Erkend certificatieschema ISO55001 certificering in aantocht

Regie op je asset management beheer- en bedrijfsprocessen is nodig voor de continuïteit van je bedrijfsvoering. Richt je beheer- en bedrijfsprocessen in volgens de asset management norm ISO55000 series (voorheen PAS55) en je bent een flinke stap dichterbij deze regie.

De ISO55000 series bieden bedrijven goede handvaten voor het inrichten van asset management, echter was een eenduidige set aan kaders en richtlijnen voor toetsing niet aanwezig. Goed nieuws, vanaf eind eerste kwartaal 2016 kunnen bedrijven worden gecertificeerd volgens een geaccrediteerde standaard, het certificatieschema ISO55001. Een Commissie van Deskundigen (CvD), waarvan Compris deel uit maakte, nam hierin op nationaal niveau het voortouw.

In november 2015 verklaarde het CvD het certificatieschema ISO55001 als gereed. Arian Boesveld van Compris had zitting in het CvD en onderstreept het belang van het certificeringsschema: “Dit schema is tot stand gekomen door kennisdeling tussen personen uit diverse branches. Het wordt certificerende instanties nu mogelijk om binnen vastgestelde kaders en richtlijnen bedrijven volgens een geaccrediteerde wijze te kunnen beoordelen en dus te kunnen certificeren.”

Wanneer kan ik worden gecertificeerd?

De vervolgstappen die nu gemaakt zullen worden voor het certificatieschema zijn achtereenvolgens validatie, afstemming met Raad van Accreditatie en consultatie aan het platform ’Centraal certificatieschema NEN-ISO 55001’. Eind eerste kwartaal 2016 zal de validatie zijn afgerond en is het schema gereed voor gebruik.

Het organiseren van uw asset management beheer kan binnen uw organisatie naar een hoger professionaliseringsniveau worden gebracht. Overweegt u certificering van ISO55001? Laat u dan kosteloos voorlichten door onze Professionals over de ins and outs van deze certificering en de opbouw van de audit over asset management beheer.

Over het certificatieschema ISO55001

Het ISO55001 certificatieschema was tot op heden nog niet uitgerold op nationaal niveau. Inhoudelijk voorziet het schema in onderwerpen uit de norm en belangrijke asset management thema’s. Dit is om te kunnen beoordelen hoe de verhouding tussen de afzonderlijke eisen is én om te bepalen hoe aan eisen is voldaan in het licht van een bepaald thema.

GUIDO DEBRICHY
ASSET MANAGEMENT PROFESSIONAL
Wil je meer weten over dit onderwerp, neem dan contact op met deze asset management professional.
Meer informatie / Neem contact op

Compris laat ‘asset management’ voor organisaties werken. Onze 30 asset management professionals zorgen ervoor dat organisaties de regie over hun complexe infrastructuur, productie- en logistieke systemen (terug)krijgen waardoor deze organisaties kunnen excelleren. We hebben oog voor de mensen die ermee werken en bewijzen daar onze meerwaarde als ervaren asset managers met ‘people skills’. Meer informatie