Trends in asset management: 3D-printen

De wereld van asset management staat niet stil. Op technisch vlak vinden er diverse veranderingen plaats. Waar monteurs vroeger nog met hun oor aan een schroevendraaier zaten om een kapotte lager te vinden, zo kan er tegenwoordig gebruik worden gemaakt van geluidscamera’s, warmtecamera’s en geavanceerde trillingsmeters. Maar er zijn meer technologiegedreven trends, zoals het toepassen van 3D-printen. In deze blog lees je er meer over.

Wat is 3D-printen?

We moeten eigenlijk eerst de vraag stellen of 3D-printen wel een trend is. Wist je dat de eerste 3D-printer al in de jaren 80 is ontwikkeld? Door verbeterde technieken ondergaat 3D-printen echter een snelle opmars en daarom kunnen we het gerust een trend noemen.

3D-printen is en productietechniek waarbij een digitaal bestand wordt omgezet naar een tastbaar object dat laag voor laag wordt opgebouwd door een drie dimensionale printer. De materialen die daarvoor worden gebruikt zijn divers; (gerecycled) plastic, metalen en hout behoren tot de mogelijkheden (en chocola…!).

Op de website van Ultimaker, een Nederlands bedrijf gespecialiseerd in 3D-printen, vind je een duidelijke uitleg: https://ultimaker.com/en/explore/what-is-3d-printing

Voordelen van 3D printen

De voordelen van 3D printen zijn als volgt:

  • Innoveren door goedkoop en snel prototypen: 3D-printen stelt bedrijven in staat om snel en goedkoop prototypen te maken, zodat nieuwe ideeën snel kunnen worden uitgewerkt.
  • Op maat maken: 3D printen is bij uitstek geschikt voor het produceren van lage kwantiteit producten die moeten voldoen aan individuele wensen, zoals op maat gemaakt gereedschap of onderdelen van een complexe machine. Daarbij is het ook mogelijk om complexe geometrische vormen te maken.
  • Duurzame productie: 3D-printen leidt niet of nauwelijks tot materiaalverspilling; dit komt doordat het productieproces additief is en niet subtractief.
  • Beter voor het milieu: omdat onderdelen op locatie kunnen worden gemaakt, is het verpakken en transporteren van het product niet nodig.
  • Op locatie: producten kunnen worden gemaakt op allerlei (afgelegen) locaties, zoals een schip of een rampgebied.

Het nut voor asset management?

Er zijn diverse voorbeelden hoe 3D-printen kan bijdragen aan asset management. Met 3D-printen is het bijvoorbeeld mogelijk om zelf een reserve-onderdeel te maken op locatie. In de video zie je hoe met behulp van een 3D-printen een kapotte gootsteenstop kan worden gerepareerd.


Bron: ekeler.com

Op maat gemaakt gereedschap in de werkplaats

Er kunnen ook op maat gemaakte gereedschappen worden geprint. De Ford fabriek in Keulen (Duitsland) beschikt over een eigen 3D-printer waar op maat gemaakte mallen, gereedschappen en klemmen worden geproduceerd. Deze hebben als doel om de productie van (prototype) auto’s te versnellen en de ergonomie van de werknemers te bevorderen.

https://ultimaker.com/en/stories/52786-ford-reinventing-efficient-manufacturing-using-3d-printing

Gevaren?

Helaas kleven er ook enkele nadelen aan het toenemende gebruik van 3D-printen. Zo is een 3D-printer ook inzetbaar voor criminaliteit: je kunt er wapens mee printen of huissleutels mee kopiëren. Met 3D-printen wordt ook het risico op inbreuk van intellectuele eigendomsrechten verhoogd.

