Compris als facilitator om tot een goede RAMS-analyse te komen

Voor diverse asset owners in Nederland werkt Compris aan de totstandkoming van kwalitatieve en objectieve RAMS-analyses.

Met een RAMS-analyse wordt tijdens de ontwerpfase van een asset aangetoond dat de aspecten Reliability, Availability, Maintainability en Safety geborgd zijn. Hiermee zorg je dat de asset (denk bijvoorbeeld aan een installatie of machine) voldoet aan de door de opdrachtgever en wetgeving gestelde eisen. Dit geeft vertrouwen in het gekozen ontwerp en voorkomt verrassingen bij het in bedrijf stellen of tijdens de gebruiksfase.

Lifecycle gedachte

Een RAMS-analyse wordt voor sommige projecten uitgebreid tot een RAMSHE of RAMSHEEP. In dat geval wordt ook gezondheid (health), milieu-impact (environment), economische impact (economics) en de politiek (politics) meegenomen in de eisen. Vanuit Compris adviseren we eigenaren om de analyse ten minste tot en met RAMSHEE uit te voeren vanwege de lifecycle gedachte. Door milieubelasting en economische impact mee te nemen wordt duurzaam denken én het maken van duurzame afwegingen namelijk gestimuleerd.

Rust en regie

Compris kan een RAMS- of RAMSHEEP-analyse geheel uit handen nemen en uitvoeren. Bij grotere projecten waarbij meerdere assets worden ontworpen, treedt Compris op als facilitator van diverse werkgroepen. Per object (binnen de ‘asset scope’) worden de functie, storingen, effecten en faaloorzaken vastgesteld. Dit lijkt op de FMECA-methodiek (Failure Mode Effect Cause Analysis).
Bij een RAMS-analyse kijken we echter alleen naar de verstoorde functie en gaan we niet op zoek naar de faaloorzaak. Door het uitvoeren van een faalanalyse en het bepalen van het risicobeeld wordt bepaald of het ontwerp aan de gestelde eisen voldoet. Bij afwijking tussen de uitkomst van de analyse en de eisen worden vervolgens beheersmaatregelen gedefinieerd om risico’s zoveel mogelijk te mitigeren. Het kan ook voorkomen dat op basis van de bevindingen aanpassingen op het ontwerp noodzakelijk zijn.

Door de overzichtelijke wijze van vastlegging geeft Compris een duidelijk beeld van de uitkomsten per analyse. Deze werkwijze zorgt voor rust en regie tijdens een zeer belangrijke fase in een project.

FRANK SCHOUTEN
ASSET MANAGEMENT PROFESSIONAL
Wil je meer weten over dit onderwerp, neem dan contact op met deze asset management professional.
Meer informatie / Neem contact op

Compris laat ‘asset management’ voor organisaties werken. Onze 30 asset management professionals zorgen ervoor dat organisaties de regie over hun complexe infrastructuur, productie- en logistieke systemen (terug)krijgen waardoor deze organisaties kunnen excelleren. We hebben oog voor de mensen die ermee werken en bewijzen daar onze meerwaarde als ervaren asset managers met ‘people skills’. Meer informatie

GERELATEERDE ARTIKELEN