Ruimte voor innovatie met strategisch asset management

Vraag van de opdrachtgever

Rotterdam The Hague Airport heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in het ontwikkelen van de luchthaven. Zo is de vertrekhal vernieuwd, is Zonnepark Rotterdam The Hague Airport ontwikkeld naast de start- en landingsbaan, is er een nieuwe brandweerkazerne gebouwd en is er geïnvesteerd in nieuwe LED-verlichting. Het aantal assets is de afgelopen jaren dan ook flink toegenomen. Maar hoe zorg je dat je als luchthaven de assets optimaal en duurzaam inzet?

Onze oplossing

Wij hebben Rotterdam The Hague Airport geholpen bij het bouwen van een solide asset management organisatie. Samen met de afdeling assets & projects is een strategisch asset management plan opgesteld dat vervolgens is vertaald naar praktisch uitvoerbare activiteiten voor elke medewerker: van directie tot monteur.

In Zuid-Holland vervult Rotterdam The Hague Airport een belangrijke economische en maatschappelijke rol. Zo werken er bijna 2100 mensen dagelijks op het luchthaventerrein. Om de positie in de regio te versterken en invulling te geven aan groeiambities heeft Rotterdam The Hague Airport de afgelopen jaren geïnvesteerd in het ontwikkelen van de luchthaven. Hierdoor is ook het aantal bedrijfsmiddelen toegenomen. Daarom is de wens ontstaan om de afdeling assets & projects te transformeren naar een asset management organisatie. Compris heeft de organisatie hierbij geholpen.

Yamey Newland, asset management professional bij Compris, heeft de afdeling assets & projects van Rotterdam The Hague Airport klaargestoomd voor de toekomst. “De groei van de bedrijfsmiddelen zorgde voor meerdere uitdagingen voor de luchthaven. Vragen die speelden waren bijvoorbeeld hoe de organisatie grip houdt op de assets, en hoe je omgaat met de toegenomen workload. Een slimme, professionele asset management aanpak biedt de organisatie rust en voorkomt dat de werkdruk toeneemt of dat er onvoldoende financiële onderbouwing is voor de aanschaf en onderhoud van assets.”

Professioneel beheer op zijn Rotterdams

Als eerste stap is de vernieuwde strategie van de luchthaven vertaald naar een asset management strategie. Vervolgens is een strategisch asset management plan opgesteld waarin staat beschreven op welke wijze de afdeling assets & projects bijdraagt aan de organisatiedoelen. Yamey vertelt: “We hebben standaardprocessen, werkwijzen en templates opgesteld voor het uitvoeren van projecten én het beheer en onderhoud van bijvoorbeeld bagagesystemen, de baanverlichting en de infrastructuur van de landingsbaan. Uiteraard op zo’n manier dat het aansluit bij de cultuur van de Rotterdamse luchthaven: praktisch en bruikbaar voor alle collega’s die ermee moeten werken, van directie tot aan monteurs.”

Door de standaardprocessen optimaal in te richten, kan Rotterdam The Hague Airport weloverwogen besluiten nemen. “Of het nu gaat om nieuwe investeringen of afstand doen van end-of-life bedrijfsmiddelen: medewerkers weten waar ze moeten zijn om zaken uit te voeren, in gang te zetten of te veranderen”, licht Yamey toe.

Ruimte voor innovatie

Als onderdeel van het strategisch asset management van Rotterdam The Hague Airport is er een placemat ontwikkeld die medewerkers helpt om de juiste bedrijfsmiddelen aan te schaffen binnen het beschikbare budget. Zo heeft de organisatie de zekerheid dat alle assets voldoen aan de juiste specificaties én een bijdrage leveren aan de doelstellingen van de luchthaven.

Yamey: “Met de nieuwe manier van assetbeheer kan de luchthaven gecontroleerd verder ontwikkelen en innoveren. Zo hebben ze het vertrouwen dat ze zicht houden op de bedrijfsmiddelen en dat toekomstig onderhoud en beheer procesmatig gebeurt. Dit biedt Rotterdam The Hague Airport de ruimte zich te focussen op de missie om mensen, bedrijven en innovaties in het belang van de regio steeds beter met elkaar te verbinden.”

Meer weten?

Ook uw asset management verder professionaliseren? Daar helpen we u graag bij! Neem contact op met Frank Schouten om te zien wat we voor uw organisatie kunnen betekenen.

Frank Schouten
ASSET MANAGEMENT PROFESSIONAL
Wil je meer weten over dit onderwerp, neem dan contact op met deze asset management professional.
Meer informatie / Neem contact op

Onze enthousiaste asset management professionals zorgen ervoor dat onze opdrachtgevers de regie over hun complexe infrastructuur, productie- en logistieke systemen (terug)krijgen waardoor zij excelleren. We hebben verstand van professioneel beheer én oog voor de mensen die ermee werken. Compris werkt exclusief voor asset eigenaren en staat uw organisatie als onafhankelijke expert graag bij om een pragmatisch en duurzaam asset management systeem te realiseren’. Meer informatie