MARCO VAN DER KRUIJF
ASSET MANAGEMENT PROFESSIONAL
Wil je meer weten over dit onderwerp, neem dan contact op met deze asset management professional.
Meer informatie / Neem contact op

Compris laat ‘asset management’ voor organisaties werken. Onze 30 asset management professionals zorgen ervoor dat organisaties de regie over hun complexe infrastructuur, productie- en logistieke systemen (terug)krijgen waardoor deze organisaties kunnen excelleren. We hebben oog voor de mensen die ermee werken en bewijzen daar onze meerwaarde als ervaren asset managers met ‘people skills’. Meer informatie

Trends in asset management: augmented reality

De wereld van asset management staat niet stil. Op technisch vlak vinden er diverse veranderingen plaats. Waar monteurs vroeger nog met hun oor aan een schroevendraaier zaten om een kapotte lager te vinden, zo kan er tegenwoordig gebruik worden gemaakt van geluidscamera’s, warmtecamera’s en geavanceerde trillingsmeters. Maar er zijn meer technologiegedreven trends, zoals het toepassen van augmented reality. In deze blog lees je er meer over.

Snel en zonder fouten storingen oplossen

Misschien heb je het wel eens meegemaakt. Een nieuwe collega werkt bij een klant aan het oplossen van een kritische storing en belt je voor hulp. Hij is op zoek naar een reserve-onderdeel en wil weten hoe hij deze vervolgens moet monteren. Hoe kom je erachter waar je collega zich op dat moment bevindt en hoe wijs je hem de weg naar het magazijn? Hoe zorg je dat hij het juiste reserve-onderdeel uit het schap pakt en niet het artikel dat er sterk op lijkt? En hoe maak je vervolgens duidelijk welke componenten eerst gedemonteerd moeten worden voordat het reserve-onderdeel geïnstalleerd kan worden? Augmented reality kan uitkomst bieden om de storing snel en zonder fouten op te lossen.

Wat is augmented reality eigenlijk?

Augmented reality (AR) betekent “toegevoegde realiteit”. Hierbij worden door een computer digitale elementen toegevoegd aan het werkelijke zicht. De Google Glass was een bekende toepassing van augmented reality, maar tegenwoordig vind je het ook veel terug op mobiele telefoons en tablets (bij het bekende spelletje Pokémon Go bijvoorbeeld). AR verschilt van virtual reality (VR), waarbij een computer een omgeving simuleert zodat een gebruiker een situatie zo reëel mogelijk kan beleven.

Augmented reality kan de volgende functies leveren:

• Levering van digitale informatie, zoals een stappenplan voor storingsdiagnose;
• Beeldherkenning voor de identificatie van omgevingen, installaties en componenten;
• Videobeelden ten behoeve van beoordeling op afstand;
• Gesproken aanwijzingen, annotaties en visuals voor snelle en effectieve communicatie.

Het nut voor asset management

De toevoegde waarde van AR komt vooral tot uiting in onduidelijke en/of onbekende situaties. Dit zorgt er vaak voor dat werkzaamheden langer duren en dat de kans op fouten groter wordt. Helaas zien we dit vaak in de praktijk gebeuren. Monteurs worden geacht om voor diverse klanten te kunnen werken en bij een storing direct de weg te weten naar de storingslocatie en op de hoogte te zijn van de installatieconfiguratie. In operationele 24/7 omgevingen waarin in shift wordt gewerkt is het een uitdaging om een nieuwe werkinstructie duidelijk te communiceren naar alle monteurs; wat uiteindelijk dus ook leidt tot onduidelijke en/of onbekende situaties op de werkvloer. Juist door de functies die AR levert kan deze onduidelijkheid en onbekendheid worden weggenomen.

De volgende video’s geven een goed beeld van het nut van AR voor asset management:

Augmented Reality Maintenance
DAQRI Worksense

Toekomstperspectief?

Dat augmented reality kan werken is duidelijk; het sluit aan bij de aloude behoeftes: snelheid en minder fouten. Het sluit ook aan op de trend waarbij installaties toenemende hoeveelheid data produceren, dat middels augmented reality op een duidelijke manier kan worden ontsloten. Toch is het, net als voor zoveel technologiegedreven trends, nog lastig de kwantitatieve financiële business case op te stellen. Het is lastig expliciet te maken wat de voordelen zijn en dat laatste is vaak een voorwaarde voor asset managers om een innovatie daadwerkelijk te implementeren.

