Waardegestuurd vastgoedbeheer

De NEN 8026 voor waardegestuurd vastgoedbeheer is momenteel in ontwikkeling en publicatie wordt in 2023 verwacht.

De NEN-normcommissie komt naar verwachting medio 2023 met een nieuwe norm die helpt bij het bepalen van de instandhoudingseisen van bestaande fysieke assets in de gebouwde omgeving.

Deze eisen kunnen variëren in tijd, per asset en per locatie. Ze worden bepaald aan de hand van de beleidsdoelen van de organisatie, waardeaspecten en portfoliobesluiten. Daarnaast biedt deze norm een gemeenschappelijke terminologie.

Het gaat hier om de NEN 8026 voor waardegestuurd vastgoedbeheer. Een interessante norm voor een ieder in ons vakgebied!

De methodiek is bedoeld voor organisaties die verantwoordelijk zijn voor het beheren van bestaande fysieke assets in de gebouwde omgeving en voor de professionals die deze organisaties ondersteunen bij het uitvoeren van hun taken.

Via deze link vindt u meer informatie over de NEN8026: https://www.normontwerpen.nen.nl/Home/Details/851

Frank Schouten
Business Development Manager
Wil je meer weten over dit onderwerp, neem dan contact op met Frank Schouten.
Meer informatie / Neem contact op

Onze enthousiaste asset management professionals zorgen ervoor dat onze opdrachtgevers de regie over hun complexe infrastructuur, productie- en logistieke systemen (terug)krijgen waardoor zij excelleren. We hebben verstand van professioneel beheer én oog voor de mensen die ermee werken. Compris werkt exclusief voor asset eigenaren en staat uw organisatie als onafhankelijke expert graag bij om een pragmatisch en duurzaam asset management systeem te realiseren. meer informatie

KIVI Webinar

In samenwerking met KIVI heeft Compris het Webinar “Asset Life Cycle & Asset Management Activities” georganiseerd voor de achterban van KIVI en andere geïnteresseerden.

KIVI is het Koninklijk Instituut van Ingenieurs en bestaat uit diverse vakafdelingen waaronder Asset- & Maintenance Management

Collega Marco van der Kruijf (Asset Management Professional) nam de deelnemers mee in de wereld van asset management:

  • Welke asset levensfases zijn er?
  • Welke asset management rollen en activiteiten zijn er?
  • Wat betekent het om volgens de ISO55001 te werken?

Frank Schouten
Business Development Manager
Wil je meer weten over dit onderwerp, neem dan contact op met Frank Schouten.
Meer informatie / Neem contact op

Onze enthousiaste asset management professionals zorgen ervoor dat onze opdrachtgevers de regie over hun complexe infrastructuur, productie- en logistieke systemen (terug)krijgen waardoor zij excelleren. We hebben verstand van professioneel beheer én oog voor de mensen die ermee werken. Compris werkt exclusief voor asset eigenaren en staat uw organisatie als onafhankelijke expert graag bij om een pragmatisch en duurzaam asset management systeem te realiseren. meer informatie

Een concrete stap verder in onze duurzame bedrijfsvoering

Bijdragen aan een steeds effectievere én een meer duurzaam assetmanagementsysteem, dat is waar Compris opdrachtgevers mee helpt door heel Nederland.

Het verbeteren van het (asset) management systeem stopt in principe nooit. De basis blijft om continu te verbeteren om te kunnen excelleren. Wanneer je de regie hebt over je asset portefeuille of areaal, ervaar je als asset eigenaar de ruimte om na te denken over de toekomst. Organisaties die van reactief onderhoud naar een vakvolwassen onderhoudsorganisatie gaan, ervaren hetzelfde: minder rennen en meer plannen! Asset management is natuurlijk vele malen breder dan ‘alleen’ onderhoud. Het opzetten van een asset management systeem is een alomvattend bedrijfsmodel met vele aspecten, kijk maar eens naar de ’39 onderwerpen-afbeelding’ die gaan over al deze facetten van professioneel beheer.

