Praktijkseminar ‘Duurzaamheidsambities en Asset Management’

Wist je dat het waarmaken van je duurzaamheidsambities hand in hand gaan met Asset Management? Of zie je geen verband? Op 29 november 2016 organiseert PPS Netwerk samen met Balance en Compris het praktijkseminar ‘Duurzaamheidsambities waarmaken met Asset Management.’

Hoe stuur je via Asset Management op maximale verbetering van bouw- en onderhoudsopgaven op de lange termijn? Hoe speel je zo goed mogelijk in op trends (zoals bezuinigingen, decentralisatie en krimp) en formuleer je daar een passend antwoord op? En, hoe kun je je asset management organisatie zó inrichten dat deze bijdraagt aan het behalen van je duurzaamheidsdoelstellingen? Asset Management Professional Gabby van Meer van Compris en Hilda Feenstra – auteur van het boek ‘Duurzaam zijn moet je durven’- delen hun visie op deze en andere vraagstukken.

Verantwoord en duurzaam opereren

(Semi) publieke partijen moeten duidelijke keuzes maken rondom het verbeteren van hun assets en moeten transparantie bieden in hun besluitvorming en prioritering. De maatschappij verwacht dat organisaties verantwoord en duurzaam opereren en dat kan weer tot heel andere prioriteiten en keuzes leiden. Hoe kun je als organisatie Asset Management verder implementeren en professionaliseren en tegelijk de transitie maken naar een duurzame organisatie? Zijn dat twee verschillende trajecten of kunnen ze elkaar juist versterken? Tijdens de interactieve bijeenkomst krijg je hier aan de hand van praktijkvoorbeelden meer inzicht in.

Informatie en aanmelden

Het seminar is gratis te bezoeken voor bestuurders, adviseurs, sectorhoofden en projectmanagers die bezig zijn met verandertrajecten. Mail Gabby van Meer voor meer informatie of bekijk het volledige programma en meld je aan.

FRANK SCHOUTEN
ASSET MANAGEMENT PROFESSIONAL
Wil je meer weten over dit onderwerp, neem dan contact op met deze asset management professional.
Meer informatie / Neem contact op

Compris laat ‘asset management’ voor organisaties werken. Onze 30 asset management professionals zorgen ervoor dat organisaties de regie over hun complexe infrastructuur, productie- en logistieke systemen (terug)krijgen waardoor deze organisaties kunnen excelleren. We hebben oog voor de mensen die ermee werken en bewijzen daar onze meerwaarde als ervaren asset managers met ‘people skills’. Meer informatie

Aandacht voor Duurzaam Asset Management groeit

Zo’n vijftig deelnemers uit overheid en organisaties bezochten de workshops duurzaam Asset Management gehouden op 9 juni en 22 september dit jaar. Ze waren enthousiast en bestempelden de workshops als “inspirerend, verhelderend en pragmatisch.” De positieve belangstelling gaat gepaard met een groeiende wens om organisaties op het juiste niveau bewust te maken van de voordelen om hiermee aan de slag te gaan. De tendens laat zien dat hiervoor tijd nodig is en dat de aandacht verschilt per sector.

Gabby van Meer, Asset Management Professional bij Compris, was erbij en signaleert: “Duurzaam Asset Management leeft sterk. We zien een groeiende interesse bij woningcorporaties, gemeenten, provincies en (andere) grote infrabeheerders van wegen, vaarwegen, bruggen en sluizen maar ook vaak beheerders van het nodige vastgoed.” Dat niet alle sectoren even ver zijn, vindt hij inherent aan de leeftijd van het domein van Duurzaam Asset Management. Die is nog relatief jong. “Natuurlijk moet er een win-win situatie zijn. Overheden en organisaties zoeken naar die balans. Als duurzaamheid ook echt duurzaam is, moet het ook geld opleveren. In ons blog vertelden we over hoe bedrijf Interface hiermee is omgegaan”, aldus Gabby van Meer.

Informatie of advies?

Voor meer informatie of advies, neem gerust contact op met Gabby van Meer. Of houd de agenda in de gaten voor een nieuwe workshop. We attenderen je ook graag op ons artikel dat onlangs verscheen in Stadswerk Magazine.

