Compris heeft in samenwerking met Alliander op 18 februari de Energienetwerkdag bijeenkomst in Duiven georganiseerd. Netwerkbeheerders van gas, elektra en water waren hierbij van de partij. Tijdens deze dag hebben netwerkbeheerders hun kennis, ervaringen en best practices kunnen delen. Hierdoor hebben we in kaart kunnen brengen welke kansen er zijn in deze branche.

Synergie creëren

Veel besproken onderwerpen waren de ‘aging- en energie’ transitie, het Kennis- en Innovatieprogramma Bodem en Ondergrond (KIBO) en de gezamenlijke planvorming. Met name bij de planvorming zijn synergievoordelen te bereiken door het beheer en onderhoud van nutsvoorzieningen met elkaar af te stemmen. Dit is duidelijk naar voren gekomen uit de stakeholder analyse waar alle betrokken partijen aan hebben deelgenomen.

De volgende stap

De stemming was erg positief en we kijken terug op een succesvolle bijeenkomst. Netwerkbeheerders hebben kennis en ervaringen gedeeld en nieuwe kansen kunnen bespreken. In september organiseren we een nieuwe Energienetwerkdag om deze kansen in detail verder uit te werken.

Frank Schouten
ASSET MANAGEMENT PROFESSIONAL
Wil je meer weten over dit onderwerp, neem dan contact op met deze asset management professional.
Meer informatie  /  Neem contact op

Compris laat ‘asset management’ voor organisaties werken. Onze 30 asset management professionals zorgen ervoor dat organisaties de regie over hun complexe infrastructuur, productie- en logistieke systemen (terug)krijgen waardoor deze organisaties kunnen excelleren. We hebben oog voor de mensen die ermee werken en bewijzen daar onze meerwaarde als ervaren asset managers met ‘people skills’. Meer informatie