Compris werkt voor diverse asset eigenaren in Nederland die zichzelf als doel stellen verder te verduurzamen en tegelijkertijd te voldoen aan de hoge verwachtingen van stakeholders. Geen gemakkelijke opgave!

Zelf willen wij als organisatie ook continu verbeteren en bewust omgaan met alle facetten van ons werk. Compris zet daarom in op het verduurzamen van haar bedrijfsactiviteiten. In februari 2022 heeft Compris het certificaat ‘CO2 prestatieladder (niveau 3) in ontvangst genomen van Normec NCK.

Weer een mooie stap in de goede richting. Complimenten aan ons interne team om dit in goede banen te leiden!

Frank Schouten
Business Development Manager
Wil je meer weten over dit onderwerp, neem dan contact op met Frank Schouten.
Meer informatie / Neem contact op

Onze enthousiaste asset management professionals zorgen ervoor dat onze opdrachtgevers de regie over hun complexe infrastructuur, productie- en logistieke systemen (terug)krijgen waardoor zij excelleren. We hebben verstand van professioneel beheer én oog voor de mensen die ermee werken. Compris werkt exclusief voor asset eigenaren en staat uw organisatie als onafhankelijke expert graag bij om een pragmatisch en duurzaam asset management systeem te realiseren. meer informatie

Maak kennis met de Combinatie Audeta Ingenieurs!

Met de gunning van de samenwerkingsraamovereenkomst (SROK) voor ingenieursdiensten, heeft Rijkswaterstaat gekozen voor 21 partijen in de Nederlandse markt waaronder ook onze combinatie Audeta Ingenieurs.

Onze naam is voortgekomen uit twee gezamenlijke kenmerken die ons als combinatie heeft samengebracht:

1. De ambitie nog meer te willen betekenen voor “eau d’état” (Rijks-water-staat).

2. Als combinatie hebben wij de “audens”, oftewel de moed om met een nieuwe combinatie van ervaren organisaties deze opgave vol vertrouwen aan te gaan. De oorsprong van de combinatie komt voort uit de kenmerken van de individuele bedrijven: grotendeels specialisten op het eigen vakgebied en als team vormen wij gezamenlijk één grote organisatie met inhoudelijke kennis, kunde en ruime ervaring. Door het vormen van Combinatie Audeta Ingenieurs zijn wij net als Rijkswaterstaat georganiseerd in (7) clusters en is er sprake van regionale dekking. Onze doelen zijn daarnaast overeenkomstig: werken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland op duurzame wijze.

Combinatie Audeta Ingenieurs wordt gevormd door de volgende bedrijven:

Verhoeven en Leenders, Roelofs Advies en Ontwerp, TAS, Raadgevend Ingenieursbureau Wiertsema & Partners, BK Ingenieurs, Veldheer Engineering en Compris.

Vanuit Compris richten wij ons uiteraard op de asset management vraagstukken.

De foto’s zijn genomen op  de dag waarop de combinatie voor het eerst fysiek bijeen kon komen. Dit was bij het Wouda Gemaal in Friesland voor een bespreking en rondleiding. Het was een zeer geslaagde dag. De komende jaren gaan wij samen aan de slag voor Rijkswaterstaat.

Frank Schouten
Business Development Manager
Wil je meer weten over dit onderwerp, neem dan contact op met Frank Schouten.
Meer informatie / Neem contact op

Compris laat ‘asset management’ voor organisaties werken. Onze 30 asset management professionals zorgen ervoor dat organisaties de regie over hun complexe infrastructuur, productie- en logistieke systemen (terug)krijgen waardoor deze organisaties kunnen excelleren. We hebben oog voor de mensen die ermee werken en bewijzen daar onze meerwaarde als ervaren asset managers met ‘people skills’. Meer informatie

Waarom we meer vrouwen nodig hebben in de techniek

Toen Compris net bestond hadden we met drie man de leiding. Drie mannen met een technische achtergrond, samen met nog twee andere mannen in één hok. Dat was vragen om moeilijkheden. De sfeer op ons kantoor kenmerkte zich door haantjesgedrag, foute moppen en een voortdurende strijd over wie gelijk had. Eén collega trok het niet meer en verliet voortijdig het toneel.