FRANK SCHOUTEN
ASSET MANAGEMENT PROFESSIONAL
Wil je meer weten over dit onderwerp, neem dan contact op met deze asset management professional.
Meer informatie / Neem contact op

Compris laat ‘asset management’ voor organisaties werken. Onze 30 asset management professionals zorgen ervoor dat organisaties de regie over hun complexe infrastructuur, productie- en logistieke systemen (terug)krijgen waardoor deze organisaties kunnen excelleren. We hebben oog voor de mensen die ermee werken en bewijzen daar onze meerwaarde als ervaren asset managers met ‘people skills’. Meer informatie

Workshop Duurzaam Asset Management

Duurzaamheid en Asset Management, “we moeten er wat mee”, daar is men het over eens. Maar wat dan? En hoe? Weten we eigenlijk wel wat we bedoelen als we die termen gebruiken? En bedoelen we wel hetzelfde? Op donderdag 22 september organiseert Railforum een workshop waarin de integratie van duurzaamheid met (bestaande) asset managementsystemen centraal staat. In samenwerking met Local Works, verzorgt Compris deze workshop.

Wat verstaan we eigenlijk onder Asset Management? Welke benchmark zou je moeten gebruiken om te bepalen of je écht duurzaam bezig bent? Hoe kun je duurzaamheid en asset management combineren en zo twee vliegen in één klap slaan? En, welke veranderingen moet een organisatie ondergaan om Duurzaam Asset Management succesvol te implementeren? Deze en andere vraagstukken zullen tijdens de workshop worden behandeld.

Met assets sturen op duurzaamheid

Assets kunnen een significante bijdrage leveren aan het bereiken van duurzaamheids-doelstellingen van de organisatie. Tijdens de workshop zal er dan ook diep worden ingegaan op hoe dit te realiseren aan de hand van praktijkvoorbeelden van onder andere Schiphol en Rijkswaterstaat. Daarnaast kun je gelijk een kijkje in de keuken nemen bij tapijttegelfabrikant Interface, de host van de dag, en zien hoe zij invulling geven aan ‘Mission Zero’.

Informatie en aanmelden

Leden van Railforum zijn welkom om deel te nemen aan de workshop. Bekijk hier het volledige programma en meld je aan. Het aantal deelnemers is beperkt dus wees er snel bij! Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Asset Management Professional Gabby van Meer.

FRANK SCHOUTEN
ASSET MANAGEMENT PROFESSIONAL
Wil je meer weten over dit onderwerp, neem dan contact op met deze asset management professional.
Meer informatie / Neem contact op

Onze enthousiaste asset management professionals zorgen ervoor dat onze opdrachtgevers de regie over hun complexe infrastructuur, productie- en logistieke systemen (terug)krijgen waardoor zij excelleren. We hebben verstand van professioneel beheer én oog voor de mensen die ermee werken. Compris werkt exclusief voor asset eigenaren en staat uw organisatie als onafhankelijke expert graag bij om een pragmatisch en duurzaam asset management systeem te realiseren. Meer informatie

Met assets sturen op duurzaamheid

Laat de eisen die je aan je assets stelt ook aansluiten bij de duurzaamheidsdoelstellingen van je organisatie. Welke bijdrage kunnen je assets leveren aan het bereiken van die doelstellingen? Richt je onderhoudsmanagement en je requirements management daar dan op in. The Natural Step biedt aanknopingspunten.

Er was eens een Zweedse oncoloog. Deze Karl-Henrik Robèrt vond het raar, dat men in de medische wetenschap zo goed met elkaar kon praten over zaken als diagnose en behandeling, terwijl in gesprekken over ‘duurzaamheid’ altijd verwarring ontstond. In de medische wetenschap spreekt men blijkbaar één taal, een consistentie die in de wereld van de duurzaamheid ontbreekt.

Deze oncoloog haalde 50 wetenschappers bij elkaar om gezamenlijk het begrip ‘duurzaamheid’ te definiëren. Dat is niet gelukt. Wat wél is gelukt, is een definitie maken van ónduurzaamheid. Vier dingen die je als bedrijf niet moet doen, omdat die de natuur kapot maken en/of mensen onrecht aandoen. De redenatie is: als je die dingen níet doet, ben je duurzaam bezig. Het leidde tot de methode The Natural Step.

