Laat de eisen die je aan je assets stelt ook aansluiten bij de duurzaamheidsdoelstellingen van je organisatie. Welke bijdrage kunnen je assets leveren aan het bereiken van die doelstellingen? Richt je onderhoudsmanagement en je requirements management daar dan op in. The Natural Step biedt aanknopingspunten.

Er was eens een Zweedse oncoloog. Deze Karl-Henrik Robèrt vond het raar, dat men in de medische wetenschap zo goed met elkaar kon praten over zaken als diagnose en behandeling, terwijl in gesprekken over ‘duurzaamheid’ altijd verwarring ontstond. In de medische wetenschap spreekt men blijkbaar één taal, een consistentie die in de wereld van de duurzaamheid ontbreekt.

Deze oncoloog haalde 50 wetenschappers bij elkaar om gezamenlijk het begrip ‘duurzaamheid’ te definiëren. Dat is niet gelukt. Wat wél is gelukt, is een definitie maken van ónduurzaamheid. Vier dingen die je als bedrijf niet moet doen, omdat die de natuur kapot maken en/of mensen onrecht aandoen. De redenatie is: als je die dingen níet doet, ben je duurzaam bezig. Het leidde tot de methode The Natural Step.

Geen keurmerk

The Natural Step is een open source methode waar je geen keurmerk voor krijgt en ook geen abonnementsgeld voor betaalt. Wel kun je er strategische duurzaamheidsdoelstellingen mee definiëren. Als die duidelijk op papier staan, heb je als asset manager geweldige aanknopingspunten om met je assets een bijdrage te leveren aan die doelstellingen. Immers: veruit het grootste deel van onduurzaamheid is te wijten aan ‘spullen’.

Interface

Het bedrijf Interface is een goed voorbeeld. Deze wereldwijde tapijtfabrikant (genoteerd aan de Nasdaq) heeft zijn strategische duurzaamheidsdoelstellingen samengevat in Mission Zero®. Het bedrijf, ooit een aardolie-intensieve fabrikant, streeft naar een ecologische voetafdruk van nul en een werkwijze waarbij ze juist positief bijdragen aan natuur en welzijn.

Door steeds nieuwe verbeteringen door te voeren in assets, processen en het gebruik van grondstoffen, komt Interface steeds een stapje dichterbij de realisatie van deze ambitie. Stroom komt van zonnepanelen. Oude visnetten uit de oceaan dienen als grondstof voor nieuw garen. Gebruikte tapijttegels worden ingenomen om er nieuwe van te maken. Spoelwater wordt hergebruikt. Et cetera.

Zij kunnen dat alleen doen omdat ze een heel duidelijke doelstelling hebben op het gebied van duurzaamheid: nul negatieve impact. Vaker kom ik tegen dat de duurzaamheidsdoelstellingen op strategisch niveau weinig voorstellen. Dat leidt dan ook tot weinig concrete duurzaamheidseisen aan assets.

The Natural Step

De methode The Natural Step maakt het gemakkelijk om duurzaamheidsdoelstellingen te definiëren aan de hand van vier duurzaamheidsprincipes.

Duurzaamheidsprincipe 1 … niet meer en sneller stoffen uit de aarde in het milieu brengen dan de natuur kan verwerken.

Duurzaamheidsprincipe 2 … niet meer en sneller chemische stoffen in het milieu brengen dan de natuur kan verwerken.

Duurzaamheidsprincipe 3 … de natuur niet sneller afbreken dan de tijd die nodig is om te herstellen.

Duurzaamheidsprincipe 4 … geen dingen doen waardoor we mensen beperken in het vervullen van hun basisbehoeften.

Als een organisatie dit op een rijtje heeft, biedt dit aanknopingspunten voor de asset manager. Je kunt bepalen wat je performance killers zijn, in dit geval je ‘duurzaamheids-killers’. Zitten er vervuilende motoren in je systeem? Is je gebouw slecht geïsoleerd? Gebruik je meer grondstoffen dan je teruggeeft? Is er bij de winning van die grondstoffen sprake van uitbuiting?

Duurzaamheidskillers oplossen

Als je weet waar je de fout in gaat, kun je door middel van LEAN projecten de duurzaamheidskillers oplossen. Schiphol deed dit onder andere met de bagagebanden. In het bagagesysteem zitten vele kilometers bagageband, aangedreven door motoren. Door de wrijving van het bandmateriaal kostte het op gang houden van die banden veel energie.

In de voedingsmiddelenindustrie werd al een zogenaamde Blueveyor gebruikt die energiezuiniger is. Vanderlande Industries is deze met Schiphol gaan ontwikkelen tot een band die ook geschikt is voor bagagetransport. De eerste testen waren positief: het energieverbruik was lager en het materiaal bleek goed te werken voor het vervoeren van bagage. In de verdere ontwikkeling is ingezet op cradle-to-cradle. Na een jaar zijn de eerste ‘bandmatten’ het recyclingsproces ingegaan.

Elke keer als er een asset end-of-life is, heb je de kans er iets duurzamers voor in de plaats te zetten. Zo’n keus kun je alleen maken als duurzaamheid integraal is opgenomen in je asset managementplannen. Timing is immers essentieel: je wilt geen zonnepanelen op een dak plaatsen dat over een jaar vervangen wordt.

De H en de E         

Samen met Local Works helpt Compris organisaties hun duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken met assetmanagement, op basis van de Natural Step-methode. Dat doen we onder andere door duurzaamheid integraal op te nemen in de asset requirements. Want de H en de E uit RAMSSHEEP (Health en Environment) verdienen ambitieuzere teksten dan de standaard ‘zero accidents’ en ‘zo min mogelijk schade toebrengen aan de natuur’.

Vier aardes

De Zweedse oncoloog heeft het goed gezien. Net als Ray Anderson, die de ambities van Interface radicaal heeft omgekeerd. Als we doorgaan met leven zoals we nu doen, hebben we in 2050 vier aardes nodig. En we hebben er toch echt maar één, dat is ons belangrijkste asset. Wanneer asset-intensieve bedrijven hun asset management inrichten op basis van duurzaamheidsprincipes, kunnen ze enorm positieve bijdragen leveren aan de levensduur van onze kostbare blauwe knikker.

FRANK SCHOUTEN
ASSET MANAGEMENT PROFESSIONAL
Wil je meer weten over dit onderwerp, neem dan contact op met deze asset management professional.
Meer informatie / Neem contact op

Compris laat ‘asset management’ voor organisaties werken. Onze 30 asset management professionals zorgen ervoor dat organisaties de regie over hun complexe infrastructuur, productie- en logistieke systemen (terug)krijgen waardoor deze organisaties kunnen excelleren. We hebben oog voor de mensen die ermee werken en bewijzen daar onze meerwaarde als ervaren asset managers met ‘people skills’. Meer informatie