Vrijdag 9 september 2016 zijn de eerste certificaten voor ISO 55001 (Asset Management) conform het NEN-certificatieschema uitgereikt. Met het behalen van dit certificaat tonen organisaties aan dat zij hun assets goed beheren en hiermee bijdragen aan het realiseren van de (strategische) doelen van de organisatie. Als lid van de Commissie van Deskundigen heeft Compris bijgedragen aan de totstandkoming van het certificatieschema.

De certificaten werden uitgereikt door Harold Pauwels, Manager Standards van NEN aan: Enexis, Provincie Noord-Holland, Exploitatie Maatschappij Komfort, Gebr. Van Kessel Onderhoud, Zebra Gasnetwerk en Vermeulen Benthuizen. De verscheidenheid aan organisaties laat zien dat Asset Management belangrijk is in allerlei sectoren van het bedrijfsleven en bij de overheid.

Belangstelling voor certificatie groeit

Met het certificaat kan een organisatie aantonen dat ze een goed geïmplementeerd en effectief assetmanagementsysteem heeft. De belangstelling hiervoor groeit sterk in Nederland. Bijvoorbeeld bij beheerders van gas- en elektriciteitsdistributienetwerken, waterschappen, drinkwaterbedrijven, provincies en gemeenten. Allemaal organisaties bij wie het goed blijvend functioneren van groot maatschappelijk belang is. Ook bij aannemers en service providers bestaat veel belangstelling voor certificatie. Denkt u ook aan certificatie? Bekijk de NEN-website voor meer informatie over hoe u een NEN-ISO 55001 certificaat behaalt. Hier vindt u ook het register van certificaathouders en dat van de certificerende instellingen.

Compris en ISO 55001

Overweegt u certificering van ISO 55001 en heeft u behoefte aan meer informatie? Neem dan gerust contact op met Arian Boesveld, Asset Management Professional bij Compris. Hij vertelt u graag over de ins and outs van deze certificering en de opbouw van de audit over asset management beheer. “Regie op je asset management beheer- en bedrijfsprocessen is nodig voor de continuïteit van je bedrijfsvoering. Richt je beheer- en bedrijfsprocessen in volgens de asset management norm ISO 55000 series (voorheen PAS55) en je bent een flinke stap dichterbij deze regie.” aldus Arian Boesveld.

FRANK SCHOUTEN
ASSET MANAGEMENT PROFESSIONAL
Wil je meer weten over dit onderwerp, neem dan contact op met deze asset management professional.
Meer informatie / Neem contact op

Compris laat ‘asset management’ voor organisaties werken. Onze 30 asset management professionals zorgen ervoor dat organisaties de regie over hun complexe infrastructuur, productie- en logistieke systemen (terug)krijgen waardoor deze organisaties kunnen excelleren. We hebben oog voor de mensen die ermee werken en bewijzen daar onze meerwaarde als ervaren asset managers met ‘people skills’. Meer informatie