Het professioneel beheren van assets: De assetmanagement QuickScan

Assetmanagement is een methode om als organisatie zicht en grip te houden op het asset-portfolio gedurende de hele levenscyclus.

De juiste balans vinden tussen kosten, risico’s en prestaties én continu verbeteren: hoe doe je dat? Voor die uitdaging staan asset eigenaren in Nederland. Zij hebben de taak om het beheer van hun assets zoals installaties, infrastructuur, gebouwen en materieel goed te organiseren en te optimaliseren. Naast deze fysieke assets zijn data, personeel en (borging van) kennis net zo belangrijk in de scope van assetmanagement. De ISO55000 norm is hiervoor dé standaard en geeft richting op dit gebied.

In veel organisaties zijn al assetmanagement-aspecten ingericht. Soms bewust maar soms ook onbewust omdat bepaalde processen als bijvoorbeeld risico-, informatie- of onderhouds-management al actief toegepast worden. Assetmanagement zorgt voor een integrale aanpak op basis van overkoepelende assetdoelstellingen en brengt daarmee processen samen. Compris heeft een QuickScan samengesteld om in korte tijd inzicht te verkrijgen over de volwassenheid van een organisatie volgens de ISO55000. Een senior assetmanagement professional doet dit door gesprekken (interviews) te voeren met diverse personen in uw organisatie. Daarnaast kan een document-review plaatsvinden voor verduidelijking. Op basis van de uitkomsten wordt een advies opgesteld met daarin knelpunten, verbetermogelijkheden en kansen voor uw organisatie om verder te professionaliseren.

Lees onze factsheet voor meer informatie of neem contact op met Frank Schouten via 0611339373 of frank.schouten@compris.eu

FRANK SCHOUTEN
ASSET MANAGEMENT PROFESSIONAL
Wil je meer weten over dit onderwerp, neem dan contact op met deze asset management professional.
Meer informatie / Neem contact op

Onze enthousiaste asset management professionals zorgen ervoor dat onze opdrachtgevers de regie over hun complexe infrastructuur, productie- en logistieke systemen (terug)krijgen waardoor zij excelleren. We hebben verstand van professioneel beheer én oog voor de mensen die ermee werken. Compris werkt exclusief voor asset eigenaren en staat uw organisatie als onafhankelijke expert graag bij om een pragmatisch en duurzaam asset management systeem te realiseren’. Meer informatie.

GERELATEERDE DOWNLOAD(S)