Een concrete stap verder in onze duurzame bedrijfsvoering

Bijdragen aan een steeds effectievere én een meer duurzaam assetmanagementsysteem, dat is waar Compris opdrachtgevers mee helpt door heel Nederland.

Het verbeteren van het (asset) management systeem stopt in principe nooit. De basis blijft om continu te verbeteren om te kunnen excelleren. Wanneer je de regie hebt over je asset portefeuille of areaal, ervaar je als asset eigenaar de ruimte om na te denken over de toekomst. Organisaties die van reactief onderhoud naar een vakvolwassen onderhoudsorganisatie gaan, ervaren hetzelfde: minder rennen en meer plannen! Asset management is natuurlijk vele malen breder dan ‘alleen’ onderhoud. Het opzetten van een asset management systeem is een alomvattend bedrijfsmodel met vele aspecten, kijk maar eens naar de ’39 onderwerpen-afbeelding’ die gaan over al deze facetten van professioneel beheer.

Compris werkt voor diverse asset eigenaren in Nederland die zichzelf als doel stellen verder te verduurzamen en tegelijkertijd te voldoen aan de hoge verwachtingen van stakeholders. Geen gemakkelijke opgave!

Zelf willen wij als organisatie ook continu verbeteren en bewust omgaan met alle facetten van ons werk. Compris zet daarom in op het verduurzamen van haar bedrijfsactiviteiten. In februari 2022 heeft Compris het certificaat ‘CO2 prestatieladder (niveau 3) in ontvangst genomen van Normec NCK.

Weer een mooie stap in de goede richting. Complimenten aan ons interne team om dit in goede banen te leiden!

Frank Schouten
Business Development Manager
Wil je meer weten over dit onderwerp, neem dan contact op met Frank Schouten.
Meer informatie / Neem contact op

Onze enthousiaste asset management professionals zorgen ervoor dat onze opdrachtgevers de regie over hun complexe infrastructuur, productie- en logistieke systemen (terug)krijgen waardoor zij excelleren. We hebben verstand van professioneel beheer én oog voor de mensen die ermee werken. Compris werkt exclusief voor asset eigenaren en staat uw organisatie als onafhankelijke expert graag bij om een pragmatisch en duurzaam asset management systeem te realiseren. meer informatie

Maak kennis met de Combinatie Audeta Ingenieurs!

Met de gunning van de samenwerkingsraamovereenkomst (SROK) voor ingenieursdiensten, heeft Rijkswaterstaat gekozen voor 21 partijen in de Nederlandse markt waaronder ook onze combinatie Audeta Ingenieurs.

Onze naam is voortgekomen uit twee gezamenlijke kenmerken die ons als combinatie heeft samengebracht:

1. De ambitie nog meer te willen betekenen voor “eau d’état” (Rijks-water-staat).

2. Als combinatie hebben wij de “audens”, oftewel de moed om met een nieuwe combinatie van ervaren organisaties deze opgave vol vertrouwen aan te gaan. De oorsprong van de combinatie komt voort uit de kenmerken van de individuele bedrijven: grotendeels specialisten op het eigen vakgebied en als team vormen wij gezamenlijk één grote organisatie met inhoudelijke kennis, kunde en ruime ervaring. Door het vormen van Combinatie Audeta Ingenieurs zijn wij net als Rijkswaterstaat georganiseerd in (7) clusters en is er sprake van regionale dekking. Onze doelen zijn daarnaast overeenkomstig: werken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland op duurzame wijze.

Combinatie Audeta Ingenieurs wordt gevormd door de volgende bedrijven:

Verhoeven en Leenders, Roelofs Advies en Ontwerp, TAS, Raadgevend Ingenieursbureau Wiertsema & Partners, BK Ingenieurs, Veldheer Engineering en Compris.

Vanuit Compris richten wij ons uiteraard op de asset management vraagstukken.

De foto’s zijn genomen op  de dag waarop de combinatie voor het eerst fysiek bijeen kon komen. Dit was bij het Wouda Gemaal in Friesland voor een bespreking en rondleiding. Het was een zeer geslaagde dag. De komende jaren gaan wij samen aan de slag voor Rijkswaterstaat.

Frank Schouten
Business Development Manager
Wil je meer weten over dit onderwerp, neem dan contact op met Frank Schouten.
Meer informatie / Neem contact op

Compris laat ‘asset management’ voor organisaties werken. Onze 30 asset management professionals zorgen ervoor dat organisaties de regie over hun complexe infrastructuur, productie- en logistieke systemen (terug)krijgen waardoor deze organisaties kunnen excelleren. We hebben oog voor de mensen die ermee werken en bewijzen daar onze meerwaarde als ervaren asset managers met ‘people skills’. Meer informatie

Compris Consulting legt focus op Asset Data Management door overname NoMondai

Door toenemende vraag op het gebied van Asset Data Management heeft Compris Consulting besloten om kennispartij NoMondai over te nemen. Voormalig eigenaar en managing consultant Alfons Kemper komt in dienst bij Compris en voegt met zijn jarenlange ervaring op het gebied van CMMS implementaties zijn kennis toe aan het dienstenportfolio van Compris.

Mitch van der Heijden, algemeen directeur van Compris, over deze stap:
“Na een eerste gesprek met Alfons over de kennis en dienstverlening van NoMondai in de zomer van 2020 werd het idee geboren om de krachten te bundelen. In deze bijzondere tijd is focus op onze core-business belangrijker dan ooit voor Compris. Door de overname van NoMondai versnellen we de ontwikkeling van onze Asset Data Management propositie en verstevigen wij onze positie in de Asset Management markt.”

Alfons Kemper, voormalig managing consultant van NoMondai:
“Ik heb het vertrouwen dat Compris als professionele organisatie met een mooi track record de diensten van NoMondai verder kan ontwikkelen onder de vlag van Compris. Wij willen graag onderdeel uitmaken van deze transformatie en onze bijdrage leveren aan verdere ontwikkeling en groei van Compris.”

NoMondai heeft naast de ervaring met CMMS implementaties ook een online leeromgeving gecreëerd waarin interactieve cursussen zijn gebouwd. Deze leeromgeving is een katalysator om de ontwikkeling van de Compris Academy te stimuleren. Opbouwen en delen van kennis is tenslotte één van de belangrijkste pijlers van ons vakgebied.

Per 1 januari 2021 is NoMondai onderdeel geworden van Compris. De medewerkers van NoMondai worden opgenomen in het team met enthousiaste Asset Management Professionals van Compris.

Wilt u meer informatie over deze overname, dan zijn wij uiteraard bereid om dit in een persoonlijk gesprek toe te lichten via uw reguliere contactpersoon bij Compris of NoMondai.

Anton Post
ASSET MANAGEMENT PROFESSIONAL
Wil je meer weten over dit onderwerp, neem dan contact op met deze asset management professional.
Meer informatie / Neem contact op

Compris laat ‘asset management’ voor organisaties werken. Onze 30 asset management professionals zorgen ervoor dat organisaties de regie over hun complexe infrastructuur, productie- en logistieke systemen (terug)krijgen waardoor deze organisaties kunnen excelleren. We hebben oog voor de mensen die ermee werken en bewijzen daar onze meerwaarde als ervaren asset managers met ‘people skills’. Meer informatie