Waardegestuurd vastgoedbeheer

De NEN 8026 voor waardegestuurd vastgoedbeheer is momenteel in ontwikkeling en publicatie wordt in 2023 verwacht.

De NEN-normcommissie komt naar verwachting medio 2023 met een nieuwe norm die helpt bij het bepalen van de instandhoudingseisen van bestaande fysieke assets in de gebouwde omgeving.

Deze eisen kunnen variëren in tijd, per asset en per locatie. Ze worden bepaald aan de hand van de beleidsdoelen van de organisatie, waardeaspecten en portfoliobesluiten. Daarnaast biedt deze norm een gemeenschappelijke terminologie.

Het gaat hier om de NEN 8026 voor waardegestuurd vastgoedbeheer. Een interessante norm voor een ieder in ons vakgebied!

De methodiek is bedoeld voor organisaties die verantwoordelijk zijn voor het beheren van bestaande fysieke assets in de gebouwde omgeving en voor de professionals die deze organisaties ondersteunen bij het uitvoeren van hun taken.

Via deze link vindt u meer informatie over de NEN8026: https://www.normontwerpen.nen.nl/Home/Details/851

Frank Schouten
Business Development Manager
Wil je meer weten over dit onderwerp, neem dan contact op met Frank Schouten.
Meer informatie / Neem contact op

Onze enthousiaste asset management professionals zorgen ervoor dat onze opdrachtgevers de regie over hun complexe infrastructuur, productie- en logistieke systemen (terug)krijgen waardoor zij excelleren. We hebben verstand van professioneel beheer én oog voor de mensen die ermee werken. Compris werkt exclusief voor asset eigenaren en staat uw organisatie als onafhankelijke expert graag bij om een pragmatisch en duurzaam asset management systeem te realiseren. meer informatie