Geen keurmerk

The Natural Step is een open source methode waar je geen keurmerk voor krijgt en ook geen abonnementsgeld voor betaalt. Wel kun je er strategische duurzaamheidsdoelstellingen mee definiëren. Als die duidelijk op papier staan, heb je als asset manager geweldige aanknopingspunten om met je assets een bijdrage te leveren aan die doelstellingen. Immers: veruit het grootste deel van onduurzaamheid is te wijten aan ‘spullen’.

Interface

Het bedrijf Interface is een goed voorbeeld. Deze wereldwijde tapijtfabrikant (genoteerd aan de Nasdaq) heeft zijn strategische duurzaamheidsdoelstellingen samengevat in Mission Zero®. Het bedrijf, ooit een aardolie-intensieve fabrikant, streeft naar een ecologische voetafdruk van nul en een werkwijze waarbij ze juist positief bijdragen aan natuur en welzijn.

Door steeds nieuwe verbeteringen door te voeren in assets, processen en het gebruik van grondstoffen, komt Interface steeds een stapje dichterbij de realisatie van deze ambitie. Stroom komt van zonnepanelen. Oude visnetten uit de oceaan dienen als grondstof voor nieuw garen. Gebruikte tapijttegels worden ingenomen om er nieuwe van te maken. Spoelwater wordt hergebruikt. Et cetera.

Zij kunnen dat alleen doen omdat ze een heel duidelijke doelstelling hebben op het gebied van duurzaamheid: nul negatieve impact. Vaker kom ik tegen dat de duurzaamheidsdoelstellingen op strategisch niveau weinig voorstellen. Dat leidt dan ook tot weinig concrete duurzaamheidseisen aan assets.

The Natural Step

De methode The Natural Step maakt het gemakkelijk om duurzaamheidsdoelstellingen te definiëren aan de hand van vier duurzaamheidsprincipes.

Duurzaamheidsprincipe 1 … niet meer en sneller stoffen uit de aarde in het milieu brengen dan de natuur kan verwerken.

Duurzaamheidsprincipe 2 … niet meer en sneller chemische stoffen in het milieu brengen dan de natuur kan verwerken.

Duurzaamheidsprincipe 3 … de natuur niet sneller afbreken dan de tijd die nodig is om te herstellen.

Duurzaamheidsprincipe 4 … geen dingen doen waardoor we mensen beperken in het vervullen van hun basisbehoeften.

Als een organisatie dit op een rijtje heeft, biedt dit aanknopingspunten voor de asset manager. Je kunt bepalen wat je performance killers zijn, in dit geval je ‘duurzaamheids-killers’. Zitten er vervuilende motoren in je systeem? Is je gebouw slecht geïsoleerd? Gebruik je meer grondstoffen dan je teruggeeft? Is er bij de winning van die grondstoffen sprake van uitbuiting?

Duurzaamheidskillers oplossen

Als je weet waar je de fout in gaat, kun je door middel van LEAN projecten de duurzaamheidskillers oplossen. Schiphol deed dit onder andere met de bagagebanden. In het bagagesysteem zitten vele kilometers bagageband, aangedreven door motoren. Door de wrijving van het bandmateriaal kostte het op gang houden van die banden veel energie.

In de voedingsmiddelenindustrie werd al een zogenaamde Blueveyor gebruikt die energiezuiniger is. Vanderlande Industries is deze met Schiphol gaan ontwikkelen tot een band die ook geschikt is voor bagagetransport. De eerste testen waren positief: het energieverbruik was lager en het materiaal bleek goed te werken voor het vervoeren van bagage. In de verdere ontwikkeling is ingezet op cradle-to-cradle. Na een jaar zijn de eerste ‘bandmatten’ het recyclingsproces ingegaan.

Elke keer als er een asset end-of-life is, heb je de kans er iets duurzamers voor in de plaats te zetten. Zo’n keus kun je alleen maken als duurzaamheid integraal is opgenomen in je asset managementplannen. Timing is immers essentieel: je wilt geen zonnepanelen op een dak plaatsen dat over een jaar vervangen wordt.

