Asset Management QuickScan

Als asset eigenaar en asset beheerder is een effectief management systeem de basis om continu te verbeteren. Voor asset management geldt de internationaal erkende ISO 55000 norm. Door de organisatie te toetsen tegen de eisen van deze norm, verkrijg je inzicht in de volwassenheid van de organisatie.

Werkwijze

Een senior asset management professional voert gesprekken met diverse personen binnen de organisatie. Daarnaast vindt er nader onderzoek plaats zoals een review van documentatie en het onderhoudsbeheersysteem. Wij brengen met een praktische aanpak de knelpunten, verbetermogelijkheden en kansen op het gebied van asset management in kaart.

Resultaat

De QuickScan zorgt voor een onafhankelijke kijk op het niveau van asset management binnen de organisatie. Dit wordt aangegeven middels een ‘ISO55001 Maturity Spindiagram’ zoals hieronder te zien. Het resultaat is een rapport met bevindingen en aanbevelingen om het asset management systeem verder te professionaliseren.

Would you like to know more?

Neem dan contact op met Frank Schouten via 0611339373 Of frank.schouten@compris.eu

ISO55001 Maturity Spindiagram