Martijn Jacobs

Verbinding leggen op relatie en inhoud

Het snappen van ‘de werkvloer’ en dit vertalen naar een handvat voor ‘het management’ en andersom vertalen naar beleid met praktische invulling is wat Martijn drijft. Verbindingen leggen tussen mensen, niet alleen op relatie maar ook op inhoud. Vertrouwen en respect is wat hem kenmerkt. Hij vraagt door naar achtergronden en gaat mee in de technische inhoud en het proces waarbij hij streeft het doel helder voor ogen te houden.

NEEM CONTACT OP MET MARTIJN
martijn.jacobs@compris.eu

GERELATEERDE DOWNLOAD(S)


GERELATEERDE KLANTCASES
Heldere afspraken voor een optimale service bij Schiphol