Aandacht voor Duurzaam Asset Management groeit

Zo’n vijftig deelnemers uit overheid en organisaties bezochten de workshops duurzaam Asset Management gehouden op 9 juni en 22 september dit jaar. Ze waren enthousiast en bestempelden de workshops als “inspirerend, verhelderend en pragmatisch.” De positieve belangstelling gaat gepaard met een groeiende wens om organisaties op het juiste niveau bewust te maken van de voordelen om hiermee aan de slag te gaan. De tendens laat zien dat hiervoor tijd nodig is en dat de aandacht verschilt per sector.

Gabby van Meer, Asset Management Professional bij Compris, was erbij en signaleert: “Duurzaam Asset Management leeft sterk. We zien een groeiende interesse bij woningcorporaties, gemeenten, provincies en (andere) grote infrabeheerders van wegen, vaarwegen, bruggen en sluizen maar ook vaak beheerders van het nodige vastgoed.” Dat niet alle sectoren even ver zijn, vindt hij inherent aan de leeftijd van het domein van Duurzaam Asset Management. Die is nog relatief jong. “Natuurlijk moet er een win-win situatie zijn. Overheden en organisaties zoeken naar die balans. Als duurzaamheid ook echt duurzaam is, moet het ook geld opleveren. In ons blog vertelden we over hoe bedrijf Interface hiermee is omgegaan”, aldus Gabby van Meer.

Informatie of advies?

Voor meer informatie of advies, neem gerust contact op met Gabby van Meer. Of houd de agenda in de gaten voor een nieuwe workshop. We attenderen je ook graag op ons artikel dat onlangs verscheen in Stadswerk Magazine.

FRANK SCHOUTEN
ASSET MANAGEMENT PROFESSIONAL
Wil je meer weten over dit onderwerp, neem dan contact op met deze asset management professional.
Meer informatie / Neem contact op

Compris laat ‘asset management’ voor organisaties werken. Onze 30 asset management professionals zorgen ervoor dat organisaties de regie over hun complexe infrastructuur, productie- en logistieke systemen (terug)krijgen waardoor deze organisaties kunnen excelleren. We hebben oog voor de mensen die ermee werken en bewijzen daar onze meerwaarde als ervaren asset managers met ‘people skills’. Meer informatie