De opkomst van ‘Automated Warehouses’ in Nederland

‘Doe maar een warehousje!?’
Op het gebied van logistiek en infrastructuur loopt Nederland al decennia lang mee met de top van Europa. De veeleisende en kritische consument heeft mede bijgedragen aan innovaties op het vlak van automatisering en logistieke systemen en de opkomst van automated warehouses.

E-commerce Het vertrouwen van de Nederlandse consument in het doen van online aankopen, heeft in 10 jaar tijd een enorme vlucht genomen. Nederlanders zijn van nature nieuwsgierig en geïnteresseerd in nieuwe technologie. Als zogenaamde ‘early adopter’ is Nederland vaak betrokken bij nieuwe technologische ontwikkelingen. Het is duidelijk dat de Nederlandse consument het webshoppen oftewel ‘E-commerce’ omarmd heeft.

“Uit onderzoek van GfK komt naar voren dat Nederland in totaal 22.5 miljard euro uitgaf aan online aankopen in 2017; een stijging van 13% ten opzichte van het jaar ervoor.”

Vandaag besteld, morgen in huis; dit is een veelgehoorde ambitieuze belofte van menig bedrijf in de E-commerce sector. Deze levertijden waren een aantal jaren geleden vrijwel ondenkbaar. Nu is het de normaalste zaak van de wereld! Er lijkt een ware wedloop aan de gang op het gebied van ‘quality of service’. Levering de volgende dag, dezelfde dag of zelfs een uur na bestelling in huis, de sector gaat steeds verder met optimalisatie. Om de service en klantervaring continu te blijven verbeteren zal deze ontwikkeling verder doorzetten. De kritische consument fungeert als aanjager.

De opkomst van ‘E-commerce’ heeft de markt van distributiecentra en warehouses drastisch veranderd. De gehele keten moet hierin mee. Door de explosieve toename van het aantal online aankopen en het belang van goede timing, is verregaande automatisering pure noodzaak. Het wordt steeds moeilijker voor distributiecentra en warehouses om voldoende personeel te krijgen én de foutkans bij automatisering is vele malen lager dan bij menselijk handelen. Machines, robotica en automatisering maken daarom een opmars in deze sector.

Automated warehouses

Ook in Nederland zijn de zogenaamde ‘automated warehouses’ sterk in opkomst. Waar traditionele distributiecentra zich richten op de op- en overslag, richten automated warehouses zich meer op het direct leveren op basis van klantenorders. Grote spelers in E-commerce als bol.com en Wehkamp hebben hiervoor (bijna) volledig geautomatiseerde logistieke centra ingericht. Deze worden ook wel ‘fulfilment centers’ genoemd.

Grotere aantallen, een snellere doorlooptijd mét behoud van de leverbetrouwbaarheid en betaalbaarheid; dat is de uitdaging waar de gehele sector voor staat. Dit geldt ook voor de supermarktketens. In dit deel van de logistieke sector zijn volledig geautomatiseerde distributiecentra steeds meer te zien. Albert Heijn, Lidl en Spar zijn voorbeelden van grote spelers die hun (vers)producten op deze manier gaan verwerken en distribueren. Ook nieuwe spelers met nieuwe business modellen zoals Picnic doen hun intrede.

De fulfilment keten is niet compleet zonder distributie. Daarin zijn ‘bezorgspecialisten’ als DPD, DHL en PostNL gevestigde partijen met veel ervaring. Zij blijven zeker niet achter in de ontwikkelingen en maken meer en meer gebruik van de beschikbare technologie. De gehele logistieke keten maakt een duidelijke beweging richting verregaande automatisering om de groei op te kunnen vangen.

De organisaties die deze systemen opzetten en beheren, staan voor de uitdaging om de ‘handling costs’ per product omlaag te brengen. Continuïteit, veiligheid en betrouwbaarheid van de complexe installaties (assets) zijn hierbij van groot belang. Dit alles valt of staat met een goede aanpak van het beheer van de installaties.

Het startpunt voor effectief beheer (asset management) voor automated warehouses is het scherp stellen van het programma van eisen. Concreet betekent dit een heldere samenhang tussen het ontwerp en de realisatie van de installaties enerzijds en het gebruik en beheer anderzijds. Deze samenhang start al bij de initiatiefase waarin niet alleen moet worden vastgesteld wat er nodig is, maar ook hoe de organisatie straks wil opereren en in welke mate beheer en onderhoud bijvoorbeeld wordt uitbesteed. Een juiste contractvorm en -inrichting is hierbij cruciaal.

De opkomst van automated warehouses zorgt er tevens voor dat de meer traditionele (facility) omgeving verandert in een meer industriële omgeving (fabriek), waarbij een professionele inrichting van beheer en onderhoud cruciaal is om de veiligheid, betrouwbaarheid en betaalbaarheid van het automated warehouse te garanderen.

Deze verandering vraagt niet alleen om een plan waar het management achter staat maar om een concrete strategie en doelstellingen waar alle betrokkenen (eigenaar, beheerder en service providers) dezelfde doelen nastreven.

‘Doe maar een warehousje?!’

De eigenaar (asset-owner) dient bewust stil te staan bij deze verandering en daarmee de inrichting van de organisatie en de contracten.

Er is op dit moment echter nog een gap zichtbaar. De asset-owner richt zich met name op het primaire logistieke proces en wil vaak ontzorgd worden op het gebied van beheer en onderhoud van de installaties. ‘Doe mij maar een warehousje!’ Leveranciers zijn daarentegen met name gewend om professionele oplossingen aan te bieden en in mindere mate om deze ook op professionele manier en als verlengstuk van de beheerorganisatie van de opdrachtgever te onderhouden.

Deze behoefte vraagt namelijk veel meer van service providers dan ‘alleen’ het leveren, installeren en eventueel periodiek onderhouden van apparatuur. Een service provider dient te integreren in de lokale organisatie van de opdrachtgever waar voor alle partijen een duurzame samenwerking met focus op continu verbeteren werkbaar en acceptabel moet zijn. Alleen dan kan je gezamenlijk profiteren van goed asset management.

Van een goed doordachte en uitgevoerde asset management strategie heeft de asset-owner gedurende de gehele levenscyclus van de investering profijt. Het brengt inzicht in de daadwerkelijke TCO (Total Cost of Ownership). Asset management geeft je de mogelijkheid effectief te sturen op prestaties en het beheersen van kosten en risico’s.

Juist het samenbrengen van de wereld van asset-owner, beheerder en service providers is met de opkomst van automated warehouses erg belangrijk. Een expertise waar Compris veel ervaring in heeft. Als expert op het gebied van asset management met een bewezen track record in de logistiek adviseert Compris niet alleen over de juiste organisatorische inrichting van asset management maar helpt ook met de transitie en implementatie. De eigenaar van een automated warehouse inzicht geven in en regie laten voeren over haar belangrijkste logistieke assets, dat is waar Compris voor staat.

“De logistieke spelers en organisaties die asset management goed begrijpen en continu optimaliseren zijn de absolute koplopers van de toekomst.”

Frank Schouten
Asset Management Professional- Business Development
Wil je meer weten over dit onderwerp, neem dan contact op met deze asset management professional.
Meer informatie / Neem contact op

Compris laat ‘asset management’ voor organisaties werken. Onze 30 asset management professionals zorgen ervoor dat organisaties de regie over hun complexe infrastructuur, productie- en logistieke systemen (terug)krijgen waardoor deze organisaties kunnen excelleren. We hebben oog voor de mensen die ermee werken en bewijzen daar onze meerwaarde als ervaren asset managers met ‘people skills’. Meer informatie