MARCO VAN DER KRUIJF
ASSET MANAGEMENT PROFESSIONAL
Wil je meer weten over dit onderwerp, neem dan contact op met deze asset management professional.
Meer informatie / Neem contact op

Compris laat ‘asset management’ voor organisaties werken. Onze 30 asset management professionals zorgen ervoor dat organisaties de regie over hun complexe infrastructuur, productie- en logistieke systemen (terug)krijgen waardoor deze organisaties kunnen excelleren. We hebben oog voor de mensen die ermee werken en bewijzen daar onze meerwaarde als ervaren asset managers met ‘people skills’. Meer informatie

Asset management trends

Wat zijn de belangrijkste trends op het gebied van Asset Management? Compris heeft ze voor u samengevat in een trendsheet. Van duurzaamheid tot vergrijzing en van blockchain tot energietransitie. Voldoende om over na te denken!

3D-printen

3D-printen is een productietechniek waarbij een digitaal bestand (CAD-bestand) omgezet wordt naar een tastbaar object. Een 3D-printer bouwt het object laagje voor laagje op uit plastic, metaal of ander materiaal. Met 3D-printen kan worden gezorgd dat er geen reserve-onderdelen meer op voorraad hoeven te worden gelegd omdat het ter plekke kan worden gemaakt. Het bespaart magazijnruimte en transport(tijd). Op elke willekeurige locatie kunnen reserveonderdelen worden geproduceerd; dit kan bijvoorbeeld handig zijn op een boot die langdurig op zee is.

Blockchain

Blokchain is een systeem dat gebruikt kan worden om gegevens vast te leggen, zoals bankoverschrijvingen, eigendomsaktes en afspraken. Met blockchain is dit mogelijk zonder centrale autoriteit, waardoor het vervalsen van de vastgelegde gegevens niet mogelijk is door één centraal punt te corrumperen. De blockchain kan worden gebruikt wanneer aantoonbaarheid van uitgevoerd onderhoud aan een asset essentieel is, bijvoorbeeld in de vliegtuigindustrie. Ook garantieafspraken kunnen worden bijgehouden middels de blockchain.

Drone

Een onbemand luchtvaartuig of drone is een luchtvaartuig zonder piloot aan boord. Drones zijn in te zetten voor onderhoudsinspecties op lastig te bereiken locaties. Het betreft visuele inspectie; het daadwerkelijk uitvoeren van onderhoud kan (nog) niet worden gedaan met drones.

Virtual Reality (VR) en Augmented Reality (AR)

VR simuleert een omgeving via een computer met als doel een gebruiker via diverse zintuigen onder te dompelen in een ervaring. VR kan worden gebruikt om een nieuw gebouwontwerp te tonen; de gebruiker kan er als het ware zelf doorheen wandelen. AR betekent “toegevoegde realiteit” en hierbij worden elementen door een computer toegevoegd aan een beeld van de werkelijkheid. Door het tonen van de juiste informatie ‘op de bril’ kan AR monteurs ondersteunen door sneller op de locatie van een storing te komen en sneller de benodigde informatie te vinden.

Duurzaam asset management

Assets gedurende hun levenscyclus waarde laten creëren met een optimale balans tussen prestaties, kosten en risico’s, zonder dat dit het welzijn van mens en milieu schaadt. Duurzaam asset management betekent dat we niet meer en sneller stoffen uit de aarde (fossiele brandstoffen, metalen, mineralen) in het milieu brengen dan de natuur kan verwerken. Dit geldt ook voor natuurvreemde en chemische stoffen. Bovendien betekent duurzaam asset management dat de natuur niet sneller af wordt gebroken dan de tijd die nodig is om te herstellen en dat we geen dingen doen waardoor we mensen beperken in het vervullen van hun basisbehoeften.

Energietransitie

Is de overgang van het gebruiken van fossiele energiebronnen naar duurzame energiebronnen. Het loskomen van fossiele brandstoffen en energieneutraal worden, vraagt om nieuwe duurzame vormen van grootschalige energieopwekking, een aanpassing van de energie-infrastructuur en het uitbouwen van (tijdelijke) opslag van energie. Bovendien vraagt het aan de gebruikerskant om het besparen van energie, kleinschalige opwekking en lokale opslag. De regeltechnische vooruitgang draagt bij aan de energietransitie. Met decentrale aansturing met behulp van sensoren kan bijvoorbeeld een individuele kantoorruimte worden geventileerd als daar de luchtkwaliteit onvoldoende is. Op wijk- of straatniveau kunnen smart grids worden ingericht, waarbij onderling energie wordt uitgewisseld en opgeslagen.

