Aandacht voor Duurzaam Asset Management groeit

Zo’n vijftig deelnemers uit overheid en organisaties bezochten de workshops duurzaam Asset Management gehouden op 9 juni en 22 september dit jaar. Ze waren enthousiast en bestempelden de workshops als “inspirerend, verhelderend en pragmatisch.” De positieve belangstelling gaat gepaard met een groeiende wens om organisaties op het juiste niveau bewust te maken van de voordelen om hiermee aan de slag te gaan. De tendens laat zien dat hiervoor tijd nodig is en dat de aandacht verschilt per sector.

Gabby van Meer, Asset Management Professional bij Compris, was erbij en signaleert: “Duurzaam Asset Management leeft sterk. We zien een groeiende interesse bij woningcorporaties, gemeenten, provincies en (andere) grote infrabeheerders van wegen, vaarwegen, bruggen en sluizen maar ook vaak beheerders van het nodige vastgoed.” Dat niet alle sectoren even ver zijn, vindt hij inherent aan de leeftijd van het domein van Duurzaam Asset Management. Die is nog relatief jong. “Natuurlijk moet er een win-win situatie zijn. Overheden en organisaties zoeken naar die balans. Als duurzaamheid ook echt duurzaam is, moet het ook geld opleveren. In ons blog vertelden we over hoe bedrijf Interface hiermee is omgegaan”, aldus Gabby van Meer.

Informatie of advies?

Voor meer informatie of advies, neem gerust contact op met Gabby van Meer. Of houd de agenda in de gaten voor een nieuwe workshop. We attenderen je ook graag op ons artikel dat onlangs verscheen in Stadswerk Magazine.

FRANK SCHOUTEN
ASSET MANAGEMENT PROFESSIONAL
Wil je meer weten over dit onderwerp, neem dan contact op met deze asset management professional.
Meer informatie / Neem contact op

Compris laat ‘asset management’ voor organisaties werken. Onze 30 asset management professionals zorgen ervoor dat organisaties de regie over hun complexe infrastructuur, productie- en logistieke systemen (terug)krijgen waardoor deze organisaties kunnen excelleren. We hebben oog voor de mensen die ermee werken en bewijzen daar onze meerwaarde als ervaren asset managers met ‘people skills’. Meer informatie

Met assets sturen op duurzaamheid

Laat de eisen die je aan je assets stelt ook aansluiten bij de duurzaamheidsdoelstellingen van je organisatie. Welke bijdrage kunnen je assets leveren aan het bereiken van die doelstellingen? Richt je onderhoudsmanagement en je requirements management daar dan op in. The Natural Step biedt aanknopingspunten.

Er was eens een Zweedse oncoloog. Deze Karl-Henrik Robèrt vond het raar, dat men in de medische wetenschap zo goed met elkaar kon praten over zaken als diagnose en behandeling, terwijl in gesprekken over ‘duurzaamheid’ altijd verwarring ontstond. In de medische wetenschap spreekt men blijkbaar één taal, een consistentie die in de wereld van de duurzaamheid ontbreekt.

Deze oncoloog haalde 50 wetenschappers bij elkaar om gezamenlijk het begrip ‘duurzaamheid’ te definiëren. Dat is niet gelukt. Wat wél is gelukt, is een definitie maken van ónduurzaamheid. Vier dingen die je als bedrijf niet moet doen, omdat die de natuur kapot maken en/of mensen onrecht aandoen. De redenatie is: als je die dingen níet doet, ben je duurzaam bezig. Het leidde tot de methode The Natural Step.

Geen keurmerk

The Natural Step is een open source methode waar je geen keurmerk voor krijgt en ook geen abonnementsgeld voor betaalt. Wel kun je er strategische duurzaamheidsdoelstellingen mee definiëren. Als die duidelijk op papier staan, heb je als asset manager geweldige aanknopingspunten om met je assets een bijdrage te leveren aan die doelstellingen. Immers: veruit het grootste deel van onduurzaamheid is te wijten aan ‘spullen’.