Luisteren

Dat moest anders, besloot ik, en nam vrij spontaan een vrouw aan. Vanaf het moment dat zij in dienst en in het MT trad, veranderde er iets. Alle mannen deden een stapje terug, toonden meer respect voor elkaar en gingen beter naar elkaar luisteren. Iedereen ging zich ‘zachter’ gedragen, ook als de dame in kwestie er niet eens was.

Groei

Ik vond het interessant. Hoe kan één vrouw zo sterk haar stempel drukken op de werksfeer? En niet alleen op de sfeer, maar ook op de bedrijfsprestaties? Want op het moment dat we de strijd staakten, begon de grote groei. Ik besloot er mijn afstudeerscriptie aan te wijden voor mijn MBA aan de Erasmus Universiteit.

Niet aantrekkelijk

Technische bedrijven bestaan maar voor 12% uit vrouwen. In leidinggevende functies zijn het er meer, in de uitvoering zie je nauwelijks vrouwen rondlopen. Technische bedrijven doen ook niet zo hard hun best om vrouwen binnen te halen. Vrouwen op hun beurt vinden het vaak helemaal niet aantrekkelijk om bij een technisch bedrijf te werken.

1 van de 3

De vrouwen die wél in de technische sector werken, zijn vrouwen die liever met mannen werken dan met vrouwen, ontdekte ik: dit zeiden bijna alle vrouwen die ik interviewde. Daarbij lijkt één vrouw en twee mannen het beste te werken. Eén of twee dames kunnen in een mannenbedrijf al een groot verschil maken. Maar dan zit je in specifieke situaties (een vergadering in klein verband, in een projectteam of in de vakantieperiode) vaak alsnog alleen met mannen. Wil je de vrouwelijke invloed echt in het hele bedrijf voelen, dan heb je meer dames nodig: één op elke twee mannen vinden wij een ideale samenstelling.

Balans

Een nuance is hier natuurlijk op zijn plaats. Het gaat niet om vrouwen versus mannen. Het gaat om vrouwelijke eigenschappen en mannelijke eigenschappen, en in hoeverre die met elkaar in balans zijn. In de technische sector vind je veel mannelijke mannen, waardoor juist daar vrouwelijke invloeden zo’n positief effect kunnen hebben. Wij merken dat ook in de praktijk: onze vrouwelijke collega’s die in ‘mannenbedrijven’ op een opdracht zitten, worden op handen gedragen.

Oprechte belangstelling

Een vrouwelijke eigenschap is bijvoorbeeld ‘goed kunnen luisteren’. In een salesgesprek hebben mannen de neiging om langdurig te oreren wat ze allemaal kunnen en hoeveel ervaring ze hebben. Maar wie zegt dat de wederpartij dat allemaal wil weten? Een vrouw stelt vragen, luistert naar de antwoorden en komt dan met een oplossing. Ik vond dat een eyeopener en ging het gelijk proberen. De klant was onmiddellijk binnen. Oprechte belangstelling tonen werkt echt.

Targets

Moeten we dan voor de hele branche targets gaan stellen, zoals de overheid doet? Alsjeblieft niet. We moeten in de technische sector een natuurlijke situatie creëren waarin vrouwen zich beter thuis voelen. Meisjes beschouwen techniek vaak als iets ‘engs’. Die barrière kun je wegnemen door ze eerder in aanraking te brengen met techniek. Het zou ook helpen – dit geldt overigens in alle sectoren – als parttime werken in leidinggevende functies meer geaccepteerd zou zijn.

