Duurzame Organisatie

Duurzaam Asset Management

Asset management is een kwestie van alles onder controle hebben én houden. Het hebben van overzicht over de middelen in jouw bezit, hoe dit alles aan elkaar is verbonden en wat het totaal en de afzonderlijke delen moeten kunnen. Maar ook het in huis hebben van mensen die met vakkennis sturing kunnen geven aan die afzonderlijke delen en het geheel. Mensen, die op zo’n manier de regie kunnen voeren over de assets dat deze geen vervelende kostenpost, maar juist een succesfactor in de bedrijfsvoering zijn. In een solide asset management organisatie is het geheel zonder problemen te combineren met duurzaamheid.

Bron afbeelding: Shutterstock

We helpen organisaties bij het ontwerpen én bouwen van een solide én duurzame asset management organisatie. Dit leidt tot een gedeelde taal, een helder toetsingskader en een gezamenlijk vertrekpunt voor het implementeren van duurzaam asset management in de organisatie. We zorgen ervoor dat de requirements die je aan je assets stelt, aansluiten bij de duurzaamheidsdoelstellingen van je organisatie. En… het ligt dichterbij dan je verwacht!

We bepalen met jou wat de organisatie al goed doet op het gebied van duurzaamheid en asset management en wat er kan worden verbeterd. Wat is de huidige context, wat zijn de prestaties, risico’s en Life Cycle Costs (LCC) van de assets? Daarnaast identificeren we duurzaamheidskillers: dit is de negatieve impact ten aanzien van duurzaamheid.

Vervolgens stellen we een uitgebalanceerd recept op van diensten en producten uit de vijf pijlers waar asset management volgens Compris op rust, op maat samengesteld en toegepast naar gelang de uitdaging van onze opdrachtgever. We houden focus op continu verbeteren door prestatiemetingen op duurzaamheids- en performancekillers. Uiteraard op smaak gebracht met bewustwording en begeleiding van alle medewerkers. Zo worden je assets niet alleen een succesfactor in de bedrijfsvoering maar leveren zij ook nog een positieve bijdrage aan de wereld.

Inger Heijnen
ASSET MANAGEMENT PROFESSIONAL
Wil je meer weten over dit onderwerp, neem dan contact op met deze asset management professional.
Meer informatie / Neem contact op

Compris laat ‘asset management’ voor organisaties werken. Onze 30 asset management professionals zorgen ervoor dat organisaties de regie over hun complexe infrastructuur, productie- en logistieke systemen (terug)krijgen waardoor deze organisaties kunnen excelleren. We hebben oog voor de mensen die ermee werken en bewijzen daar onze meerwaarde als ervaren asset managers met ‘people skills’. Meer informatie

Gerelateerde downloads