Life cycle managementsysteem Pivot Park maakt snel acteren mogelijk

Pivot Park biedt farmaceutische bedrijven lab- en kantoorruimte, vergaande Research en Development-faciliteiten en de benodigde infrastructuur en expertise. Allemaal erop gericht om hen te laten uitblinken op het gebied van medicijnontwikkeling. Om dit mogelijk te maken, is het van essentieel belang dat Pivot Park goed inzicht heeft in de levenscyclus van al het vastgoed dat in beheer is. Compris is gevraagd om hiervoor een Quick Scan uit te voeren en vervolgens een Life Cycle Management (LCM) systeem in te richten.

Een senior asset management professional vanuit Compris heeft tijdens dit traject intensief samengewerkt met de opdrachtgever vanuit Pivot Park. Hiervoor is in eerste instantie een ISO55001 QuickScan uitgevoerd om inzicht te geven in de volwassenheid van de organisatie. De bevindingen zijn richtinggevend voor de toekomst en voor dit project werd de focus gelegd op de scope en werkwijze van het beheer en onderhoud. Daarin is o.a. advies gegeven over efficiëntieverbeteringen en hoe Pivot Park om kan gaan met een verwachte groei in de services die zij bieden.

Bij het inrichten van het LCM-systeem heeft Compris rekening gehouden met de onderhoudsbehoefte, compliancy met wet- en regelgeving, kwaliteitseisen en asset end-of-life verwachting.

Vanuit Compris hebben we het bij de opdrachtgever met name asset management en de ISO55000 norm die daarin richtinggevend is. Bij Pivot Park gingen de gesprekken zeer gedetailleerd over het beheer van hoogwaardig vastgoed. Toen we gezamenlijk tot een organisatie-flowchart kwamen die het asset management systeem goed liet zien, kwamen deze twee uitgangspunten mooi bijeen. Onze opdrachtgever vanuit Pivot Park was direct enthousiast en kon hiermee aan de organisatie laten zien hoe het beheer wordt uitgevoerd.

Inzicht in kritieke assets
De stappen die Compris heeft gemaakt in het traject, hebben onder andere geleid tot een universele codering van de assets (volgens NL/SfB) die ook door de service providers van Pivot Park wordt gebruikt. Bij het inrichten van de LCM-methodiek is gekeken naar het samenstellen van categorieën zoals installaties, terrein, gebouw gebonden installaties en beveiliging. Per categorie heeft Pivot Park nu inzichtelijk hoe kritisch deze is, wat noodzakelijk is en hoeveel het onderhoud de komende jaren kost. Dit is vastgelegd in een 3 en 10 jaren MJOP (Meer Jaren Onderhouds Plan). Hiermee is de balans tussen kosten, prestaties en risico’s inzichtelijk geworden.

Bewezen in de praktijk
Erik Meerwaldt, Chief Operational Officer bij Pivot Park ziet dat het door Compris opgeleverde Life Cycle Managementsysteem zichzelf al een paar keer heeft bewezen in de praktijk. “Onlangs hadden we enkele storingen met verwarmingsketels. Er was direct te zien waar welke ketel zit in zijn levenscyclus. Hierdoor konden we veel sneller acteren op wat er gedaan moest worden en in welke mate. Daar toont het LCM-systeem echt zijn meerwaarde.”

Meer weten?
Interesse om een QuickScan uit te laten voeren of een ander asset management vraagstuk samen op te pakken? Neem dan contact op met Frank Schouten via 0611339373 Of frank.schouten@compris.eu

Frank Schouten
ASSET MANAGEMENT PROFESSIONAL
Wil je meer weten over dit onderwerp, neem dan contact op met deze asset management professional.
Meer informatie / Neem contact op

Onze enthousiaste asset management professionals zorgen ervoor dat onze opdrachtgevers de regie over hun complexe infrastructuur, productie- en logistieke systemen (terug)krijgen waardoor zij excelleren. We hebben verstand van professioneel beheer én oog voor de mensen die ermee werken. Compris werkt exclusief voor asset eigenaren en staat uw organisatie als onafhankelijke expert graag bij om een pragmatisch en duurzaam asset management systeem te realiseren’. Meer informatie