Mannelijk werk

Tegelijk moeten we accepteren dat technisch werk al sinds het ontstaan van de mensheid in onze hersenen zit geplant als ‘mannelijk werk’. Er gaan nog heel wat generaties overheen voor dat weg is. Maar als we ons daar bewust van zijn kunnen we ver komen. De kunst is om een effectieve combinatie te maken van mannelijke en vrouwelijke eigenschappen, om als bedrijf en als bedrijfstak te excelleren. Compris is met 9 vrouwen en 21 mannen goed op weg.

Hoe is de man-vrouwverhouding in uw bedrijf? En werkt het?

REN VAN ‘T SLOT
STRATEGISCH ADVISEUR
Wil je meer weten over dit onderwerp, neem dan contact op met deze asset management professional.
Meer informatie / Neem contact op

Compris laat ‘asset management’ voor organisaties werken. Onze 30 asset management professionals zorgen ervoor dat organisaties de regie over hun complexe infrastructuur, productie- en logistieke systemen (terug)krijgen waardoor deze organisaties kunnen excelleren. We hebben oog voor de mensen die ermee werken en bewijzen daar onze meerwaarde als ervaren asset managers met ‘people skills’. Meer informatie

Nieuw hoofdkantoor

Om de groei en ambities van Compris te kunnen blijven faciliteren, betrekt Compris per 1 september 2016 een nieuw hoofdkantoor. Schipholweg 655 te Lijnden

Dit kantoor is centraal gelegen, nabij de snelwegen A4, A5 en A9 en biedt voldoende ruimte en parkeergelegenheid om onze klanten, professionals en backoffice optimaal te ondersteunen. Daarnaast biedt dit kantoor ons voldoende mogelijkheden om de toenemende vraag naar onze Asset Managment trainingen te faciliteren en onze in house projecten uit te voeren.

Vanaf 1 september 2016 is Compris te vinden aan de Schipholweg 655 te Lijnden. Op het WTC Schiphol blijven we ons huidige kantoor in toren F7 aanhouden.

Met dit nieuwe hoofdkantoor zet Compris een mooie stap in de toekomst om onze groei en ambities verder waar te maken.

We ontvangen je graag voor een kop koffie en een goed gesprek.

REN VAN ‘T SLOT
STRATEGISCH ADVISEUR
Wil je meer weten over dit onderwerp, neem dan contact op met deze asset management professional.
Meer informatie / Neem contact op

Onze enthousiaste asset management professionals zorgen ervoor dat onze opdrachtgevers de regie over hun complexe infrastructuur, productie- en logistieke systemen (terug)krijgen waardoor zij excelleren. We hebben verstand van professioneel beheer én oog voor de mensen die ermee werken. Compris werkt exclusief voor asset eigenaren en staat uw organisatie als onafhankelijke expert graag bij om een pragmatisch en duurzaam asset management systeem te realiseren. Meer informatie

Eemsdelta Expo: Wat is de quality of life van uw assets?

Het onderhoudsbudget besteden aan nieuwe assets (vervangen)? Of liever investeren in modificaties en levensduurverlenging van bestaande assets (business case)? Hét vraagstuk binnen elke organisatie. Want wanneer ga je dan vervangen? Wat zijn precies de voor- en nadelen als je kiest voor nieuw? En zijn er nog andere alternatieven dan onderhouden? Tijdens de Eemsdelta Expo worden dit soort vragen beantwoord. Compris directeur Ren van ’t Slot is één van de key note sprekers.

Compris laat asset management voor organisaties werken. We zorgen ervoor dat organisaties de regie over hun complexe infrastructuur, productie- en logistieke systemen (terug)krijgen waardoor deze organisaties kunnen excelleren. In veel branches zien we een toenemende vraag om asset management expertise in het vervangingsvraagstuk.