Interface

Het bedrijf Interface is een goed voorbeeld. Deze wereldwijde tapijtfabrikant (genoteerd aan de Nasdaq) heeft zijn strategische duurzaamheidsdoelstellingen samengevat in Mission Zero®. Het bedrijf, ooit een aardolie-intensieve fabrikant, streeft naar een ecologische voetafdruk van nul en een werkwijze waarbij ze juist positief bijdragen aan natuur en welzijn.

Door steeds nieuwe verbeteringen door te voeren in assets, processen en het gebruik van grondstoffen, komt Interface steeds een stapje dichterbij de realisatie van deze ambitie. Stroom komt van zonnepanelen. Oude visnetten uit de oceaan dienen als grondstof voor nieuw garen. Gebruikte tapijttegels worden ingenomen om er nieuwe van te maken. Spoelwater wordt hergebruikt. Et cetera.

Zij kunnen dat alleen doen omdat ze een heel duidelijke doelstelling hebben op het gebied van duurzaamheid: nul negatieve impact. Vaker kom ik tegen dat de duurzaamheidsdoelstellingen op strategisch niveau weinig voorstellen. Dat leidt dan ook tot weinig concrete duurzaamheidseisen aan assets.

The Natural Step

De methode The Natural Step maakt het gemakkelijk om duurzaamheidsdoelstellingen te definiëren aan de hand van vier duurzaamheidsprincipes.

Duurzaamheidsprincipe 1 … niet meer en sneller stoffen uit de aarde in het milieu brengen dan de natuur kan verwerken.

Duurzaamheidsprincipe 2 … niet meer en sneller chemische stoffen in het milieu brengen dan de natuur kan verwerken.

Duurzaamheidsprincipe 3 … de natuur niet sneller afbreken dan de tijd die nodig is om te herstellen.

Duurzaamheidsprincipe 4 … geen dingen doen waardoor we mensen beperken in het vervullen van hun basisbehoeften.

Als een organisatie dit op een rijtje heeft, biedt dit aanknopingspunten voor de asset manager. Je kunt bepalen wat je performance killers zijn, in dit geval je ‘duurzaamheids-killers’. Zitten er vervuilende motoren in je systeem? Is je gebouw slecht geïsoleerd? Gebruik je meer grondstoffen dan je teruggeeft? Is er bij de winning van die grondstoffen sprake van uitbuiting?

Duurzaamheidskillers oplossen

Als je weet waar je de fout in gaat, kun je door middel van LEAN projecten de duurzaamheidskillers oplossen. Schiphol deed dit onder andere met de bagagebanden. In het bagagesysteem zitten vele kilometers bagageband, aangedreven door motoren. Door de wrijving van het bandmateriaal kostte het op gang houden van die banden veel energie.

In de voedingsmiddelenindustrie werd al een zogenaamde Blueveyor gebruikt die energiezuiniger is. Vanderlande Industries is deze met Schiphol gaan ontwikkelen tot een band die ook geschikt is voor bagagetransport. De eerste testen waren positief: het energieverbruik was lager en het materiaal bleek goed te werken voor het vervoeren van bagage. In de verdere ontwikkeling is ingezet op cradle-to-cradle. Na een jaar zijn de eerste ‘bandmatten’ het recyclingsproces ingegaan.

Elke keer als er een asset end-of-life is, heb je de kans er iets duurzamers voor in de plaats te zetten. Zo’n keus kun je alleen maken als duurzaamheid integraal is opgenomen in je asset managementplannen. Timing is immers essentieel: je wilt geen zonnepanelen op een dak plaatsen dat over een jaar vervangen wordt.

De H en de E         

Samen met Local Works helpt Compris organisaties hun duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken met assetmanagement, op basis van de Natural Step-methode. Dat doen we onder andere door duurzaamheid integraal op te nemen in de asset requirements. Want de H en de E uit RAMSSHEEP (Health en Environment) verdienen ambitieuzere teksten dan de standaard ‘zero accidents’ en ‘zo min mogelijk schade toebrengen aan de natuur’.

Vier aardes

De Zweedse oncoloog heeft het goed gezien. Net als Ray Anderson, die de ambities van Interface radicaal heeft omgekeerd. Als we doorgaan met leven zoals we nu doen, hebben we in 2050 vier aardes nodig. En we hebben er toch echt maar één, dat is ons belangrijkste asset. Wanneer asset-intensieve bedrijven hun asset management inrichten op basis van duurzaamheidsprincipes, kunnen ze enorm positieve bijdragen leveren aan de levensduur van onze kostbare blauwe knikker.

