Verbeterde samenwerking, resultaat en inzicht voor Aluchemie

Aluchemie is de grootste stand alone producent van klant specifieke, kwalitatief hoogwaardige anoden voor de aluminiumproductie ter wereld. De site in de Botlek Rotterdam bestaat al ruim een halve eeuw en is een wereldspeler in de aluminium sector. De organisatie zoekt continu naar manieren om haar proces verder te verbeteren en betrouwbaarheid van de verouderde assets zo veel mogelijk te garanderen.

EVA verbeterteam

Compris heeft een bijdrage geleverd aan het organiseren en leiden van het ‘EVA verbeterteam’. Dit multidisciplinaire team bestaat uit vijf continuploegen professionals, een maintenance engineer, technische vakspecialisten, een project engineer en (indien nodig) externe leveranciers. Dit team is verantwoordelijk voor de productie en het onderhoud aan het einde van de cyclus. EVA staat voor ‘Eindverwerking Anoden’. De laatste stappen in het productieproces bevatten de kwaliteitscontrole en het op maat zagen en verpakken van de anoden. Het EVA verbeterteam heeft zowel operationele als onderhoudstaken met als doel deze laatste stappen veilig en efficiënt te laten verlopen.

Aluchemie heeft Compris de opdracht gegeven als projectleider en intermediair bij te dragen aan het identificeren en begeleiden van procesverbeteringen in het EVA verbeterteam. Op het gebied van overdracht en communicatie tussen de continuploegen zijn betere afspraken gemaakt om meer eenheid te brengen in prioritering, rapportages én het teamgevoel. Daarnaast kregen de maintenance engineers ondersteuning bij het analyseren van storingen en het inzichtelijk maken van de resultaten. Hiermee zijn korte wekelijkse team-bijeenkomsten georganiseerd die een bijdrage hebben geleverd aan toename van efficiëntie en het ‘wij-gevoel’.

Hands on mentaliteit

De Rotterdamse mentaliteit van Aluchemie ‘niet praten maar doen’ past goed bij Compris. Naast verbeteringen in communicatie en samenwerking moet het proces natuurlijk gewoon doorlopen. Binnen de overkoepelende opdracht heeft Compris assistentie verleend in de dag-tot-dag werkzaamheden van de maintenance engineering afdeling. Deze werkzaamheden liepen uiteen van begeleiding van externe leveranciers tot het opstellen van werkorders en van sparepart-beheer tot analyse van defect eliminatie.

Alignment tussen de ploegen, disciplines en afdelingen

Het overkoepelende doel van de opdracht is om asset management te laten werken voor Aluchemie. Als onafhankelijke asset management professional heeft Compris een rol gespeeld in het verder verbeteren van de communicatie en inzicht in elkaars werkzaamheden. Het ging hier om communicatie tussen de vijf continu ploegen maar ook het verbinden en op 1 lijn krijgen (alignment) van verschillende disciplines en afdelingen. Dit is weer ten goede gekomen aan de projectvoortgang en het resultaat.

Om ook visueel een goed beeld te krijgen van de storingen of zogenaamde ‘performance killers’, heeft Compris tot slot een rol gespeeld bij het opstellen van een dashboard. Aluchemie kan hiermee verder bouwen aan het analyseren van downtime en het inzichtelijk maken van rapportages.

Frank Schouten
Asset Management Professional- Business Development
Wil je meer weten over dit onderwerp, neem dan contact op met deze asset management professional.
Meer informatie / Neem contact op

Compris laat ‘asset management’ voor organisaties werken. Onze 30 asset management professionals zorgen ervoor dat organisaties de regie over hun complexe infrastructuur, productie- en logistieke systemen (terug)krijgen waardoor deze organisaties kunnen excelleren. We hebben oog voor de mensen die ermee werken en bewijzen daar onze meerwaarde als ervaren asset managers met ‘people skills’. Meer informatie