Ren: “Het is belangrijk om de criteria te weten op basis waarvan je besluit om te gaan investeren of om de levensduur van Duurzame Productie Middelen (DPM’s) te verlengen. Als de keuze is gemaakt om de levensduur te verlengen, komt de vraag hoe pak je dat aan? Plus, is het belangrijk om voorafgaand aan deze beslissingen de onderhoudscontracten zodanig in te richten dat er flexibiliteit mogelijk is in de afspraken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer? Tijdens de Eemsdelta Expo neem ik je mee langs deze vragen en dit doe ik aan de hand van de praktijkcase ‘Levensduurverlenging bij Schiphol’.”

Informatie en aanmelden

Het seminar is gratis te bezoeken voor alle leden van de NVDO Kring Noord Nederland. Mail Ren van ‘t Slotvoor meer informatie of bekijk het volledige programma en meld je aan.

REN VAN ‘T SLOT
STRATEGISCH ADVISEUR
Wil je meer weten over dit onderwerp, neem dan contact op met deze asset management professional.
Meer informatie / Neem contact op

Compris laat ‘asset management’ voor organisaties werken. Onze 30 asset management professionals zorgen ervoor dat organisaties de regie over hun complexe infrastructuur, productie- en logistieke systemen (terug)krijgen waardoor deze organisaties kunnen excelleren. We hebben oog voor de mensen die ermee werken en bewijzen daar onze meerwaarde als ervaren asset managers met ‘people skills’. Meer informatie

Bekijk de services van Compris

GERELATEERDE DOWNLOAD(S)

Compris besluit lustrumjaar met ‘must read’ magazine

Regie op assets is het credo

Geen stilstand, wel continuïteit. Dat is wat alle asset managers willen. Alles moet blijven draaien. En organiseer je dit goed, dan draagt asset management bij aan de continuïteit van je bedrijfsvoering. Met oog voor die continuïteit, levert Compris specialistische kennis van alle facetten van asset management. Compris beleeft haar lustrumjaar en wie jarig is trakteert! Directeur Ren van ’t Slot: “We besluiten ons lustrumjaar met het uitbrengen van een magazine boordevol inzichten en leermomenten.” René Korevaar, Manager Bagage Beheer van Amsterdam Airport Schiphol ontving op 28 april 2016 het eerste exemplaar uit handen van Ren. “Compris is al jaren strategisch sparringpartner voor onze asset management organisatie en we zijn verheugd het eerste exemplaar in ontvangst te mogen nemen. We feliciteren Compris hartelijk met hun 15-jarig bestaan!” aldus René Korevaar.

Regie teruggeven

Ren is trots op deze uitgave. “Het resultaat mag er zijn, het is een goede mix geworden van showcases en artikelen. Het is verrijkt met een uitneembare A3-illustratie die we hebben ontwikkeld vanuit de gedachte ‘een handig houvast voor regie op asset management-vraagstukken’. De artikelen zijn veelal in samenwerking met ons team én onze opdrachtgevers ontwikkeld. Op die manier ontstaat een breed palet van soorten vragen die leven in ons vakgebied. Vrijwel alle vragen zijn terug te voeren op het hebben van regie. De perceptie van asset management is veranderd. Nog niet zo heel lang geleden was onderhoud vooral een lastige kostenpost en waren assets dingen die kapot konden gaan. Nu zien steeds meer organisaties asset management als een middel om een groter doel te bereiken, namelijk: een succesvolle onderneming. Dat is exact dé visie waar Compris voor staat en tevens de boodschap die we via dit magazine willen meegeven aan vakgenoten in het werkveld van asset management.”

Nieuwe jas Meesters in beheer

Compris heeft zich het asset management in de afgelopen vijftien jaar meer dan meester gemaakt. Ren vervolgt: “Vanaf heden positioneren wij ons dan ook als ‘meesters in beheer’ waarbij de nadruk ligt op sparren, leren en samen de meest passende oplossing ontwikkelen in uiteenlopende klantsituaties die vragen om professioneel asset management. Dit doen wij met een nieuw jasje aan; een vernieuwde huisstijl met een nieuw beeld- en woordmerk. Het resultaat is nu al te zien op onze nieuwe website, te bereiken via compris.eu/.”

