Om optimaal te profiteren van de inzet van mensen en fysieke middelen is assetmanagement geen optie, maar een must. Maar hoe geven organisaties dat op een integrale en duurzame wijze vorm? Hoe maken ze de overstap van vandaag reactief handelen naar proactief inspelen op morgen? Als partners in duurzaam assetmanagement helpen wij organisaties om hun bedrijfsvoering te verduurzamen en door te groeien naar een volledig circulaire wijze van assetmanagement.

____________________________________________

“Wij geloven dat slim assetmanagement de wereld duurzamer maakt.
Als voorlopers en kennisexperts binnen ons vakgebied weten wij als geen ander
hoe je van noodzakelijk onderhoud naar duurzaam assetmanagement komt.”

____________________________________________

Wij zijn Compris. Dé partner in duurzaam assetmanagement.

Duurzaamheid is onderdeel van onze visie en een belangrijk onderdeel van onze activiteiten op het gebied van assetmanagement. Uiteindelijk draait het bij assetmanagement tevens om de levenscyclus en het verantwoord verlengen van de levensduur van fysieke middelen. Bij het vervangen of implementeren van fysieke assets is een duurzame asset voor onze opdrachtgevers belangrijk. Immers wil je graag jaren met de fysieke middelen vooruit. Deze aanpak vertalen wij door naar onze eigen bedrijfsvoering en wij streven naar een CO2-bewuste bedrijfsvoering. Als partner in duurzaam assetmanagement, is het uitgangspunt van alle activiteiten die we uitoefenen om onze milieu-impact tot een minimum te beperken en toe te werken naar een volledig circulaire dienstverlening.

We streven ernaar om onze milieu-impact te verlagen aan de hand van drie pijlers:

  1. Reducing Compris' carbon footprint;
  2. To encourage and inspire our employees to reduce the CO2 footprint by providing information & training and by communicating practical CO2, energy, and material-reducing measures;
  3. Reducing the carbon footprint and material use at our customers/partners by:
   • – het opstellen van assetmanagement adviezen;
   • – het uitvoeren van assetmanagement projecten;
   • – het verlenen van assetmanagement diensten;
   • - providing information and exchanging knowledge at knowledge platforms and sector initiatives

waarbij we onze opdrachtgevers voorzien van praktische criteria en toepassingen om volledig duurzaam en circulair assetmanagement te kunnen uitvoeren. Zodat onze klanten praktische middelen krijgen om toegevoegde waarde (value) te kunnen leveren in hun eigen keten.

Per jaar formuleren we CO2-reductiedoelstellingen die we continu monitoren, meten, analyseren om te verbeteren. Indien nodig nemen we gedurende het jaar aanvullende maatregelen om onze lange termijn doelstellingen te realiseren. Onze lange-termijndoelstellingen zijn:

- Carbon neutral by 2030;
- Energy neutral by 2035;
- Energy positive by 2040;
- Fully circular services by 2045.

Onze lange-termijn doelstellingen en onze circulair assetmanagement methode voeren we uit onder de noemer Compris Circulair. Meer informatie over het programma en de bijbehorende projecten is in 2022 op de website van Compris worden gepubliceerd.  Onderdeel hiervan is informatie over de voortgang t.a.v. de reductie van ons eigen elektriciteits-, gas-, en brandstofverbruik en de sector –en keteninitiatieven waaraan Compris deelneemt.

A program to reduce electricity, gas and fuel consumption has been established for the CO2 performance ladder. A summary of all relevant documents is shown below:

Category:PDF icons - Wikimedia CommonsNews Release 2019
Category:PDF icons - Wikimedia CommonsNews Release 2020
Category:PDF icons - Wikimedia CommonsNews Release 2021
Category:PDF icons - Wikimedia CommonsNews release 2022 (first half of the year)
Category:PDF icons - Wikimedia CommonsSector and chain initiatives 2023
Category:PDF icons - Wikimedia CommonsCO2-Aware Certificate Level 3
Category:PDF icons - Wikimedia CommonsCO2 management plan Compris v2.0
Category:PDF icons - Wikimedia CommonsCO2 reduction plan Compris 2023-2030

For more information on the CO2 performance ladder, visit the website of the Foundation for Climate Friendly Procurement & Business (SKAO)

Wil je meer weten over onze visie op duurzaamheid?
Mail naar Koen Blom: koen.blom@compris.eu

Would you like to know more?

Would you like to know more about this topic? Then feel free to contact Koen Blom, asset management professional.