Showcases

RAMS-analyse uitvoeren voor Dura Vermeer

Dura Vermeer, een bouwbedrijf werkzaam in de infrastructuur, vastgoed, en woningbouw, heeft vanuit Schiphol de opdracht gekregen om de luchthaven Lelystad te upgraden. Dit betekent dat zowel aan land- als aan luchtzijde renovaties, vervangingen en uitbreidingen zullen worden uitgevoerd. Voor de luchtzijdige verlichting heeft Dura Vermeer Compris gevraagd een RAMS-analyse uit te voeren als onderbouwing van het ontwerp. Hiermee gingen we aan de slag.

Bron: Shutterstock, Herbert Kratky

De RAMS-analyse

Met een RAMS-analyse kan Dura Vermeer aantonen dat bij het ontwerpen voor luchtzijdige verlichting rekening is gehouden met de aspecten Reliability, Availability, Maintainability en Safety. Daarnaast wordt hiermee aangetoond dat het ontwerp voldoet aan de door opdrachtgever gestelde topeisen en aan de voor een categorie I baan geldende EASA-eisen, die zal worden aangelegd op Luchthaven Lelystad.

Voor het uitvoeren van de analyse heeft Compris werkgroepen gefaciliteerd waarin per object binnen de asset scope de functie, de storingen, de effecten en de faaloorzaken zijn vastgesteld. Door het uitvoeren van een faalanalyse en het bepalen van het risicobeeld kan vervolgens worden bepaald of het ontwerp aan de gestelde eisen voldoet. Bij afwijking tussen de uitkomst van de analyse en de eisen zijn in sommige gevallen beheersmaatregelen gedefinieerd om risico’s zoveel mogelijk te mitigeren. In andere gevallen is de ontwerpkeuze aangepast.

Vertrouwen in het ontwerp

Door de overzichtelijke wijze van vastlegging heeft Compris een duidelijk beeld kunnen vormen van de uitkomsten van de analyse. De werkwijze beviel dusdanig goed, dat er is verzocht om ook het civiele deel volgens deze werkwijze te analyseren en vast te leggen. Met het uitvoeren van de RAMS-analyse heeft Dura Vermeer kunnen voorkomen dat het gekozen ontwerp uiteindelijk niet aan de gestelde eisen voldoet. Dit moet Schiphol voldoende vertrouwen geven in het gekozen ontwerp, waardoor ze straks met een gerust hart de verbouwingsfase in kunnen gaan.

ARIAN BOESVELD
ASSET MANAGEMENT PROFESSIONAL
Wil je meer weten over dit onderwerp, neem dan contact op met deze asset management professional.
Meer informatie / Neem contact op

Compris laat ‘asset management’ voor organisaties werken. Onze 30 asset management professionals zorgen ervoor dat organisaties de regie over hun complexe infrastructuur, productie- en logistieke systemen (terug)krijgen waardoor deze organisaties kunnen excelleren. We hebben oog voor de mensen die ermee werken en bewijzen daar onze meerwaarde als ervaren asset managers met ‘people skills’. Meer informatie

GERELATEERDE ARTIKELEN

Risico management