De H en de E         

Samen met Local Works helpt Compris organisaties hun duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken met assetmanagement, op basis van de Natural Step-methode. Dat doen we onder andere door duurzaamheid integraal op te nemen in de asset requirements. Want de H en de E uit RAMSSHEEP (Health en Environment) verdienen ambitieuzere teksten dan de standaard ‘zero accidents’ en ‘zo min mogelijk schade toebrengen aan de natuur’.

Vier aardes

De Zweedse oncoloog heeft het goed gezien. Net als Ray Anderson, die de ambities van Interface radicaal heeft omgekeerd. Als we doorgaan met leven zoals we nu doen, hebben we in 2050 vier aardes nodig. En we hebben er toch echt maar één, dat is ons belangrijkste asset. Wanneer asset-intensieve bedrijven hun asset management inrichten op basis van duurzaamheidsprincipes, kunnen ze enorm positieve bijdragen leveren aan de levensduur van onze kostbare blauwe knikker.

FRANK SCHOUTEN
ASSET MANAGEMENT PROFESSIONAL
Wil je meer weten over dit onderwerp, neem dan contact op met deze asset management professional.
Meer informatie / Neem contact op

Compris laat ‘asset management’ voor organisaties werken. Onze 30 asset management professionals zorgen ervoor dat organisaties de regie over hun complexe infrastructuur, productie- en logistieke systemen (terug)krijgen waardoor deze organisaties kunnen excelleren. We hebben oog voor de mensen die ermee werken en bewijzen daar onze meerwaarde als ervaren asset managers met ‘people skills’. Meer informatie

Praktijkseminar Duurzaamheidsambities en Asset Management

Gaat er een belletje rinkelen als we zeggen dat je je duurzaamheidsambities kunt waarmaken met Asset Management? Of blijft het nog even stil? Op 9 juni 2016 organiseert PPS Netwerk het praktijkseminar ‘Duurzaamheidsambities waarmaken met Asset Management.’ Samen met adviesbureau Balance geeft Compris invulling aan deze interactieve bijeenkomst.

Wat is duurzaam Asset Management nou eigenlijk? Hoe kun je je duurzaamheidsdoelstellingen op strategisch niveau goed formuleren? Hoe bepaal je je duurzaamheidskillers? En, hoe kun je je asset management organisatie zó inrichten dat deze bijdraagt aan het behalen van je duurzaamheidsdoelstellingen? Asset Management Professional Gabby van Meer van Compris zal zijn visie delen op deze en andere vraagstukken.

Duurzaam en Asset Management gaan hand in hand

Organisaties met (verantwoordelijkheid voor) veel assets kunnen vanuit hun Asset Management organisatie bijdragen aan de geformuleerde duurzaamheidsambities. De praktijk wijst uit dat lang niet alle organisaties zich hierbij iets kunnen voorstellen. Tijdens het seminar is er daarom ruim aandacht voor waarom ‘duurzaam’ en ‘Asset Management’ hand in hand gaan.

Informatie en aanmelden

Het seminar is gratis te bezoeken voor bestuurders, adviseurs, sectorhoofden en projectmanagers die bezig zijn met verandertrajecten. Mail Gabby van Meer voor meer informatie of bekijk het volledige programma en meld je aan.

FRANK SCHOUTEN
ASSET MANAGEMENT PROFESSIONAL
Wil je meer weten over dit onderwerp, neem dan contact op met deze asset management professional.
Meer informatie / Neem contact op

Compris laat ‘asset management’ voor organisaties werken. Onze 30 asset management professionals zorgen ervoor dat organisaties de regie over hun complexe infrastructuur, productie- en logistieke systemen (terug)krijgen waardoor deze organisaties kunnen excelleren. We hebben oog voor de mensen die ermee werken en bewijzen daar onze meerwaarde als ervaren asset managers met ‘people skills’. Meer informatie

Corporate Member ‘The Institute of Asset Management’

Compris is naast lid van deze toonaangevende en internationale non-profit organisatie ook erkend om gecertificeerde Asset Management trainingen te geven. Vaak vinden er gedurende de levensduur van fysieke bedrijfsmiddelen deeloptimalisaties plaats (bijv. tijdens de exploitatie fase) en ontbreekt het bij bedrijven aan een integrale benadering. De ISO55001 (voorheen: PAS 55) beschrijft richtlijnen voor met name het optimaal managen van fysieke bedrijfsmiddelen, de assets. ISO55001 is toepasbaar bij elke organisatie waar fysieke bedrijfsmiddelen van strategisch belang zijn om de bedrijfsdoelstellingen te behalen en legt duidelijke verbanden tussen de strategische plannen en operationele werkzaamheden.

