Samen voor veiligheid: Coronaschermen op Schiphol

Royal Schiphol Group heeft veiligheid op de luchthavens altijd als prioriteit. Na de uitbraak van Covid-19 zijn maatregelen doorgevoerd om veilig en verantwoord reizen mogelijk te maken en is in april 2020 gestart met het project om 850 spatschermen te plaatsen op ruim 500 balies van Schiphol. Dit ter bescherming van het baliepersoneel en de reizigers.

Compris is vanaf de start van het project betrokken geweest bij de totstandkoming van het programma van eisen en het projectmanagement. Dit in opdracht van het Cluster Facilities van Asset Management dat verantwoordelijk is voor de passagiersgebonden ‘inrichtingselementen’. Denk hierbij aan alle faciliteiten die in de terminal te vinden zijn van het meubilair tot de speeltoestellen en van de incheckbalies tot de afvalbakken. Compris ondersteunde de asset eigenaar Schiphol in het ophalen van de eisen en wensen voor het ontwerp, veiligheid, het beheer en het onderhoud.

In samenspraak met de vele stakeholders is het totale pakket van eisen samengesteld. Dit resulteerde in verschillende spatscherm-prototypes welke door interieurspecialist Intos zijn ontworpen en als ‘mock-up’ in de terminal werden geplaatst. Alle stakeholders kregen vervolgens de kans om feedback te geven op het ontwerp. Op deze manier werd er consensus bereikt over de spatschermtypes welke het beste voldeden aan de gestelde eisen.

In samenwerking met serviceprovider (en beheerder) Asito is het project opgeleverd binnen tijd en budget. De tijdelijke zeilen en plastic afschermingen zijn vervangen voor hoogwaardige, kwalitatieve spatschermen van gehard glas om medewerkers en passagiers optimaal te beschermen.

Binnen Asset Management is een aandachtsgebied het zogenaamde ‘Demand Management’. Een asseteigenaar kijkt continu naar de toekomstige vraag (demand) om grip te houden op verwachtingen en (nieuwe) stakeholderbehoeften. Een virus als Covid-19 vraagt om een wendbare organisatie die effectief kan reageren op een dergelijke plotselinge ‘demand’-verandering. Schiphol heeft een professionele beheerorganisatie die in staat is effectief om te gaan met dergelijke situaties; Compris is trots om hier onderdeel van uit te maken.

Frank Schouten
ASSET MANAGEMENT PROFESSIONAL
Wil je meer weten over dit onderwerp, neem dan contact op met deze asset management professional.
Meer informatie / Neem contact op

Compris laat ‘asset management’ voor organisaties werken. Onze 30 asset management professionals zorgen ervoor dat organisaties de regie over hun complexe infrastructuur, productie- en logistieke systemen (terug)krijgen waardoor deze organisaties kunnen excelleren. We hebben oog voor de mensen die ermee werken en bewijzen daar onze meerwaarde als ervaren asset managers met ‘people skills’. Meer informatie