Big data

Big data verwijst naar de mogelijkheden om gebruik te maken van de steeds toenemende hoeveelheid data. Eén van de oorzaken van de toenemende hoeveelheid data is dat steeds meer apparaten zelf data verzamelen, opslaan en uitwisselen. Het internet of things refereert aan de situatie dat de meerderheid van de internetgebruikers zal bestaan uit semi-intelligente apparaten, zogenaamde embedded systems. Alledaagse voorwerpen worden hierdoor een entiteit op het internet, die kunnen communiceren met personen en met andere objecten, en die op grond hiervan autonome beslissingen kunnen nemen.

De klant is koning

De klant wordt steeds kritischer en beschikt over middelen om onvrede gemakkelijk wereldkundig te maken. Kosten, prestaties en risico’s moeten worden geoptimaliseerd. Storingen, ongeacht de oorzaak, worden niet geaccepteerd.

Openbare kennisbronnen

Je kunt er vanuit gaan dat iemand anders ter wereld ooit hetzelfde probleem heeft gehad als jijzelf en dat er een oplossing voor is. Waarschijnlijk heeft iemand zelfs de moeite genomen de oplossing te filmen of uit te leggen met foto’s. Informatie over hoe machines werken of moeten worden onderhouden is eenvoudig te vinden op internet. De millennialgeneratie is beter in staat kennis op te halen van online platformen en die zo in te zetten. Het delen van informatie en het inschakelen van hun netwerk om expertise te vragen wordt normaler gevonden.

Vergrijzing

Is een term om aan te geven dat het aandeel van ouderen in de bevolking stijgt en daardoor een stijging van de gemiddelde leeftijd veroorzaakt. De groei vanaf onderaan is niet voldoende. Technici en vakpersoneel moeten worden om-, her- of bijgeschoold. Wellicht kan projectmatig werken de jeugd enthousiaster maken, want dit zal beter aansluiten op hun huidige leerstijl.

MARCO VAN DER KRUIJF
ASSET MANAGEMENT PROFESSIONAL
Wil je meer weten over dit onderwerp, neem dan contact op met deze asset management professional.
Meer informatie / Neem contact op

Compris laat ‘asset management’ voor organisaties werken. Onze 30 asset management professionals zorgen ervoor dat organisaties de regie over hun complexe infrastructuur, productie- en logistieke systemen (terug)krijgen waardoor deze organisaties kunnen excelleren. We hebben oog voor de mensen die ermee werken en bewijzen daar onze meerwaarde als ervaren asset managers met ‘people skills’. Meer informatie

GERELATEERDE DOWNLOADS

Zo zet je een drone in voor asset management

Wij vinden alles gaaf wat vliegt en zo belandden wij op twee drone-evenementen: eerst op een bijeenkomst van de NVDO over drone-inspecties, en daarna op de TUSExpo over Unmanned Systems. Omdat we gek zijn op gadgets, maar vooral om te onderzoeken wat drones kunnen betekenen in asset management. Want drones kunnen reddingsboeien naar beneden gooien (op zee) en biertjes bezorgen (in het café), maar bovenal kunnen ze hoge kwaliteit beelden leveren van moeilijk bereikbare plekken.

Neem een grote kolencentrale

Eens in de zoveel tijd bouwden ze er een steiger van 50 meter hoog om een schacht te inspecteren en te onderhouden. Daar waren ze drie weken zoet mee. Nu vliegt er een drone door de schacht. De inspectie is in drie uur gereed, en geen moment zijn mensen in onveiligheid geweest. De steiger is nu alleen nodig voor uitvoering van werk uit inspectie.

