APMT Maasvlakte II: klantprestaties verbeteren

Na de opening van de Arnold Peter Møller Terminals Maasvlakte II (APMT MVII) in april 2015 is Compris gevraagd bij te dragen aan het verbeteren van de klantprestaties door het verkorten van de Truck Turn-Around-tijden, het oplossen van resterende kinderziektes in het gebruik van de kranen en het faciliteren van snellere cycle-tijden van de diepzee-kadekranen. Door de opgedane ervaring tijdens de testfase van de terminal bleek dit een logische vervolgstap en kon Compris instromen in het multidisciplinaire team van APMT MVII om deze doelstellingen te helpen realiseren.

Om de prestaties van de terminal te kunnen verbeteren, zijn eerst de verliezen in kaart gebracht door middel van log file analyses, input van kraanmeesters, data-analyses en observaties. Op basis hiervan bedacht het multidisciplinaire team een oplossing om deze verliezen weg te kunnen nemen. Ook werden projecten gestart om o.a. kennis en kunde van de eindgebruikers te vergroten en de operatietijd uit te breiden door kraanbemanning te realiseren tijdens pauzes.

Draagvlak creëren

Compris creëerde draagvlak bij de interne belanghebbenden door te luisteren, de behoeften in kaart te brengen en deze tegemoet te komen. Een onderdeel hiervan was het verzorgen van de communicatie tussen het multidisciplinaire team en de belanghebbenden. Denk hier bij aan het vrijgeven van release notes aan de eindgebruikers, het maken van werkinstructies en toolboxen voor eindgebruikers en technische dienst, het opstellen van procesflows en voortgangsrapportages voor management.

Door inzet van SCRUM technieken werd een effectievere en flexibelere manier van werken gehanteerd om user stories te verzamelen, product backlogs bij te houden, vergaderingen te organiseren, testen te faciliteren en uit te voeren en afstemming te bereiken met de control room.

Door verbeterde software, verbeterde gebruikersinterface, verbeterde vaardigheden van de (eind)gebruikers en projectopleveringen zijn de diepzee-kadekranen nu in staat meer containers per uur over te slaan. Door de prestaties te blijven toetsen aan de asset management doelstellingen, bereik je zo niet alleen een efficiëntere bedrijfsvoering maar ook een hogere klanttevredenheid.

Frank Schouten
ASSET MANAGEMENT PROFESSIONAL
Wil je meer weten over dit onderwerp, neem dan contact op met deze asset management professional.
Meer informatie / Neem contact op

Compris laat ‘asset management’ voor organisaties werken. Onze 30 asset management professionals zorgen ervoor dat organisaties de regie over hun complexe infrastructuur, productie- en logistieke systemen (terug)krijgen waardoor deze organisaties kunnen excelleren. We hebben oog voor de mensen die ermee werken en bewijzen daar onze meerwaarde als ervaren asset managers met ‘people skills’. Meer informatie