Pivot Park: Life Cycle Management

Life cycle managementsysteem Pivot Park maakt snel acteren mogelijk

Pivot Park biedt farmaceutische bedrijven lab- en kantoorruimte, vergaande Research en Development-faciliteiten en de benodigde infrastructuur en expertise. Allemaal erop gericht om hen te laten uitblinken op het gebied van medicijnontwikkeling. Om dit mogelijk te maken, is het van essentieel belang dat Pivot Park goed inzicht heeft in de levenscyclus van alle vastgoed dat in beheer is. Compris is gevraagd om hiervoor een life cycle management (LCM) systeem in te richten.

Bij het inrichten van het LCM-systeem heeft Compris gekeken naar diverse facetten. Zo werd er niet alleen gekeken naar compliance verplichtingen, de onderhoudsbehoefte en de end-of-life verwachting. Er is ook advies gegeven over efficiëntieverbeteringen en hoe Pivot Park om kan gaan met een verwachte groei in de services die zij bieden.

Jeroen van der Gaag, Asset Management Professional bij Compris, heeft tijdens dit traject intensief samengewerkt met Pivot Park. “Grootste uitdaging bij dit proces is dat we gaandeweg met elkaar dezelfde taal konden spreken. Vanuit Compris hebben we het in zijn algemeenheid over asset management, bij Pivot Park ging dit heel gedetailleerd over hoogwaardig vastgoed. Dat we wel degelijk op een lijn zaten, bleek op het moment dat we samen tot een flowchart kwamen die paste met het beeld van Pivot Park. Onze opdrachtgever was direct enthousiast en kon zo aan de hele organisatie laten zien hoe het asset beheer wordt uitgevoerd.”

Inzicht in kritieke assets
De stappen die Jeroen en andere collega’s van Compris hebben gezet, hebben onder andere geleid tot een universele codering van de assets (volgens NL/SfB) die ook door de aannemers van Pivot Park wordt gebruikt. Daarnaast heeft Compris geholpen om de LCM-methodiek in te richten, waarbij gekeken is naar categorieën, zoals installaties, terrein, gebouw gebonden faciliteiten, beveiliging etc. Per categorie heeft Pivot Park nu inzichtelijk hoe kritisch elke categorie is en hoeveel het onderhoud de komende jaren kost, vastgelegd in een 3 en 10 jaren MJOP (Meer Jaren OnderhoudsPlan).

De volgende stap voor Pivot Park was om de categorie te detailleren. “Wij hebben bijvoorbeeld alle liften als systeem aan het LCM-systeem toegevoegd. Pivot Park gaat dit nu in de komende jaren voor alle individuele liften doen. Dit gaat heel eenvoudig met de methodiek die wij voor hen op maat hebben ontwikkeld”, licht Jeroen toe. De wens van Pivot Park is om de ingevoerde data uiteindelijk in te voeren in een nieuw aan te schaffen computerized maintenance managementsysteem (CMMS), waardoor het asset management nog efficiënter wordt.

Bewezen in de praktijk
Erik Meerwaldt, Chief Operational Officer, ziet dat het door Compris opgeleverde life cycle managementsysteem zichzelf al een paar keer heeft bewezen in de praktijk. “Onlangs hadden we bijvoorbeeld enkele storingen met verwarmingsketels. Er was direct te zien waar welke ketel zit in zijn levenscyclus. Hierdoor konden we veel sneller acteren op wat er gedaan moest worden en in welke mate. Daar toont het LCM-systeem echt zijn meerwaarde.”

Meer weten?
Ook uw life cycle management verder professionaliseren? Daar helpen we u graag bij! Neem contact op met Frank Schouten, via 06 11 33 93 73 of frank.schouten@compris.eu om te bespreken wat we voor uw organisatie kunnen betekenen.

Frank Schouten
ASSET MANAGEMENT PROFESSIONAL
Wil je meer weten over dit onderwerp, neem dan contact op met deze asset management professional.
Meer informatie / Neem contact op

Compris laat ‘asset management’ voor organisaties werken. Onze 30 asset management professionals zorgen ervoor dat organisaties de regie over hun complexe infrastructuur, productie- en logistieke systemen (terug)krijgen waardoor deze organisaties kunnen excelleren. We hebben oog voor de mensen die ermee werken en bewijzen daar onze meerwaarde als ervaren asset managers met ‘people skills’. Meer informatie