Men denkt bij een drone vooral aan vliegende objecten, maar er zijn ook varende en rijdende drones. Een drone kan een klein (duik)bootje zijn of een karretje. Hij kan zijn werk doen in een kruipruimte, boven dijken en onder bruggen. Langs windmolens, kerktorens en elektriciteitsmasten. Het kenmerk van een drone is dat hij ‘payload’ vervoert, meestal apparatuur waarmee hij waarnemingen doet. Een fotocamera of infraroodcamera bijvoorbeeld .

Drones inzetten voor tal van metingen

Een drone met een infraroodcamera kan zichtbaar maken hoeveel olie in een olieopslagtank zit en kan lekkages waarnemen, ook in bijvoorbeeld leidingen. Drones met camera’s kunnen foto’s en video’s maken van installaties, bijvoorbeeld om roestplekken op te sporen. Ze kunnen 3D-modellen maken van tunnels. Waar mensen niet of moeilijk kunnen komen, biedt de drone uitkomst.

Maar verder dan dat is de drone-markt eigenlijk nog niet.

Drones verrichten inspecties – het moment dat een drone ook een reparatie kan uitvoeren lijkt nog ver weg. Bovendien valt de data die drones verzamelen nog vaak in een zwart gat. Metingen door drones zijn nog niet opgenomen in de onderhoudsloop – zo maakt het onderhoudsmanagementsysteem nog niet automatisch een werkorder aan als de drone een roestplek heeft gezien.

Daarnaast is het nog lang niet altijd mogelijk om een business case te maken.

De aanschaf van een drone kan oplopen tot duizenden euro’s, en dat is exclusief de certificering (rond de 10.000 euro) en verzekeringen die je nodig hebt om legaal je drone voor je bedrijf in te zetten. Als je de drone gebruikt voor iets dat mensen ook eenvoudig kunnen doen, heeft het dan wel zin? We weten nog niet echt wat het oplevert aan kostenreductie en betere inspecties. Bedrijven die er wel mee werken zijn nog aan het pionieren.

Drone-leveranciers en drone-‘gebruikers’ moeten daarom gezamenlijk om de tafel. Want gebruikers kennen nog lang niet alle mogelijkheden en leveranciers weten nog niet wat gebruikers precies nodig hebben.

Toegevoegde waarde

Vanuit assetmanagementperspectief kan de toegevoegde waarde van drones groter worden als de ontsloten beelden bruikbaarder worden. Op dit moment kan de ontsluiting van beelden al zowel in 2D als 3D, maar wij denken nog een stapje verder om dit fenomeen écht geschikt te maken voor de asset manager:

  • De beelden van opeenvolgende inspecties (automatisch) vergelijken om trends te ontdekken;
  • Aansluiting op bestaande systemen van de asset manager zoals het onderhoudsmanagementsysteem (om bijvoorbeeld inspectieresultaten om te zetten in werkorders) en het configuratiebeheersysteem (om bijvoorbeeld bestaande informatie als bouwjaar, type, fabrikant en overige specificaties te koppelen aan beelden).
    De markt is tot nu toe behoorlijk gericht op ‘technology push’. Er zijn echt veel handige toepassingen te verzinnen. Maar dan moet de informatie wel op een slimme wijze worden ontsloten voor de asset manager én moet ook de business case beter inzichtelijk zijn.

In elk geval blijven wij de ontwikkelingen op de voet volgen. En gaan we graag de uitdaging aan om een business case te maken voor klanten die kansen zien met drones. En als u het liever houdt bij een drone die biertjes bezorgt? Dan doen wij daar ook graag aan mee.

Marco van der Kruijf en Kees Raateland

PS: meer weten over alle wetgeving rond drones? Mail Kees op kees.raateland@compris.eu!

MARCO VAN DER KRUIJF
ASSET MANAGEMENT PROFESSIONAL
Wil je meer weten over dit onderwerp, neem dan contact op met deze asset management professional.
Meer informatie / Neem contact op

Compris laat ‘asset management’ voor organisaties werken. Onze 30 asset management professionals zorgen ervoor dat organisaties de regie over hun complexe infrastructuur, productie- en logistieke systemen (terug)krijgen waardoor deze organisaties kunnen excelleren. We hebben oog voor de mensen die ermee werken en bewijzen daar onze meerwaarde als ervaren asset managers met ‘people skills’. Meer informatie