Bagageafhandeling op Schiphol als één van de eersten ISO 55001 gecertificeerd

Vraag van de opdrachtgever

Om de beschikbaarheid en prestaties van het bagageafhandelingssysteem te kunnen borgen wilde Cluster Bagage, een belangrijk onderdeel van de afdeling Asset Management van Schiphol, hun asset management nog verder professionaliseren. Aan Compris de vraag hen daarbij te ondersteunen.

Onze oplossing

We hebben het cluster Bagage begeleid met het verder inrichten en professionaliseren van hun asset managementsysteem en bij de certificering van dit systeem volgens de ISO 55001-norm.

Ruim acht jaar geleden begon het professionaliseringstraject dat nu succesvol is afgesloten met het prestigieuze ISO 55001-certificaat. Een bijzondere mijlpaal voor het cluster Bagage van Schiphol, dat nu als één van de eerste bagageafhandelingssystemen gecertificeerd is volgens deze internationale standaard.

Vele miljoenen stuks bagage verwerkt Schiphol jaarlijks. Het cluster Bagage van Schiphol is verantwoordelijk voor een zorgvuldige en adequate afhandeling van de bagagestromen binnen de luchthaven. Voor dit cluster, en eigenlijk heel Schiphol, is het essentieel dat de bagageafhandelingssystemen professioneel onderhouden worden om de prestaties en beschikbaarheid te borgen. Bagage-afhandeling wordt gezien als een primair onderdeel van de luchthavenactiviteiten. Wanneer er problemen zijn met bagage-afhandeling waardoor veel reizigers hun koffers niet mee krijgen, is dat steevast een onderwerp in het 8 uur journaal. Het imago van een luchthaven is mede onlosmakelijk verbonden met goede bagage-afhandeling.

Asset management verder professionaliseren

Een kleine acht jaar geleden stelde het cluster Bagage, Compris de vraag hen te ondersteunen bij het verder professionaliseren van hun asset management. “Het cluster Bagage wilde meer in control zijn op het bagagebeheer. Het is een cruciaal onderdeel van de core business van Schiphol, waarbij fouten direct gevolgen kunnen hebben voor bijvoorbeeld de klanttevredenheid, veiligheid en financiën. Dan wil je de risico’s natuurlijk minimaliseren. Goed asset management op de bagageafhandelingssystemen is daarvoor essentieel”, aldus Anton Post, consultant bij Compris en betrokken bij dit project. “Door je asset management professioneel in te richten, ben je minder bezig met brandjes blussen en kun je makkelijker anticiperen op wat komen gaat.”

Complimenten van de auditor

Bij een verdere professionaliseringsslag hoort een passende normering van het systeem en de bijbehorende werkwijze. Er is gekozen om het asset managementsysteem te toetsen aan de ISO 55001-norm: Dè internationale standaard. Compris heeft dit certificeringstraject ondersteund en begeleid. Anton: “Om te kijken wat het startpunt van de organisatie nu precies was, hebben we eerst de eisen vanuit ISO 55001 tegen de werkwijze aangehouden. De gaps die daaruit naar voren kwamen, hebben we gezamenlijk gedicht. Na een pre-audit – een soort generale repetitie – besloten we dat we het wel voor het echt aandurfden.” Bij de audit wordt vooral gekeken of wat op papier is vastgelegd, in praktijk ook gebeurt. “Tijdens de audit kwam naar voren dat Bagage goed voldoet aan de eisen van de norm. Met name het beheer van data en de analyses die uitgevoerd worden om ervoor te zorgen dat goed en adequaat beheer en onderhoud uitgevoerd kan worden. Maar ook de wijze waarop de afdeling, de medewerkers en service partijen bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen van Schiphol en de manier waarop deze zijn vertaald naar de persoonlijke doelstellingen van medewerkers, leidde tot complimenten van de auditor.”

Ron Wever, Clustermanager Bagage en zelf fervent voorstander van klantvriendelijk en doelgericht werken, voegt daaraan toe: “Asset Management is echt een teamprestatie. We werken samen aan één doel volgens vastgelegde processen. De uitdaging daarbij is om te kijken hoe we slimmer kunnen werken, in plaats van harder. Compris is hierin een waardevolle facilitator geweest.”

Certificering geen doel op zich

Anton kijkt terug op een intensieve periode, waarbij het soms een uitdaging was om in de hectiek van alledag de focus op de certificering te houden. “Het ISO 55001-certificaat is een heel mooie bevestiging dat Bagage een goed asset managementsysteem toepast, maar certificering is nooit een doel op zich geweest. De betrokkenen bij Bagage zijn nu nog bewuster bezig met het verbeteren van interne processen om aan de organisatiedoelstellingen te blijven voldoen. Dat is uiteindelijk de echte winst.”

Meer weten?

Ook uw asset management verder professionaliseren? Daar helpen we u graag bij! Neem contact op met Frank Schouten om te zien wat we voor uw organisatie kunnen betekenen.

Frank Schouten
ASSET MANAGEMENT PROFESSIONAL
Wil je meer weten over dit onderwerp, neem dan contact op met deze asset management professional.
Meer informatie / Neem contact op

Compris laat ‘asset management’ voor organisaties werken. Onze 30 asset management professionals zorgen ervoor dat organisaties de regie over hun complexe infrastructuur, productie- en logistieke systemen (terug)krijgen waardoor deze organisaties kunnen excelleren. We hebben oog voor de mensen die ermee werken en bewijzen daar onze meerwaarde als ervaren asset managers met ‘people skills’. Meer informatie