Continu verbeteren met lean-methoden bij Gasunie

Gasunie verzorgt het gastransport van een kwart van het totale gasverbruik in de EU. Dit doen zij met assets van verschillende leeftijden. Sommige zijn inmiddels meer dan 50 jaar oud. Dat vereist een goed risicomanagement om veilig en betrouwbaar gastransport te realiseren. Compris speelt sinds 2015 een rol in de 3rd line of defense, namelijk het uitvoeren van operationele audits. Hier brengen wij onze asset management ervaring en operational excellence expertise in.

“Op het gebied van operationele audits en verbeterprogramma’s helpen wij Gasunie nu bij het steeds beter leren zien welke processen moeten worden verbeterd om de regie op de assets verder te versterken, risico’s te beheersen en de efficiency te verhogen,” vertelt Roger Vermeire, Asset Management Professional bij Compris.

Bron: Gasunie, www.pensioenfondsgasunie.nl

Operationele audits

Een operationele audit is een onafhankelijk onderzoek, in opdracht van het bestuur, dat zich richt op risicogebieden. Het audit team toetst de effectiviteit van management control en risicomanagement, gaat inhoudelijk de discussie aan en vormt zich een eigen beeld. Is de benodigde kennis en ervaring geborgd? Is er structurele management aandacht voor het verifiëren en continu verbeteren van de standaarden? Wordt er voldoende ver vooruit gekeken naar de ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving, techniek maar ook bijvoorbeeld cybercrime?

Continu verbeteren

Gasunie is sinds vorig jaar bezig om steeds meer verbeterprogramma’s uit te voeren met behulp van lean-methoden en -technieken. Gedegen analyse van processen, gebaseerd op feiten om vervolgens te komen tot de kern van het te verbeteren proces is geen sinecure. Daar word je steeds beter in door het vaak en gestructureerd te doen. Er is in ieder geval tot 2020 uitgetrokken om de organisatie hier bedrevener in te maken. De ervaring die Compris in de afgelopen vijftien jaar heeft opgebouwd met continu verbeteren in asset gedomineerde bedrijven maakt dat wij ook bij deze Gasunie-verbeterprogramma’s een bijdrage mogen leveren.

Frank Schouten
ASSET MANAGEMENT PROFESSIONAL
Wil je meer weten over dit onderwerp, neem dan contact op met deze asset management professional.
Meer informatie / Neem contact op

GERELATEERDE SERVICE:
Performance management

Compris laat ‘asset management’ voor organisaties werken. Onze 30 asset management professionals zorgen ervoor dat organisaties de regie over hun complexe infrastructuur, productie- en logistieke systemen (terug)krijgen waardoor deze organisaties kunnen excelleren. We hebben oog voor de mensen die ermee werken en bewijzen daar onze meerwaarde als ervaren asset managers met ‘people skills’. Meer informatie