Assetmanagement ISO55001

Uw Asset Management Systeem certificeren conform ISO55001, daar helpt Compris uw organisatie bij.

De ISO55001 certificering is een toepassing van de eisen uit de ISO55000 norm. Om een inkijkje te geven in wat deze norm inhoudt is onderstaand een beknopt overzicht gegeven van de manier waarop een organisatie hieraan voldoet. ISO normen zijn tegenwoordig generiek opgebouwd conform een zgn. “High Level Structure”, dit betekent dat elke ISO norm dezelfde hoofdstukindeling hanteert. Hoofdstuk 1 t/m 3 gaat met name over het toepassingsgebied van de norm en de begrippen en verwijzingen die hierbij horen. Hoofdstuk 4 t/m 10 gaan over de inhoud en toepassing van het Asset Management Systeem.

Compris helpt uw organisatie bij dit certificeringstraject. Dit start met een Fit-Gap analyse waarbij we uw processen en werkwijzen aanleggen tegen de vereisten uit de ISO55000 norm. Daarna helpen wij u om eventuele tekortkomingen op te lossen en verder uit te werken zodat uw manier van werken certificeerbaar wordt. Tenslotte begeleiden we uw organisatie door het certificeringsproces door het selecteren van een auditor en het uitvoeren van de daadwerkelijke audit.

Neem voor meer informatie contact op met Anton Post via 0623413212 of anton.post@compris.eu

ANTON POST
ASSET MANAGEMENT PROFESSIONAL
Wil je meer weten over dit onderwerp, neem dan contact op met deze asset management professional.
Meer informatie / Neem contact op

Compris laat ‘asset management’ voor organisaties werken. Onze 30 asset management professionals zorgen ervoor dat organisaties de regie over hun complexe infrastructuur, productie- en logistieke systemen (terug)krijgen waardoor deze organisaties kunnen excelleren. We hebben oog voor de mensen die ermee werken en bewijzen daar onze meerwaarde als ervaren asset managers met ‘people skills’. Meer informatie