Trends en ontwikkelingen

“Leren en groeien, we doen niet anders. Al vijftien jaar, zelf en samen met onze opdrachtgevers. We zien het goed functioneren van assets als succesfactor, mits het beheer professioneel gebeurt. En beheren, dat kun je leren. We grijpen ons lustrumjaar ook aan om alle kennis en ervaring die wij in huis hebben, te gaan delen onder ons label Compris Academy, te bereiken via compris.eu/academy. Tijdens onze opdrachten signaleren we trends en ontwikkelingen die we verwerken in ons opleidingsaanbod. We verwerken dit ook in een tweemaandelijkse blog die je kunt lezen via compris.eu, met een koppeling naar actuele vraagstukken zoals deze maand over hoe big data ook asset managers bezighoudt,” besluit Ren.

REN VAN ‘T SLOT
STRATEGISCH ADVISEUR
Wil je meer weten over dit onderwerp, neem dan contact op met deze asset management professional.
Meer informatie  /  Neem contact op

Compris laat ‘asset management’ voor organisaties werken. Onze 30 asset management professionals zorgen ervoor dat organisaties de regie over hun complexe infrastructuur, productie- en logistieke systemen (terug)krijgen waardoor deze organisaties kunnen excelleren. We hebben oog voor de mensen die ermee werken en bewijzen daar onze meerwaarde als ervaren asset managers met ‘people skills’. Meer informatie

GERELATEERDE DOWNLOAD(S)

Compris brengt energiebeheerders bij elkaar

Compris heeft in samenwerking met Alliander op 18 februari de Energienetwerkdag bijeenkomst in Duiven georganiseerd. Netwerkbeheerders van gas, elektra en water waren hierbij van de partij. Tijdens deze dag hebben netwerkbeheerders hun kennis, ervaringen en best practices kunnen delen. Hierdoor hebben we in kaart kunnen brengen welke kansen er zijn in deze branche.

Synergie creëren

Veel besproken onderwerpen waren de ‘aging- en energie’ transitie, het Kennis- en Innovatieprogramma Bodem en Ondergrond (KIBO) en de gezamenlijke planvorming. Met name bij de planvorming zijn synergievoordelen te bereiken door het beheer en onderhoud van nutsvoorzieningen met elkaar af te stemmen. Dit is duidelijk naar voren gekomen uit de stakeholder analyse waar alle betrokken partijen aan hebben deelgenomen.

De volgende stap

De stemming was erg positief en we kijken terug op een succesvolle bijeenkomst. Netwerkbeheerders hebben kennis en ervaringen gedeeld en nieuwe kansen kunnen bespreken. In september organiseren we een nieuwe Energienetwerkdag om deze kansen in detail verder uit te werken.

Frank Schouten
ASSET MANAGEMENT PROFESSIONAL
Wil je meer weten over dit onderwerp, neem dan contact op met deze asset management professional.
Meer informatie  /  Neem contact op

Compris laat ‘asset management’ voor organisaties werken. Onze 30 asset management professionals zorgen ervoor dat organisaties de regie over hun complexe infrastructuur, productie- en logistieke systemen (terug)krijgen waardoor deze organisaties kunnen excelleren. We hebben oog voor de mensen die ermee werken en bewijzen daar onze meerwaarde als ervaren asset managers met ‘people skills’. Meer informatie

Corporate Member ‘The Institute of Asset Management’

Compris is naast lid van deze toonaangevende en internationale non-profit organisatie ook erkend om gecertificeerde Asset Management trainingen te geven. Vaak vinden er gedurende de levensduur van fysieke bedrijfsmiddelen deeloptimalisaties plaats (bijv. tijdens de exploitatie fase) en ontbreekt het bij bedrijven aan een integrale benadering. De ISO55001 (voorheen: PAS 55) beschrijft richtlijnen voor met name het optimaal managen van fysieke bedrijfsmiddelen, de assets. ISO55001 is toepasbaar bij elke organisatie waar fysieke bedrijfsmiddelen van strategisch belang zijn om de bedrijfsdoelstellingen te behalen en legt duidelijke verbanden tussen de strategische plannen en operationele werkzaamheden.

