Verbeter de bedrijfsprestaties met duurzaam asset management

Het behalen van duurzaamheidsdoelstellingen staat voor veel organisaties hoog op de agenda. Enerzijds omdat overheden, medewerkers en opdrachtgevers dit van u vragen, anderzijds omdat u als organisatie een bijdrage wilt leveren aan een betere wereld. Met duurzaam asset management kunt u erop vertrouwen dat uw assets voldoen aan de door uw organisatie gestelde doelstellingen. Maar hoe geeft u effectief asset management vorm? Wij helpen u graag.

Wij helpen organisaties bij het ontwerpen én bouwen van een solide asset management organisatie. Het werken volgens de asset management methodiek (de NEN-ISO55001) betekent dat uw organisatie een effectieve doorvertaling maakt tussen uw strategische doelen, de tactische processen en de operationele uitvoering. Dit brengt rust in de organisatie en geeft regie over uw assets.

Compris zorgt ervoor dat de juiste match gemaakt wordt tussen uw vraagstuk en onze professionals. Alles om ervoor te zorgen dat u kunt vertrouwen op een effectief én duurzaam/ circulair asset management systeem.

Compris laat asset management voor organisaties werken. Met ruim 60 asset management professionals zorgen wij ervoor dat organisaties de regie over hun complexe infrastructuur, productie- en logistieke systemen (terug)krijgen. Compris heeft verstand van techniek én de mensen die ermee werken, die combinatie maakt dat wij organisaties succesvol bijstaan in hun reis naar asset management volwassenheid. Professionals van Compris kenmerken zich door hun pragmatische en professionele instelling.

Strategie en beleid
Duurzaam asset management begint bij een heldere strategie en duidelijk beleid. Onze ervaren consultants brengen uw huidige assets in kaart en helpen met het opstellen van een asset management plan. Hiermee heeft uw organisatie een strategisch plan in handen dat een goed beeld geeft van de levenscyclus van de assets, de belangrijkste stakeholders en de risico’s en kansen. Hoe haalt u de meeste waarde uit uw asset portfolio? Op welke manier draagt uw organisatie bij aan de samenleving? Wij helpen u om de value case concreet te maken.

Maar hoe zorgt u dat u de geformuleerde strategie ook daadwerkelijk kunt uitvoeren? Wij begeleiden uw organisatie bij het bedenken, vastleggen en inrichten van de asset management organisatie. Welke rollen zijn er bijvoorbeeld op het gebied van het beheren van de assets? Na het vaststellen van de strategie en het beleid is de organisatie klaar voor de volgende stap: het daadwerkelijk implementeren van de vastgestelde plannen.

Implementatie en uitvoering
Hoe goed en duurzaam uw strategie en beleid ook zijn, duurzaam asset management staat of valt met de implementatie en uitvoering. Wij helpen bij het bouwen van een solide asset management organisatie. Dit doen we bijvoorbeeld door heldere afspraken te maken met leveranciers om zo de gestelde doelen te behalen. Naast contractmanagement geven wij met expertise op het gebied van asset data management inzicht in werkbare data structuren zodat u besluiten neemt op basis van feiten. En uiteraard zorgen we voor trainingen, workshops en draagvlak bij uw medewerkers. Zij zijn immers de belangrijkste schakel bij de totstandkoming van een effectief asset management systeem.
Evalueren en verbeteren
Om te komen tot écht duurzaam asset management is het van groot belang om te blijven evalueren en verbeteren. Onze consultants kunnen uw organisatie hierbij ondersteunen. Denk bijvoorbeeld aan een evaluatie van de gestelde prestatie-indicatoren, het asset management systeem, de asset management processen en de competentiematrix. Deze evaluaties, audits en reviews geven uw bedrijf een schat aan informatie die we vervolgens gebruiken voor het opstellen en uitvoeren van verbeteringen. Zo weet u zeker dat uw asset management systeem staat als een huis. Nu en in de toekomst.

Frank Schouten
ASSET MANAGEMENT PROFESSIONAL
Wil je meer weten over dit onderwerp, neem dan contact op met deze asset management professional.
Meer informatie / Neem contact op

Onze enthousiaste asset management professionals zorgen ervoor dat onze opdrachtgevers de regie over hun complexe infrastructuur, productie- en logistieke systemen (terug)krijgen waardoor zij excelleren. We hebben verstand van professioneel beheer én oog voor de mensen die ermee werken. Compris werkt exclusief voor asset eigenaren en staat uw organisatie als onafhankelijke expert graag bij om een pragmatisch en duurzaam asset management systeem te realiseren’. Meer informatie.

Praktijkvoorbeelden van succesvol asset management

Praktijkcase
Schiphol Group

Samen met het energieteam van Royal Schiphol Group hebben wij het energiemanagementsysteem optimaal ingericht en gezorgd dat het systeem voldoet aan de ISO 50001-norm.

Praktijkcase
Gemeente Amsterdam

We hebben met de kwalitatieve update van het huidige inspectiekader de gemeente Amsterdam geholpen met een helder beleid en duidelijke aanpak voor het monitoren en inspecteren van civiele constructies. Daarmee kunnen ze invulling geven aan de ambitie om risicogestuurd beheer verder te professionaliseren.

Praktijkcase
Bol.com

Niet eerder was bol.com asset owner. Belangrijke strategische vraag was daarom in welke mate bol.com zelf regie moet gaan voeren en welke organisatie daarbij past? Samen met Compris is invulling gegeven aan de asset management organisatie, de processen en de tooling.

Praktijkcase
HTM

HTM vervoert bijna 100 miljoen reizigers per jaar. Het bedrijf heeft een mooie uitdaging in het beheer en onderhoud van rijdend materieel en infrastructuur voor exploitatie. Voor de Europese aanbesteding van deze laatste activiteit vroeg HTM Compris om inhoudelijke begeleiding van de asset management-aspecten.