Verbeter de bedrijfsprestaties met duurzaam asset management

Het behalen van duurzaamheidsdoelstellingen staat voor veel organisaties hoog op de agenda. Enerzijds omdat klanten, opdrachtgevers, overheden en medewerkers dit van u vragen, anderzijds omdat u als organisatie een bijdrage wilt leveren aan een betere wereld. Met duurzaam asset management kunt u erop vertrouwen dat uw assets voldoen aan de door uw organisatie gestelde doelstellingen. Maar hoe geeft u effectief asset management vorm? Wij helpen u graag.

Strategie en beleid
Duurzaam asset management begint bij een heldere strategie en duidelijk beleid. Onze ervaren consultants brengen uw huidige assets in kaart en helpen met het opstellen van een asset management plan. Hiermee heeft uw organisatie een strategisch plan in handen dat een goed beeld geeft van de levenscyclus van de assets, de belangrijkste stakeholders en de risico’s en kansen. Hoe haalt u de meeste waarde uit uw asset portfolio? Op welke manier draagt uw organisatie bij aan de samenleving? Wij helpen u om de value case concreet te maken.

Maar hoe zorgt u dat u de geformuleerde strategie ook daadwerkelijk kunt uitvoeren? Wij begeleiden uw organisatie bij het bedenken, vastleggen en inrichten van de asset management organisatie. Welke rollen zijn er bijvoorbeeld op het gebied van het beheren van de assets? Na het vaststellen van de strategie en het beleid is de organisatie klaar voor de volgende stap: het daadwerkelijk implementeren van de vastgestelde plannen.

Implementatie en uitvoering
Hoe goed en duurzaam uw strategie en beleid ook zijn, duurzaam asset management staat of valt met de implementatie en uitvoering. Wij helpen bij het bouwen van een solide asset management organisatie. Dit doen we bijvoorbeeld door heldere afspraken te maken met leveranciers om zo de gestelde doelen te behalen. Naast contractmanagement geven wij met expertise op het gebied van asset data management inzicht in werkbare data structuren zodat u besluiten neemt op basis van feiten. En uiteraard zorgen we voor trainingen, workshops en draagvlak bij uw medewerkers. Zij zijn immers de belangrijkste schakel bij de totstandkoming van een effectief asset management systeem.
Evalueren en verbeteren
Om te komen tot écht duurzaam asset management is het van groot belang om te blijven evalueren en verbeteren. Onze consultants kunnen uw organisatie hierbij ondersteunen. Denk bijvoorbeeld aan een evaluatie van de gestelde prestatie-indicatoren, het asset management systeem, de asset management processen en de competentiematrix. Deze evaluaties, audits en reviews geven uw bedrijf een schat aan informatie die we vervolgens gebruiken voor het opstellen en uitvoeren van verbeteringen. Zo weet u zeker dat uw asset management systeem staat als een huis. Nu en in de toekomst.

Meer weten over ons aanbod?

Onze opdrachtgevers profiteren dagelijks van het werken volgens het asset management gedachtegoed. Meer weten?

Praktijkvoorbeelden van succesvol asset management

Praktijkcase
Schiphol Group

Samen met het energieteam van Royal Schiphol Group hebben wij het energiemanagementsysteem optimaal ingericht en gezorgd dat het systeem voldoet aan de ISO 50001-norm.

Praktijkcase
Gemeente Amsterdam

We hebben met de kwalitatieve update van het huidige inspectiekader de gemeente Amsterdam geholpen met een helder beleid en duidelijke aanpak voor het monitoren en inspecteren van civiele constructies. Daarmee kunnen ze invulling geven aan de ambitie om risicogestuurd beheer verder te professionaliseren.

Praktijkcase
Bol.com

Niet eerder was bol.com asset owner. Belangrijke strategische vraag was daarom in welke mate bol.com zelf regie moet gaan voeren en welke organisatie daarbij past? Samen met Compris is invulling gegeven aan de asset management organisatie, de processen en de tooling.

Praktijkcase
HTM

HTM vervoert bijna 100 miljoen reizigers per jaar. Het bedrijf heeft een mooie uitdaging in het beheer en onderhoud van rijdend materieel en infrastructuur voor exploitatie. Voor de Europese aanbesteding van deze laatste activiteit vroeg HTM Compris om inhoudelijke begeleiding van de asset management-aspecten.