Bewustwording asset management

De non-profit organisatie ‘The Instituut of Asset Management’ waar Compris bij is aangesloten heeft als doel meer bewustwording te creëren over Asset Management in de praktijk. Compris herkent zich ook in het belang van asset management in de praktijk met integrale benadering en de samenhang van alle processen binnen asset management. Een juiste vertaling van ISO55001 naar de praktijk is echter cruciaal om de gewenste bedrijfsdoelstellingen in uw organisatie te kunnen realiseren. Compris ondersteunt organisaties op zowel strategisch als tactisch niveau bij de vormgeving en/of implementatie van asset management.

Endorsed trainer IAM

Compris hecht waarde aan kennisdeling van asset management en heeft zich daardoor via het IAM laten accrediteren tot ‘Endorsed Trainer’. Dit betekent dat de specifieke asset management trainingen conformeren aan kwalitatieve en educatieve richtlijnen van het IAM. Deze trainingen worden in onze Compris Academy aangeboden door trainers die beschikken over jarenlange ervaring met asset management beheer in de praktijk bij onze opdrachtgevers. De trainingen bieden u niet alleen kennis over beheer van uw fysieke bedrijfsmiddelen, maar ook handvaten om asset management toe te passen in de praktijk.
Voor meer informatie over onze trainingen binnen de Compris Academy of eventuele in-company trainingen kunt u terecht bij Arian Boesveld. Hij kan gericht met u meekijken hoe de trainingen het beste kunnen aansluiten op uw wensen en eisen en welk eindresultaat (certificering) opgeleverd dient te worden.

GUIDO DEBRICHY
ASSET MANAGEMENT PROFESSIONAL
Wil je meer weten over dit onderwerp, neem dan contact op met deze asset management professional.
Meer informatie / Neem contact op

Compris laat ‘asset management’ voor organisaties werken. Onze 30 asset management professionals zorgen ervoor dat organisaties de regie over hun complexe infrastructuur, productie- en logistieke systemen (terug)krijgen waardoor deze organisaties kunnen excelleren. We hebben oog voor de mensen die ermee werken en bewijzen daar onze meerwaarde als ervaren asset managers met ‘people skills’. Meer informatie

Een oude Jeep als boodschappenwagentje

Hoe blijft een oude Jeep in stand? Met deze vijf principes wordt asset management de succesfactor van je organisatie.

Bij Compris roepen we altijd: asset management is geen sausje dat je over je organisatie giet. Het is een way of life, het zit in je DNA. Een organisatie met complexe assets – denk aan machineparken, transportsystemen, technische installaties – kan het zich niet veroorloven om laconiek met die assets om te gaan. Dan wordt het chaos, en dat is geen vruchtbare bodem voor succes.

Hoe maak je van asset management je ‘way of life’: daarvoor hanteren we bij Compris vijf principes. Hoeveel kun je er afvinken voor jouw organisatie?

De vijf principes

1. Weet wat je beheert

Denk aan je huis en alle (inbouw)apparatuur die daarbij hoort: de cv-ketel, keukenapparatuur, de wasmachine. Deze apparaten kunnen een storing krijgen, kapot gaan, er is onderhoud nodig, et cetera. Dan is het prettig als iedereen weet waar de aankoopbonnen en garantiebewijzen liggen. En wie het onderhoud doet tegen welke voorwaarden. Ook is het handig om snel iets te kunnen opzoeken in een gebruiksaanwijzing. En dat iedereen in het huishouden diezelfde informatie heeft.

Dit principe is één op één door te trekken naar asset management. Alle informatie over je assets moet geordend zijn en eenvoudig toegankelijk voor iedereen die ermee te maken heeft. Hiermee voorkom je dat allerlei brokjes informatie bij verschillende mensen staan. En dat informatie verdwijnt als collega X van baan wisselt. Dus: inventariseer je assets en zet alle informatie handig bij elkaar op een manier die door alle betrokkenen gedragen wordt. En vooral: hou die informatie up-to-date.