FRANK SCHOUTEN
ASSET MANAGEMENT PROFESSIONAL
Wil je meer weten over dit onderwerp, neem dan contact op met deze asset management professional.
Meer informatie / Neem contact op

Compris laat ‘asset management’ voor organisaties werken. Onze 30 asset management professionals zorgen ervoor dat organisaties de regie over hun complexe infrastructuur, productie- en logistieke systemen (terug)krijgen waardoor deze organisaties kunnen excelleren. We hebben oog voor de mensen die ermee werken en bewijzen daar onze meerwaarde als ervaren asset managers met ‘people skills’. Meer informatie

Eemsdelta Expo: Wat is de quality of life van uw assets?

Het onderhoudsbudget besteden aan nieuwe assets (vervangen)? Of liever investeren in modificaties en levensduurverlenging van bestaande assets (business case)? Hét vraagstuk binnen elke organisatie. Want wanneer ga je dan vervangen? Wat zijn precies de voor- en nadelen als je kiest voor nieuw? En zijn er nog andere alternatieven dan onderhouden? Tijdens de Eemsdelta Expo worden dit soort vragen beantwoord. Compris directeur Ren van ’t Slot is één van de key note sprekers.

Compris laat asset management voor organisaties werken. We zorgen ervoor dat organisaties de regie over hun complexe infrastructuur, productie- en logistieke systemen (terug)krijgen waardoor deze organisaties kunnen excelleren. In veel branches zien we een toenemende vraag om asset management expertise in het vervangingsvraagstuk.

Ren: “Het is belangrijk om de criteria te weten op basis waarvan je besluit om te gaan investeren of om de levensduur van Duurzame Productie Middelen (DPM’s) te verlengen. Als de keuze is gemaakt om de levensduur te verlengen, komt de vraag hoe pak je dat aan? Plus, is het belangrijk om voorafgaand aan deze beslissingen de onderhoudscontracten zodanig in te richten dat er flexibiliteit mogelijk is in de afspraken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer? Tijdens de Eemsdelta Expo neem ik je mee langs deze vragen en dit doe ik aan de hand van de praktijkcase ‘Levensduurverlenging bij Schiphol’.”

Informatie en aanmelden

Het seminar is gratis te bezoeken voor alle leden van de NVDO Kring Noord Nederland. Mail Ren van ‘t Slotvoor meer informatie of bekijk het volledige programma en meld je aan.

REN VAN ‘T SLOT
STRATEGISCH ADVISEUR
Wil je meer weten over dit onderwerp, neem dan contact op met deze asset management professional.
Meer informatie / Neem contact op

Compris laat ‘asset management’ voor organisaties werken. Onze 30 asset management professionals zorgen ervoor dat organisaties de regie over hun complexe infrastructuur, productie- en logistieke systemen (terug)krijgen waardoor deze organisaties kunnen excelleren. We hebben oog voor de mensen die ermee werken en bewijzen daar onze meerwaarde als ervaren asset managers met ‘people skills’. Meer informatie

Bekijk de services van Compris

GERELATEERDE DOWNLOAD(S)

Corporate Member ‘The Institute of Asset Management’

Compris is naast lid van deze toonaangevende en internationale non-profit organisatie ook erkend om gecertificeerde Asset Management trainingen te geven. Vaak vinden er gedurende de levensduur van fysieke bedrijfsmiddelen deeloptimalisaties plaats (bijv. tijdens de exploitatie fase) en ontbreekt het bij bedrijven aan een integrale benadering. De ISO55001 (voorheen: PAS 55) beschrijft richtlijnen voor met name het optimaal managen van fysieke bedrijfsmiddelen, de assets. ISO55001 is toepasbaar bij elke organisatie waar fysieke bedrijfsmiddelen van strategisch belang zijn om de bedrijfsdoelstellingen te behalen en legt duidelijke verbanden tussen de strategische plannen en operationele werkzaamheden.

