien wat we voor uw organisatie kunnen betekenen.

Frank Schouten
ASSET MANAGEMENT PROFESSIONAL
Wil je meer weten over dit onderwerp, neem dan contact op met deze asset management professional.
Meer informatie / Neem contact op

Onze enthousiaste asset management professionals zorgen ervoor dat onze opdrachtgevers de regie over hun complexe infrastructuur, productie- en logistieke systemen (terug)krijgen waardoor zij excelleren. We hebben verstand van professioneel beheer én oog voor de mensen die ermee werken. Compris werkt exclusief voor asset eigenaren en staat uw organisatie als onafhankelijke expert graag bij om een pragmatisch en duurzaam asset management systeem te realiseren’. Meer informatie