Bewustwording asset management

De non-profit organisatie ‘The Instituut of Asset Management’ waar Compris bij is aangesloten heeft als doel meer bewustwording te creëren over Asset Management in de praktijk. Compris herkent zich ook in het belang van asset management in de praktijk met integrale benadering en de samenhang van alle processen binnen asset management. Een juiste vertaling van ISO55001 naar de praktijk is echter cruciaal om de gewenste bedrijfsdoelstellingen in uw organisatie te kunnen realiseren. Compris ondersteunt organisaties op zowel strategisch als tactisch niveau bij de vormgeving en/of implementatie van asset management.

Endorsed trainer IAM

Compris hecht waarde aan kennisdeling van asset management en heeft zich daardoor via het IAM laten accrediteren tot ‘Endorsed Trainer’. Dit betekent dat de specifieke asset management trainingen conformeren aan kwalitatieve en educatieve richtlijnen van het IAM. Deze trainingen worden in onze Compris Academy aangeboden door trainers die beschikken over jarenlange ervaring met asset management beheer in de praktijk bij onze opdrachtgevers. De trainingen bieden u niet alleen kennis over beheer van uw fysieke bedrijfsmiddelen, maar ook handvaten om asset management toe te passen in de praktijk.
Voor meer informatie over onze trainingen binnen de Compris Academy of eventuele in-company trainingen kunt u terecht bij Arian Boesveld. Hij kan gericht met u meekijken hoe de trainingen het beste kunnen aansluiten op uw wensen en eisen en welk eindresultaat (certificering) opgeleverd dient te worden.

GUIDO DEBRICHY
ASSET MANAGEMENT PROFESSIONAL
Wil je meer weten over dit onderwerp, neem dan contact op met deze asset management professional.
Meer informatie / Neem contact op

Compris laat ‘asset management’ voor organisaties werken. Onze 30 asset management professionals zorgen ervoor dat organisaties de regie over hun complexe infrastructuur, productie- en logistieke systemen (terug)krijgen waardoor deze organisaties kunnen excelleren. We hebben oog voor de mensen die ermee werken en bewijzen daar onze meerwaarde als ervaren asset managers met ‘people skills’. Meer informatie

15 jaar Compris: “AM is geen modetrend”

Het begon allemaal met de ondernemerszin van Ren van ’t Slot. Vijftien jaar geleden in Velsen. Koersvast rolt hij – eerst nog in klein teamverband – Compris uit tot wat het nu is: een gezonde organisatie met 30 Asset Management Professionals.

Intussen  gehuisvest in WTC Schiphol verandert Compris moeiteloos mee met de asset management behoefte van haar bestaande en potentiële opdrachtgevers. “Goed asset management is geen modetrend. Het is vooruitzien met specialistische kennis van het vak,” aldus Ren van ’t Slot.

Vooruit kijken

Met vijftien jaar ervaring op zak staat Compris voor het professioneel organiseren van asset management. Ren vervolgt: “Geen stilstand, maar continuïteit. Dat is wat alle asset managers willen. Alles moet blijven draaien. En organiseer je dit goed, dan draagt asset management bij aan de continuïteit van je bedrijfsvoering. Met oog voor die continuïteit, levert Compris specialistische kennis van alle facetten van asset management.”