2. Zorg dat assets blijven doen wat ze moeten doen

Stel: je hebt een oude Jeep. Daarmee doe je je dagelijkse boodschappen, verder staat hij voornamelijk stil. Wel moet hij elk jaar voor de APK en zal hij regelmatig een onderhoudsbeurt moeten hebben, waarbij de kans groot is dat diverse onderdelen aan vervanging toe zijn. Is het je dat waard voor een auto waar je alleen boodschappen mee doet? Wordt het geen tijd hem te vervangen door een nieuwer en kleiner model, zodat je onderhoudskosten een stuk lager worden?

Moraal van het verhaal: koppel niet alleen bij aanschaf de doelstellingen van je assets aan die van je bedrijf. Stem ook het onderhoud daarop af, zodat je assets blijven doen waarvoor je ze hebt aangeschaft. Meer onderhoud dan nodig brengt te veel kosten met zich mee. Met minder onderhoud zal de performance van je assets dalen.

3. Bouw succesvolle relaties op met leveranciers, klanten én de interne organisatie

Veel werkzaamheden doe je als organisatie niet zelf, die besteed je uit. Aan een onderhoudspartij bijvoorbeeld. Of aan de leverancier, die op regelmatige basis langskomt voor een inspectie. Afspraken daaromtrent – hoe vaak, hoe intensief – worden vastgelegd in een onderhoudscontract. Afspraken met je klanten leg je vast in een Service Level Agreement (SLA).  Die afspraken zijn van groot belang voor een langdurige en succesvolle samenwerking en het voorkomen van conflicten.

Hetzelfde geldt voor interne afspraken! Stel afdeling X heeft een datacenter, en afdeling Y is verantwoordelijk voor het klimaatsysteem van het gebouw waarin het datacenter is gehuisvest. Dan moeten afdeling X en Y helder afspreken wie wat moet doen als bijvoorbeeld de temperatuur in het gebouw plotseling oploopt. Dit soort interne relaties worden vaak vergeten, maar zijn wel degelijk belangrijk.

4. Houd aandacht voor het meten en verbeteren van prestaties

Of je nou je KPI’s blijft aanscherpen of per machine kijkt hoe hij beter kan presteren: voortdurend verbeteren is in onze visie één van de kernprincipes van asset management. Prestaties meten en op basis daarvan een verbeterplan maken. Kijk wel of verbeteren daadwerkelijk iets oplevert. Sportvelgen op voornoemde oude Jeep zetten heeft functioneel gezien geen zin: dat is hooguit een cosmetische verbetering.

5. Zorg dat je duidelijk hebt wat je voor wie doet

Wie is je opdrachtgever, wat heeft hij nodig en waarom? De ‘waarom’-vraag achter de vraag is uiterst belangrijk. Als niet duidelijk is waarom je iets neerzet, is de kans groot dat je het verkeerde neerzet. Dan plaats je gaskachels terwijl je beter een HR-ketel had kunnen installeren.

Implementatie van de vijf principes geeft je de regie over je assets. Asset management is je way of life geworden. Er ontstaat rust in de organisatie, en dat is wél een vruchtbare bodem voor succes. Een bedrijf dat de controle heeft over zijn assets is in de gelegenheid om te excelleren en te groeien.

Welke van de vijf principes kun je afvinken voor jouw organisatie? En welke niet?

⃝    Weet wat je beheert
⃝    Zorg dat je assets blijven doen wat ze moeten doen
⃝    Bouw succesvolle relaties op met leveranciers, klanten en de interne organisatie
⃝    Houd aandacht voor het meten en verbeteren van prestaties
⃝    Zorg dat je duidelijk hebt wat je voor wie doet

SOFIE GALE
OPERATIONEEL DIRECTEUR
Wil je meer weten over dit onderwerp, neem dan contact op met deze asset management professional.
Meer informatie  /  Neem contact op

Compris laat ‘asset management’ voor organisaties werken. Onze 30 asset management professionals zorgen ervoor dat organisaties de regie over hun complexe infrastructuur, productie- en logistieke systemen (terug)krijgen waardoor deze organisaties kunnen excelleren. We hebben oog voor de mensen die ermee werken en bewijzen daar onze meerwaarde als ervaren asset managers met ‘people skills’. Meer informatie