Bewustwording asset management

De non-profit organisatie ‘The Instituut of Asset Management’ waar Compris bij is aangesloten heeft als doel meer bewustwording te creëren over Asset Management in de praktijk. Compris herkent zich ook in het belang van asset management in de praktijk met integrale benadering en de samenhang van alle processen binnen asset management. Een juiste vertaling van ISO55001 naar de praktijk is echter cruciaal om de gewenste bedrijfsdoelstellingen in uw organisatie te kunnen realiseren. Compris ondersteunt organisaties op zowel strategisch als tactisch niveau bij de vormgeving en/of implementatie van asset management.

Endorsed trainer IAM

Compris hecht waarde aan kennisdeling van asset management en heeft zich daardoor via het IAM laten accrediteren tot ‘Endorsed Trainer’. Dit betekent dat de specifieke asset management trainingen conformeren aan kwalitatieve en educatieve richtlijnen van het IAM. Deze trainingen worden in onze Compris Academy aangeboden door trainers die beschikken over jarenlange ervaring met asset management beheer in de praktijk bij onze opdrachtgevers. De trainingen bieden u niet alleen kennis over beheer van uw fysieke bedrijfsmiddelen, maar ook handvaten om asset management toe te passen in de praktijk.
Voor meer informatie over onze trainingen binnen de Compris Academy of eventuele in-company trainingen kunt u terecht bij Arian Boesveld. Hij kan gericht met u meekijken hoe de trainingen het beste kunnen aansluiten op uw wensen en eisen en welk eindresultaat (certificering) opgeleverd dient te worden.

GUIDO DEBRICHY
ASSET MANAGEMENT PROFESSIONAL
Wil je meer weten over dit onderwerp, neem dan contact op met deze asset management professional.
Meer informatie / Neem contact op

Compris laat ‘asset management’ voor organisaties werken. Onze 30 asset management professionals zorgen ervoor dat organisaties de regie over hun complexe infrastructuur, productie- en logistieke systemen (terug)krijgen waardoor deze organisaties kunnen excelleren. We hebben oog voor de mensen die ermee werken en bewijzen daar onze meerwaarde als ervaren asset managers met ‘people skills’. Meer informatie

AM als succesfactor – Compris in RTL Ondernemerszaken

Asset Management als succesfactor in de bedrijfsvoering: dat is de boodschap die Compris uitdraagt in het programma Ondernemerszaken van RTL. Het item was te zien op 9, 10 en 11 maart 2015 op RTL 7 en is terug te vinden op de website van RTL Ondernemerszaken.

Groeiend vakgebied

Asset management is een groeiend vakgebied dat steeds meer aandacht krijgt van zowel de publieke als de private sector. Tegelijkertijd is het voor deze organisaties een grote uitdaging om het asset management professioneel en effectief op te zetten, mensen op te leiden en de kennis in huis te houden.

Samenspel van verschillende disciplines

In Ondernemerszaken betoogt Compris dat asset management een soepel samenspel moet zijn tussen asset data Management, maintenance management en contract management, waarbij het precieze recept verschilt per klant en per opdracht. Resultaat: een excellerende organisatie, aldus Compris in het item.

Sofie Gale

‘We vonden het erg leuk om ons verhaal te vertellen voor de camera’, zegt directeur Ren van ’t Slot. ‘De opnamen dwongen ons ook om onze toegevoegde waarde krachtig te verwoorden. Wat betekenen wij nou écht voor onze klanten? Dit is waar we op uitkwamen: asset management als succesfactor voor de bedrijfsvoering. Daar staan we vierkant achter.’

© RTL Ondernemerszaken (2015), Motion Media BV

REN VAN ‘T SLOT
STRATEGISCH ADVISEUR
Wil je meer weten over dit onderwerp, neem dan contact op met deze asset management professional.
Meer informatie  /  Neem contact op

Compris laat ‘asset management’ voor organisaties werken. Onze 30 asset management professionals zorgen ervoor dat organisaties de regie over hun complexe infrastructuur, productie- en logistieke systemen (terug)krijgen waardoor deze organisaties kunnen excelleren. We hebben oog voor de mensen die ermee werken en bewijzen daar onze meerwaarde als ervaren asset managers met ‘people skills’. Meer informatie