Verbeter bedrijfsprestaties met duurzaam assetmanagement

Het behalen van duurzaamheidsdoelstellingen staat voor veel organisaties hoog op de agenda. Enerzijds omdat overheden, medewerkers en opdrachtgevers dit verwachten, anderzijds omdat je als organisatie een bijdrage wilt leveren aan een betere wereld. Met duurzaam assetmanagement kan je erop vertrouwen dat de assets voldoen aan de gestelde doelstellingen. Maar hoe geef je dat effectief vorm? 

Wij helpen organisaties bij het ontwerpen én bouwen van een solide assetmanagement organisatie. Het werken volgens de assetmanagement methodiek (de NEN-ISO55001) betekent dat de organisatie een effectieve doorvertaling maakt tussen de strategische doelen, de tactische processen en de operationele uitvoering. Dit brengt rust in de organisatie en geeft regie over beheer en onderhoud, nu én voor de toekomst.

Compris zorgt ervoor dat de juiste match gemaakt wordt tussen het organisatievraagstuk en onze professionals. Alles om ervoor te zorgen dat je kan vertrouwen op een effectief én duurzaam assetmanagementsysteem.

Compris laat assetmanagement voor organisaties werken. Met ruim 60 assetmanagement professionals zorgen wij ervoor dat organisaties de regie over hun complexe infrastructuur, productie- en logistieke systemen (terug)krijgen. Compris heeft verstand van techniek én de mensen die ermee werken. Die combinatie maakt dat wij organisaties succesvol bijstaan in hun reis naar assetmanagement volwassenheid. Professionals van Compris kenmerken zich door hun pragmatische en professionele instelling.

Strategy and policy

Duurzaam assetmanagement begint bij een heldere strategie en een duidelijk beleid. Onze ervaren adviseurs brengen de huidige asset-situatie in kaart en helpen met het opstellen van een (strategisch) assetmanagementplan. Hiermee krijgt de organisatie een plan in handen dat een goed beeld geeft van de levenscyclus van de assets, de belangrijkste stakeholders, risico’s en kansen. Hoe haalt jouw organisatie de meeste waarde uit het assetportfolio? En op welke manier draagt jouw organisatie bij aan de duurzame toekomst? Wij helpen om de ‘value’ case voor jouw organisatie concreet te maken.

Maar hoe zorg je dat het geheel succesvol wordt uitgevoerd in de praktijk? Wij begeleiden organisaties bij het bedenken, vastleggen en inrichten van de assetmanagement-organisatie. Samen met de opdrachtgever gaan we aan de slag. Welke rollen zijn er bij het beheren van de assets? Welke risico’s zijn acceptabel en welke niet? aan de hand van dit soort vraagstukken vormen we het fundament voor professioneel assetmanagement.

Implementing and execution

Succesvol assetmanagement staat of valt met de implementatie en uitvoering. Wij helpen bij het bouwen van een solide assetmanagement-organisatie. Dit doen we bijvoorbeeld door heldere afspraken te maken met leveranciers om zo de gestelde doelen te behalen. Naast contractmanagement geven wij met expertise op het gebied van asset informatie management inzicht in werkbare data structuren zodat de organisatie besluiten neemt op basis van feiten. En daarbij zorgt Compris voor trainingen, workshops én draagvlak bij medewerkers. Zij zijn de belangrijkste schakel bij de totstandkoming van een effectief assetmanagement-systeem.

Evaluate and improve

Een assetmanagement-systeem is continu in ontwikkeling. Het biedt een heldere structuur voor de hele organisatie. Om deze werkwijze effectief te borgen en te verbeteren is het van belang om met regelmaat te evalueren. Dit kan bijvoorbeeld door een quickscan of audit uit te (laten) voeren. Met Compris als kennispartner op het gebied van de ISO55000, ben je verzekerd van de juiste implementatie voor jouw organisatie, het is en blijft maatwerk en wij snappen dat!

Praktijkvoorbeelden van succesvol assetmanagement

Case Study
Schiphol Group

Together with Royal Schiphol Group's energy team, we optimized the energy management system and ensured that the system meets the ISO 50001 requirements.

Case study
Municipality of Amsterdam

By reviewing and restructuring the current inspection framework, we guided the City of Amsterdam with a clear policy and approach to monitor and inspect their civil structures (bridges and quay walls). This allows them to fulfill the ambition to professionalize risk-based management of these assets. 

Case study
Bol.com

Bol.com had never been an asset owner before. An important strategic question therefore was to what extent bol.com wanted to maintain assets themselves and what kind of organization would be appropriate to outsource some of the maintenance work. Together with Compris, the asset management organization, processes and tooling were designed.

Case study
HTM

HTM transports nearly 100 million passengers a year. The company has a massive challenge in managing and maintaining the rolling stock and infrastructure for operations. For European tender preperations, HTM asked Compris for guidance on the asset management aspects.