“Als organisatie staat Compris zelf ook niet stil en heeft zich het asset management vak meer dan meester gemaakt. Met gepaste trots positioneren we ons vanaf heden als ‘Meesters in beheer’ in de breedste zin van het woord. De nadruk ligt op sparren, leren en samen ontwikkelen van de meest passende oplossing in uiteenlopende klantsituaties die vragen om professioneel asset management. Bij deze positionering hoort een nieuwe uitstraling. Binnenkort presenteren wij ons in een beter passende outfit; een nieuwe huisstijl en een nieuwe website. Wij houden u op de hoogte.”

Samenwerken en samen werken

“Zonder onze professionals en opdrachtgevers geen lustrummoment. We zijn dan ook erg trots op onze Asset Management Professionals die, ieder met eigen kennis en expertise, Compris hebben gebracht tot waar we nu staan. Met veel plezier werk(t)en zij al samen aan inspirerende asset management opdrachten met ADM, CVG Papier, Delta Milieu, Norit, Provincie Noord-Holland, Schiphol Group, TNT, GDH, APMT, HTM, Tata, Gasunie en Bol.com.”

“Wij geloven in samenwerking om het asset management vak naar een hoger niveau te tillen. We blijven heel graag met opdrachtgevers sparren om van elkaar te leren,” besluit Ren.

REN VAN ‘T SLOT
STRATEGISCH ADVISEUR
Wil je meer weten over dit onderwerp, neem dan contact op met deze asset management professional.
Meer informatie  /  Neem contact op

Compris laat ‘asset management’ voor organisaties werken. Onze 30 asset management professionals zorgen ervoor dat organisaties de regie over hun complexe infrastructuur, productie- en logistieke systemen (terug)krijgen waardoor deze organisaties kunnen excelleren. We hebben oog voor de mensen die ermee werken en bewijzen daar onze meerwaarde als ervaren asset managers met ‘people skills’. Meer informatie

IAM Exchange: ’Investeringshorizon vergroot’

De top-100 van bedrijven in railinfra, water, energie en luchtvaartsector: ze waren te vinden op de IAM Exchange in Londen. Doel van deze bijeenkomst is het uitwisselen van kennis en ervaringen op het gebied van asset management. Compris was ook van de partij.

Veelbesproken thema’s

“Alle aanwezige bedrijven hebben hun eigen specifieke uitdagingen op het gebied van asset management en de life cycle van die assets”, aldus Martijn Bakker. ‘Veelbesproken onderwerp op de Exchange was het vinden van de balans tussen investeren (CAPEX) en onderhouden (OPEX) en de optelsom daarvan (TOTEX), waarbij wordt gekeken naar de gewenste prestaties, de kosten en risico’s. “Een ander belangrijk onderwerp was ‘asset data management’. Hoe krijg je grip op je informatievoorziening en hoe kun je daarmee je bedrijf laten excelleren? Over al deze onderwerpen hebben we als Compris onze expertise kunnen delen.”

Investeringshorizon

“Wat ons opviel was dat veel van de aanwezige bedrijven werken met een lange life cycle”, zegt Ren van ’t Slot, directeur van Compris. “Zij hebben de investeringshorizon vergroot. Denk aan waterbedrijven: zij hebben leidingen die misschien al dertig jaar in de grond liggen. Wat moet je daarmee doen? Voor ons is dit een bevestiging van onze overtuiging dat je moet inzetten op asset data management. Daar zit voor die bedrijven echt de uitdaging.”

REN VAN ‘T SLOT
STRATEGISCH ADVISEUR
Wil je meer weten over dit onderwerp, neem dan contact op met deze asset management professional.
Meer informatie  /  Neem contact op

Compris laat ‘asset management’ voor organisaties werken. Onze 30 asset management professionals zorgen ervoor dat organisaties de regie over hun complexe infrastructuur, productie- en logistieke systemen (terug)krijgen waardoor deze organisaties kunnen excelleren. We hebben oog voor de mensen die ermee werken en bewijzen daar onze meerwaarde als ervaren asset managers met ‘people skills’. Meer informatie